Резултати от търсене за информация

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

731 results found
Магистърска програма "Бизнес мениджмънт и икономика с преподаване на английски език" 9.7.2024 г. ... необходимата съвкупност от статистическа информация, както и знания за прилагане на съвременни методологични подходи и нови модели за управление. Специалността създава умения за използване на теоретичните познания при изследване на икономическите явления и процеси в практиката. Тя ...
Магистърска програма "Икономика и мениджмънт" 13.7.2024 г. ... , подбор и структуриране на емпирична информация, развитие на по-ефективни, сигурни и достъпни услуги чрез използване на финансови технологии и иноваци, прилагане на съвременни методологични подходи и нови модели за управление. Учебният план на специалност „Икономика и ...
Създаване на нов сайт в домейна на УНСС 5.7.2024 г. ... , попълнете цялата необходима информация, която е описана в заявката.  Имайте предвид, че е необходимо технологично време от 5 работни дни, за да бъде създаден сайта.   Администратор от ДИТ ще създаде уебсайта и ще Ви изпрати информация ...
Контрол по приходите - данъчен и митнически контрол 4.7.2024 г. ... платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Кристиян Герчев, тел: 0882668940 е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Вътрешен контрол и одит в лечебните заведения 4.7.2024 г. ... за следдипломна квалификация. За допълнителна информация и записване: Кристиян Герчев, тел: 0882668940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал ...
Водородни технологии и икономика 4.7.2024 г. ... парниковите емисии; стандарти за разкриване на информация за корпоративна устойчивост  и др.  Курсът се базира на активни форми на обучение вкл. разработване на проекти от страна на участниците. Обучението приключва с разработване и защита на дипломен проект.   Учебен ...
Записване за спорт 8.7.2024 г. ... преподаватели с подходящо спортно обекло.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИБЛЕМИ  Студентите се освобождават от спортни занимания при доктор Заяков и доктор Танев в спортен комплекс "Бонсист" по установен график, приложен в сайта на КФВС и информационните табла на СК "Бонсист" ...
Контакти 2.7.2024 г. ... . „8 декември” №19 София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe ...
Изисквания 2.7.2024 г. ... страница на доклада следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада - на български език Име и фамилия на автора (авторите) - на български език Научната степен, академичната длъжност, местоработата, адресът за кореспонденция и e-mail адресът на автора (авторите) следва ...
Управление и оценка на културни и художествени ценности 4.7.2024 г. ... онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Кристиян Герчев, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
МП Социална промяна и изкуствен интелект 21.6.2024 г. ... за интеграция широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст какъвто е развитието на изкуствения интелект. Умения за иницииране на промени, в сложни и нови условия, възникващи в процеса на работата. Професионална реализация и възможности за продължаване на ...
Управление на интелигентна мобилност 4.7.2024 г. ... на три групи. Първата е насочена към обща информация, определения и изисквания към интелигентните транспортни системи. Изучават се дисциплини в европейското и национално законодателство. Втората е насочена приложимостта на интелигентните транспортни системи в градска среда, пътища между ...
Вътрешен контрол и одит в лечебни заведения 18.6.2024 г. ... за следдипломна квалификация. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите ...
Управление на човешките ресурси 30.5.2024 г. ... онлайн чрез MS Teams За допълнителна информация и записване:  Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да ...
Физически механизми за контрол 26.5.2024 г. ... от общите изисквания за сигурност по защита на информацията. Способи за предотвратяване на заплахите за физическата сигурност са:• Анализ на риска - оценка на заплахите за физическата сигурност на категоризираната информация (съгласно приложеното класифициране на информацията);• ...
Eлектронен подпис 6.6.2024 г. ... с вас за получаването му.  Необходима информация за преиздаване:  Три имена на получател на подписа Длъжност Дисциплина  Актуален мобилен телефон (за бъдещо получаване на ...
Софтуер 26.5.2024 г. ... , Teams, OneDrive и много други. Допълнителна информация може да намерите на страницата на Microsoft Office https://support.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365.Софтуер по договор с МОН:· Windows 11 Education· Windows 10 Education· Office LTSC Professional Plus 2021, 2019, 2016 ...
Администриране и мониторинг на университетски сайт 5.7.2024 г. ... на нов сайт в домейна на УНСС Добавяне на информация в уебсайт Промяна на структура и дизайн Осигуряване на достъп на потребители до редакционни панели Осигуряване на обучение за редакция на сайтовете Добавяне и редактиране на информация за преподаватели Създаване на преподавателски ...
Поддръжка на информационни системи 5.7.2024 г. ... в университетската мрежа. За подробна информация посетете следният линк https://www.eset.com/bg/ Инсталиране на софтуер за подписване на електронни протоколи на стационарни и на мобилни компютри на преподаватели.  Сектор "Административни информационни системи": Основните ...
Какво е XR 7.6.2024 г. ... заобикалящата ни среда с допълнителна информация или виртуални обекти. Смесената реалност (MR) съчетава цифрови и физически аспекти от VR и AR за създаване на динамична хибридна среда. Това позволява на цифрови и физически обекти да си взаимодействат в реално време, създавайки ...
Магистърски специалности 17.5.2024 г. ... катедра "Статистика и иконометрия". Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите в прикачените файлове по-долу: Магистърска специалност Финанси.pdf Магистърска специалност Финансов мениджмънт.pdf Магистърска специалност Международно банкиране и ...
Технически изисквания 28.4.2024 г. ... . Първата страница следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и e-mail адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote). Резюме ...
Библиотека на УНСС 16.4.2024 г. ... , което я превръща в съвременен център за информация и знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите. През лятото на 2023 г. само за няколко месеца старото пространство бе превърнато в съвременна модерна библиотека, с нови читални, със споделено пространство, с ...
Общност 6.6.2024 г. ... катедрата. Линк към анкета за събиране на информация от постъпващите членове в Алумни клуба:  https://forms ...
Стажантски програми 13.5.2024 г. ... ще бъде зачетен и за учебен стаж. Повече информация може да получите на този линк: https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Summer-Business-Camp/13866# Уважаеми студенти Фирма Cargill България представя на Вашето внимание следните свободни стажантски позиции: 1 ...
Контакти 25.3.2024 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, Студентски град ул. „8-ми декември“ № 19 УНСС, катедра „Икономикс“, каб. 4013 e-mail: [email protected] www.unwe ...
Изисквания 17.4.2024 г. ... ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ (ЗА СВАЛЯНЕ) ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ Всеки автор/съавтор депозира един доклад Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават на адрес: www.unwe.bg/economics-conference2024 ...
Приложно предприемачество 11.7.2024 г. ... присъствено в сградата на ИСК За допълнителна информация и записване: Кристиян Герчев тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал ...
Journal of Tourism, Policy and Business 10.7.2024 г. ... . В отделните раздели и прикачени файлове ще намерите информация за организацията, правилата и изискванията към желаещите да публиуват своите научни разработки в нашето списание. Поздрави със пожелания за научно вдъхновение. Dear colleagues, students and business partners. We are pleased to inform you ...
Обществена колекция „История на УНСС“ 28.2.2024 г. ... дирекция „Кабинет на ректора“ събиране на информация на безценния артефакт.   Картата е „II новопоправено издание 1928 г.“ на първата релефна карта на (Княжество) България, също с автор генерал Бояджиев, от 1900 г. На второто издание са показани границите по ...
УНСС по пътя на зелената енергия 16.2.2024 г. ... USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. При откриването са представени в детайли ...
Устойчивост и бизнес 22.6.2024 г. ... на парниковите емисии; стандарти за разкриване на информация за корпоративна устойчивост и др. Курсът се базира на активни форми на обучение вкл. разработване на проекти от страна на участниците. Обучението приключва с разработване и защита на дипломен проект. Учебен план  Първи ...
Проект Насилие над жени 17.1.2024 г. ... социални и икономически последствия. Емпиричната информация от фокус групите и дълбочинните интервюта ще бъде обогатена с национално представително изследване на разпространението и проявленията на насилието над жени, на обществените възприятия към насилието над жени и на неговите социални и икономически ...
Основни дейности 10.1.2024 г. ... област; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни организации; издаване на научно списание или други научни издания; привличане на гост-изследователи от други висши училища и/или изследователски звена в страната и чужбина; провеждане на менторски, стажантски и ...
Насилие над жени: типологизации, социални и икономически последствия 10.1.2024 г. ... социални и икономически последствия. Емпиричната информация от фокус групите и дълбочинните интервюта ще бъде обогатена с национално представително изследване на разпространението и проявленията на насилието над жени, на обществените възприятия към насилието над жени и на неговите социални и икономически ...
Указания за разработване на есе за Националното състезание по Политическа икономия 5.12.2023 г. ... позиция не е внезапно хрумване, а се основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници; Текстът да е грамотно написан и да не е преписван (всяка работа ще бъде проверявана със съответен софтуер); Изготвянето на есето предполага употребата на лексика, свързана с ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по Политическа икономия през 2023/2024 уч.г. 5.12.2023 г. ... учебници по обща икономическа теория като допълнителна информация. За допълнителна литература, моля, обръщайте се към организаторите на [email protected]. В рамките най-много на 48 часа ще получите обратна връзка ПРОВЕЖДАНЕ: Състезанието се провежда в два етапа: В първия етап, след ...
Нашите студенти 27.3.2024 г. ... , отдел „Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ), информационно обслужване и технологии, деловодство и архив“ Най-трудно беше: Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсках, беше голямата разлика между академичната среда и реалната работна среда. ...
Обяви за стаж 19.4.2024 г. ... експертни задачи.  Повече информация може да намерите тук: Национално сдружение на общините в Р България   Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български ...
Обща информация 22.12.2023 г. ... за преддипломен стаж на студентите от специалност „Публична администрация“ в редовна форма на обучение през учебната 2023/2024 г.   Обща характеристика Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите н ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... библиотеката в съвременен център за информация и знания и предос тавяне на модерни услуги за студентите и преподавателите. Университетът разполага и с привлекателни места за храна и отдих. Зелен университет УНСС е институция, ангажирана с ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 11.2.2024 г. ... устройства (електронни за предаване на информация на разстояние или такива с памет) по време на защита се счита за опит за измама (преписване) и се санкционира с отстраняване. Отстраняването в посочените случаи става със заповед на ректора, по доклад на комисията, установила ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2023/2024 уч.г. 26.2.2024 г. ... от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2023/2024 уч.г. 6.2.2024 г. ... от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2023/2024 уч.г. 22.11.2023 г. ... от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Контакти 29.9.2023 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС, катедра „Икономикс“, каб. 4013 e-mail: [email protected] www.unwe ...
Изисквания 20.10.2023 г. ... ЗА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки автор/съавтор депозира един доклад Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стан- дартна страница) се подават на адрес: www.unwe.bg/economics-conference_2023 Докладите се изпращат в електронен вариант ...
Pan-European Seal 18.1.2024 г. ... СЕСИС Инструкции СЕСИС Допълнителна информация      По-долу на тази страница може да видите допълнителна важна информация, отнасяща се за кандидатстващите и в двете организации!     ЗА СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)   Стажът в ...
8. Дейност 3.2. Информационна свързаност на кариерните центрове 23.8.2023 г. ... на съответното висше училище, като обменът на информация между тях се случва рядко и в изолирани случаи. Реализацията на дейността по проекта предвижда тези кариерни центрове да бъдат свързани в обща дигитална среда, посредством уеб базирана платформа, която да позволи обмен на информация за ...
7. Дейност 3.1. Успешни кариери 23.8.2023 г. ... , обобщаването и анализирането на надеждни информация за професионалното развитие на завършилите студенти, ще подпомогне поддържането на контакти с работодателите, ще позволи извършването на оценка на качеството на предлаганото от висшите училища, участващи в проекта, висше образование ...
3. Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории и дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения 23.8.2023 г. ... , улеснявайки достъпа до информация.   6. Холограмен проектор, който е част от концепцията за Преподаване на кариерно техническо образование в 21 век. Студентите ще бъдат обучени как да изпълняват задачи в различни професионални области.  7 ...
Спортна журналистика 13.7.2023 г. ... конкурс по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Мултимедийна журналистика 13.7.2023 г. ... конкурс по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Защита на основните права 30.1.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, ...
Записване на новоприети студенти по съвместни програми с ТрУ - Стара Загора 15.7.2023 г. ... на УНСС) с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване; 4. лична карта, която след проверка се връща на студента; 5. документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка ...
Поради ремонтни дейности в УНСС до 15 септември 2023 г. централният паркинг и паркингът пред Библиотеката ще бъдат затворени, а достъпът до Библиотеката ще бъде ограничен 31.5.2023 г. ... и подробна информация за паркоместата могат да бъдат получени от отдел „Транспорт и снабдяване“! За въпроси може да се обръщате към г-н Бисер Иванов на тел. +359 888 100 820. Предварително се извиняваме за причиненото ...
Заключителен семинар с кръгла маса: "РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ - Анализи и резултати" 28.04.2023 5.5.2023 г. ... може да откриете подробна информация са събитието: https://www.unwe ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 8.4.2024 г. ... . 3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата. 4.    В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три ...
Интелектуална собственост и технологични стартъпи 10.5.2023 г. ... иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; • Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; • Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на ...
Архив 7.6.2024 г. ... може да намерите информация за предходни издания на сборника "Докторантски четения" От 2021 г. сборникът се индексира в научната база данни CEEOL 2024 Докторантски четения 10 "Публична администрация в развитие: ...
Абонирани електронни бази 22.11.2023 г. ... . EconLit Full Text съдържа информация за цитирания и референции в статиите, което помага на изследователите да проследят взаимосвързаността между различни изследвания и да намерят сходни публикации. http://search.ebscohost.com/ Достъп: в локалната ...
Обръщение към кандидат-студентите от доц. д-р Силвия Терезова, ръководител катедра "Икономика на търговията" 6.6.2023 г. ... .  Очакваме Ви!  За допълнителна информация: E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 212  Кабинет: ...
test1 7.2.2023 г. ... .-декан на факултет „Икономическа информация“ в периода 1985-1987 г ...
2 6.2.2023 г. ... .-декан на факултет  „Икономическа информация“ в периода 1985-1987 г. Проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС Проф. д.ик.н. Бистра Боева заслужил професор на УНСС Проф. д-р Тилчо Иванов един от създателите на ...
Програма 8.3.2023 г. ... ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19: УБЕЖДЕНИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 11:00 - 11:15 Проф. д-р Валентина Николова-Алексиева, Докт. Десислава Динева, УХТ - Пловдив ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА, КАТО МАРКЕТИНГОВ ИНСТРУМЕНТ, ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ...
Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика 22.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване:  тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 7.3.2023 г. ... или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 1.2.2023 г. ... или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Важни дати 19.1.2023 г. ... Василева, и.д. директор "Проектна информация и финансиране".  Краен срок за кандидатстване - 25.01.2023 г.  Избор на финалисти - до 01.02.2023 г.  Менторска среща с финалистите - до 10.02.2023 г.  Pitching day - до 28.02. 2023 г. ...
"Най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022г." 24.2.2023 г. ... с кратка информация.  Концептуална рамка на инициативата:- Провеждане на консултации - "Менторско кафе с Фонда на Фондовете"- Кандидатстване- Избор на финалисти- Менторска среща с финалистите- Pitching day Всички участници могат да ...
Политика за рецензиране 7.11.2022 г. ... на сходство с други източници на информация. Ако бъде открито плагиатство в научна статия, на автора/ите ще бъде дадена възможност да изпратят отново статията след необходимата модификация, както е предложено от редактора. Въпреки това, ако редакторът реши, че ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... компании.  Обща информация Професионално направление Икономика ОКС бакалавър Форма и продължителност на обучението редовна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на дипломиране държавен ...
Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 26.9.2022 г. ... от COVID-19 – 2020 г. Информация за проекта Номер и дата на договора КП-06-ДК2/4 Заглавие на проекта ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИ И ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ...
Списание "Интелектуална собственост и бизнес" 11.4.2024 г. ... на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта,  които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми в областта на интелектуалната собственост, за актуални регламенти в областта на интелектуалната собственост и дискусиите по актуални ...
Университетска мрежа Pan-European Seal 21.9.2022 г. ... обмен.   Повече информация относно възможността за стаж може да намерите в меню "Професионална реализация" на сайта на катедра ИСТТ и ...
PatLib център 21.9.2022 г. ... като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация. ИИСТТ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост: Авторски и сродни ...
Сп. "Интелектуална собственост и бизнес" 14.8.2023 г. ... на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта,  които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми в областта на интелектуалната собственост, за актуални регламенти в областта на интелектуалната собственост и дискусиите по актуални ...
Нашите издания 30.1.2024 г. ... на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта,  които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми в областта на интелектуалната собственост, за актуални регламенти в областта на интелектуалната собственост и дискусиите по актуални ...
Онлайн консултации 21.9.2022 г. ... час и да се предостави кратка информация относно казуса, по който се търси консултация. Имейл адрес за контакт [email protected] ...
Извършване на проучвания 21.9.2022 г. ... патентни бази данни и дава информация за документи, отнасящи се до новостта на техническото решение, обект на проучването. В становището за новост, изготвено от Патентно ведомство, се прави мотивирана преценка, основана на представеното описание, спрямо всеки от ...
Научни изследвания и проекти 7.7.2023 г. ... на правоохранителната система с информация, научни доклади и презентации“ Научен форум 18/2023 от програмата на УНСС за НИД на 2023 г.,УНСС, Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер", ISBN 978-619-232-745-3: „Интелектуалната ...
Допълнителен прием в ОКС „магистър“ 21.11.2022 г. ... допълнителна информация! Допълнителният прием от 01.09.2022 г. в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година  е по специалностите, за които има сформирани групи при редовния прием, и е само срещу заплащане. Приемът се извършва ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... за осигуряване на поверителност на информацията в областта на интелектуална собственост в бизнеса; разработване на проекти на лицензионни договори за обекти на интелектуална собственост; определяне размера и начините на изплащане на лицензионните възнаграждения. ...
За конференцията 2.7.2024 г. ... световни бази данни за научна информация. Пленарните и секционните заседания ще се проведат на 3 и 4 октомври 2024г. хибридно - присъствено и дистанционно, като участниците ще посочат желаната от тях форма в заявката си след приемане на доклада им. ТЕМАТИЧНИ ...
Полезни модели 5.6.2024 г. ... и анализ на данни и информация при работа с Интернет на Обектите (ИнО). Моделът за изучаване на подходите за приложения в Интернет на обектите е конструиран от следните модули: 1. Модул "Контролиращ и управляващ модул"; 2. Модул "Комуникационен ...
Патенти 5.6.2024 г. ... цифров подпис , обхващащ информация за данните на студента и неговата оценка, след което се записва в електронния изпитен протокол. Същият се подписва цифрово като един документ, посредством прилагане на частния ключ на преподавателя, при което се създава ...
Митническо право и митнически контрол 21.7.2022 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит ...
Сертифициращо обучение за медиатори 11.7.2024 г. ... през ZOOM. За допълнителна информация и записване:  тел: Кристиян Герчев , тел; 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Учител /икономика/ 5.9.2023 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит ...
Здравен мениджмънт 26.10.2023 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит ...
Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата 22.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813,  е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит ...
Право на интелектуалната собственост 22.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване: тел: 0882 668 940 е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Право и цифрови технологии 16.4.2024 г. ... ИНФОРМАЦИЯ: Елена Маркова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN ...
Право 22.11.2023 г. ... . За допълнителна информация и записване: Елена Маркова тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Потребителско право 22.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване: тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на ...
Национално и европейско медицинско право 21.12.2023 г. ... . За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 33 88 13, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк    ...
Психология 22.7.2022 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова ...
Счетоводство, финанси и контрол 22.7.2022 г. ... платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова ...
Риск-мениджър 22.7.2022 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен ...
Финансов мениджмънт 22.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване:  тел: 0882 668 940 е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на ...
Финансов контрольор 18.6.2024 г. ... . За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит ...
Управление на интелигентни градове 11.7.2024 г. ... в интелигентния град 5. Сигурност на информацията при реализацията на електронни услуги 6. Учебна практика   Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Управление и оценка ...
Стратегическа риск политика и управление на съответствието 22.6.2024 г. ... . Системи за управление на личната информация/GDPR       Втори семестър: 1. Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса 2. Системи за управление на борбата с подкупването 3. Системи за управление на сигнализиране на нарушения 4. Системи ...
Образователен мениджмънт 22.7.2022 г. ... платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен ...
Мениджмънт на предприятието 22.6.2024 г. ... квалификация. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN ...
Корпоративно нормативно съответствие 11.7.2024 г. ... квалификация. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  Кристиян Герчев тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN ...
Енергиен мениджмънт 11.7.2024 г. ... за следдипломна квалификация. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Кристиян Герчев, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN ...
Експерт - проверител на измами 21.7.2022 г. ... практиката в отделните области. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ Банкова сметка на ИСК ...
Бизнес психология 11.7.2024 г. ... за следдипломна квалификация. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Кристиян Герчев, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] . Банкова сметка на ИСК в лева: УниКредит Булбанк      BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече информация за онлайн записването тук.   Повече информация за прием „Бакалаври 2022“ тук. Работно време за записване на новоприети студенти след трето класиране: от 20 до 22 юли 2022 г. от 8:00 до 16:30 ч. ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ... ще бъдат върнати в бюджета на МОН! За допълнителна информация може да позвъните на посочените телефони:  02/ 8165857  02/ 8165853  02/ 8165854     ...
Записване на новоприети студенти 10.7.2024 г. ... студент  (получават се на място) с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване; 4. лична карта, която след проверка се връща на студента; 5. документ за внесена семестриална такса, преведена по банковата сметка на УНСС: BG03BNBG96613100174601 Банка: ...
Класиране 10.7.2023 г. ... и записване на новоприетите студенти. Информация и въпроси относно потвърждаване и записване на новоприети студенти: отдел „Студенти-бакалавър“. Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти 11 юли 2023 г. Обявяване на ...
Новини 27.6.2022 г. ... на конгреса; Пълната покана за доклади, обща информация за Конгреса и актуализации можете да намерите на уебсайта на конгреса, във Facebook или се свържете с нас на [email protected]. * 10.05.2022 г. По време на 6-я Конгрес на RAMICS ще бъдат връчени две специални награди  в ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 30.5.2022 г. ... онлайн, като участникът в конкурса ще получи повече информация на личната си електронна поща ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... на научните интереси (максимален обем от 1 стр.); информация относно желаната за разработване учебна програма по съответна дисциплина. Пълното заявление се изпраща по електронен път (в един PDF файл) в срок до 16:00 часа на 22.05.2022 г. на следния e-mail адрес: [email protected]. Заявления, ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... на научните интереси (максимален обем от 1 стр.); информация относно желаната за разработване учебна програма по съответна дисциплина. Пълното заявление се изпраща по електронен път (в един PDF файл) в срок до 16:00 часа на 09.05.2022 г. на следния e-mail адрес: [email protected] ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... на научните интереси (максимален обем от 1 стр.); информация относно желаната за разработване учебна програма по съответна дисциплина. Пълното заявление се изпраща по електронен път (в един PDF файл) в срок до 16:00 часа на 09.05.2022 г. на следния e-mail адрес: [email protected]. Заявления, ...
Контакти 26.4.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, район „Студентски“ ул. „8-ми декември“ № 19, Университет за национално и световно стопанство катедра „Икономикс“, кабинет 4013 www.unwe ...
Процедура по признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 26.6.2024 г. ... висше образование от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите, се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение. УНСС подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация (НАЦИД) документите с цел установяване на статута на образователната ...
Предложения за настаняване 21.10.2022 г. ... в центъра на София, карта) За повече информация относно цени за нощувка и резервация, моля обърнете се директно към хотела. За контакт: [email protected]  /+359 886 399 504; +35929489489/ 4) GRAND HOTEL SOFIA 5* (разположен в центъра на София, ...
Културна програма 12.4.2022 г. ... ще се проведе на 29 октомври 2022 г. За повече информация, моля следете сайта на Конгреса ...
Успешни стартъпи в България 15.4.2022 г. ... българските фирми могат да намерят актуална информация за обществени поръчки и грантове. Постепенно компанията започва да предлага нови функционалности, привличайки клиенти от чужбина. Днес почти целия оборот на Bizportal идва от клиенти зад граница. Тримата съоснователи Андрей Давидов, ...
Основни стъпки на развитие 15.4.2022 г. ... включва всичко - от интервюта за събиране на информация до електронни проучвания. Целта е изложение на идеята пред целева аудитория преди нейното изграждане или достигане до пазара. Създаване на креативен уеб сайт Различният уеб сайт е олицетворение на самата иновативна и уникална идея. ...
Покана за участие 3.6.2022 г. ... Кирилова, MRC (България)   Основна информация: Работни езици на Конгреса: Английски и Български.   Важни дати и изисквания за форматиране: Подаване на резюме до 8 май 28 май 2022 г. – максимум 500 думи. Уведомление за одобрение на резюме до 30 юни 2022 г ...
Университетски грантове 18.4.2024 г. ... на предложенията.     Документи за информация Заповед за откриване на университетския конкурс Указания за участие в университетския конкурс (Приложение 1) Критерии за оценка и класиране (Приложение 2)   Формуляри за кандидатстване Заявление за кандидатстване – ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 27.6.2024 г. ... на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ); или  Онлайн – от 10 до 30 юни 2024 г. вкл.  При онлайн подаване на документите е необходимо кандидат-студентите да: 1. се регистрират в системата за кандидатстване и да декларират съгласие за ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Иванка Съйкова 16.1.2023 г. ... факултет „Икономическа информация“ в периода 1985 - 1987 г. Родена е през 1930 г. в София. Завършва средно образование през 1953 г. в София. Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност ...
Вътрешни актове на УНСС 1.7.2024 г. ... на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения в УНСС Политика относно защитата на лицата, подаващи сигнали или оповестяващи информация за нарушения в УНСС Етичен кодекс на УНСС Колективен трудов договор на УНСС Други вътрешни актове - admin.unwe ...
Вътрешни актове на Издателския съвет на УНСС 4.6.2024 г. ... the University of National and World Economy Информация за индексиране на сборници с доклади от конференции в SCOPUS и ...
Стани член! 13.4.2022 г. ... осигурява експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения за основните човешки права на работното място. Как? В УНСС има изградена Синдикална секция към Синдикат „Висше Образование“ - КТ „ПОДКРЕПА“. Тя е доброволна организация на работниците и ...
70 години Финансово-счетоводен факултет 13.5.2022 г. ... За МНК 70 г. ФСФ на УНСС Допълнителна информация относно конференцията може да намерите в  прикачената Покана ...
Онлайн консултации 30.1.2024 г. ... предварително да се запази час и да се предостави кратка информация относно казуса, по който се търси консултация.   Kонтакт: iskrenk@unwe ...
Такса за правоучастие 12.4.2022 г. ... . 4. Обяд на 27 и 28 октомври 2022 г.   Важна информация: 1) Обръщаме внимание, че всички участници в конгреса трябва да бъдат членове на РАМИКС (Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS) и да са заплатили членска такса. (За да станете член на ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... страница: scunwebg     За повече информация: Структура тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03 телефонна централа: (02) 8195адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина. След вашия стаж в ...
„Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 4.1.2022 г. ... във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост ...
Интелектуална собственост и бизнес 4.1.2022 г. ... във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти в музикални, филмови, ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и ...
ЖИВА ПАМЕТ 17.6.2024 г. ... .-декан на факултет  „Икономическа информация“ в периода 1985-1987 г. Проф. д-р Златка Сукарева зам.-декан на Юридическия факултет в периода 1996-2000 г. Проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС Проф. д.ик.н. Бистра Боева заслужил ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите посочени по-горе се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение в оригинал и копие. В този случай не се внася административна такса. Дипломата за висше образование, чието признаване се иска или друг ...
Указания за провеждане на ЕПИ и ТЧЕ 17.11.2021 г. ... информация ...
Национален конкурс "Млад икономист" 28.11.2022 г. ... допълнителна информация!         На първенците от организираното по решение на АС национален конкурс  млад икономист завършващи средно образование през учебната 2021/2022 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление ...
Изисквания към докладите 14.12.2021 г. ... . 2. Първата страница следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote). Резюме (максимум до 300 думи) ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... [email protected]  За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта ResearchCult.net https://www.ibcmitrovica.eu/researchcult-2/     The project “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” ...
Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС 9.7.2024 г. ... организира докторантски курсове. Информация за тях е налична на сайта на УНСС > Обучение > Докторанти > Курсове.     Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата, е необходимо да подадат Молба по образец в съответния ...
Контакти 4.10.2021 г. ... информация: УНСС, катедра Икономикс, каб. 4013 e-mail: [email protected]  Адрес: катедра "Икономикс", каб. 4013 УНСС ул. 8-ми декември, Студентски град София, ...
За конференцията 11.11.2021 г. ... Teams.  ПОКАНА Информация за конференцията е публикувана също в БТА!В случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: economicsconference_2021@unwe ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 22.8.2022 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти ...
Самостоятелно обучение 8.2.2024 г. ... , можете да получите допълнителна информация от научния секретар - ас. д-р Полина Стоянова ...
Редовно обучение 8.2.2024 г. ... сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html    В случай че проявявате интерес към възможностите ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти ...
Бакалавърски специалности 2.5.2023 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална ...
Специалност Интелектуална собственост и бизнес 22.8.2022 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес 22.8.2022 г. ... по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, рекламаи др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; консултанти по интелектуална собственост, ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... .    За повече информация относно възможности по програмата Еразъм + посетете сайта на УНСС ТУК.      РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ ОНС „ДОКТОР“ Икономика и управление ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... като система от знания и информация“, с организатори доц. д-р Мария Маркова и Европейска патентна академия, 17 февруари 2011 г. Студентска кръгла маса „Приложни аспекти на знанията по интелектуална собственост в международна среда“, ...
Информация за: СПЕЦИАЛНОСТ „МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“, 4 КУРС 13.9.2021 г. ... по дисциплината „Маркетингови изследвания“ при гл. ас. Елена Костадинова ще се проведат на модулен принцип, както следва: ДАТА ЧАС ЗАЛА   11.12.2021 г. 12.12.2021 г. 18.12.2021 г.     9.00 ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... карта с 3D верификация. За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на имейл: [email protected]. В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... , кандидат-студентите ще получат информация за часа на провеждане на изпита/те на 18 септември 2021 година. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Подаването на кандидатстудентски документи за допълнителния прием се извършва:  Онлайн За онлайн подаване на документи ...
Краткосрочни обучения 4.7.2024 г. ... сигурност) Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията)      *  ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ...           За информация за получаване на електронните студентски книжки след изтичане на посочените срокове се обръщайте към съответните ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за ...
Контакти 5.11.2021 г. ... декември” №19 София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe ...
Контакти 25.9.2023 г. ... декември” №19 София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe ...
Изисквания 5.11.2021 г. ... страница следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote). Резюме ...
Изисквания 25.9.2023 г. ... на доклада следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното степен и академичната длъжност на автора (авторите), местоработата, адреса за кореспонденция и e-mail адреса следва да се дадат като бележка под ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" 3.8.2021 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт" 2.8.2021 г. ... , анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите; разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките; управлението на съществуващи ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... при боравенето с различна по вид и сложност информация, както и защитаването на чувствителна за организациите информация. Професионална реализация Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в: органите на централната и местна държавна администрация; ...
Финансов мениджмънт 2.8.2021 г. ... в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература. Създават се и се развиват умения за: селектиране ...
Финанси 2.8.2021 г. ... използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми. Професионална реализация Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, ...
Международно банкиране и финансови пазари 2.8.2021 г. ... , решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели. Професионална реализация Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като ...
Интелектуална собственост и бизнес 2.8.2021 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти в музикални, ...
Приложна икономика и финанси 2.8.2021 г. ... на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи; запознаване със съвременните достижения на икономическата теория и теорията на финансите, с приложните интерпретации на икономическите и финансови зависимости и с ...
Макроикономически политики и пазари 2.8.2021 г. ... на необходимата за техния анализ емпирична информация, за използваните за целта методологични подходи и за оценяването на различните типове пазари и политики; осигуряване на задълбочени знания за съвременните достижения на икономическата теория и тяхната емпирична значимост при ...
Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти" 2.8.2021 г. ... и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... и анализатори в средствата за масова информация; Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, фирми ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... и анализатори в средствата за масова информация; Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, ...
Количествени финанси 2.8.2021 г. ... и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ. Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес ...
Проба 29.7.2021 г. ... могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... . Заплащането става в приложението. За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на email: [email protected] В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – ...
Електронна проверка на оригиналността на академичното творчество 15.5.2024 г. ... от направена проверка е поверителна информация. Служителите, извършващи проверките, по никакъв начин не разпространяват получените за проверка трудове, както и резултатите от извършените проверки.   Допълнителна информация: Политика на УНСС за почтеност в академичното ...
Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 19.7.2021 г. ... на състезанията. За повече информация: https://www.mi.government.bg/bg/themes/copernicus-masters-i-galileo-masters-2021-2286-502 ...
Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2.7.2021 г. ... пандемията от COVID-19 – 2020 г. Информация за проекта Номер и дата на договора КП-06-ДК2/4 Заглавие на проекта ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИ И ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... лично да проверяват изнесената информация за класиранията, потвърждаването и записването като спазват посочените срокове.   Записване на новоприетите студенти Такси за ...
ИНФОРМАЦИЯ 1.9.2021 г. ... допълнителна информация и записвания:  г-жа Полина Никифорова моб. тел. 0888 000 237; тел.: 02 862 77 13 каб.105, e-mail: [email protected] 50 години опит в продължаващото обучение! Благодарим ви за ...
Необходими документи 28.6.2021 г. ... студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 6. Документ за внесена такса за обучение, преведена ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по ...
Павлова 16.6.2021 г. ... сегменти на статистическата информация, предоставяна от НСИ, и оценката за качеството й. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. участие (Варна), 2006, с. 181-190.21. Основни статистически проблеми при ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на УНСС 3. Начало на изпита Когато настъпи датата и часът на изпита, както са посочени в документа, който сте получили (можете да проверите и от бутон "Документ на ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... ИНФОРМАЦИЯ Наименование на специалността Мениджмънт и администрация Професионално направление Администрация и управление ОКС Бакалавър Форма и продължителност на ...
Контакти 13.6.2023 г. ... №19 София 1700 Актуална информация за конференцията може да намерите на интернет страницата на конференцията: https://msp-conference.unwe.bg/ и във Facebook. ...
Отворена наука 21.8.2023 г. ... достъп до научна информация и научни данни е свързан с редица приоритети, заложени в национални стратегически документи за развитие на науката и разпространението на научни постижения. ЕК определя отворената наука като „нов подход към научния процес, основан на ...
Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език 5.4.2021 г. ... в конкурса ще получат повече информация на личните си електронни пощи ...
Академични наставници 21.10.2023 г. ... колеги, тук ще откриете информация за академичните наставници и отговорниците-студенти на курсовете от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър": Акадеичен наставник на студентите от специалност "Медии и журналистика" със специализация "Връзки с обществеността", прием уч. 2023/24 г. - гл. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 4.7.2023 г. ... ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование. След получаването на отговор от Националния център за информация и документация депозираните документи, ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... са длъжни лично да проверяват изнесената информация за класиранията, потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове.       Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания  Информация за изпитите и ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... задължително подават документи на място в УНСС. Информация може да намерите тук. Гражданите на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани. Подават ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2020 г. 5.2.2021 г. ... мрежа Facebook, съдържащ обидна и лъжлива информация и уронващ доброто име и престижа на УНСС; Използване на расистки, ксенофобски и сексистки квалификации и твърдения в лекции на преподавател от Университета;  Опити за уронване на престижа на катедра и нейни членове чрез доноси, ...
Еразъм+ мобилност 13.6.2023 г. ... Wien, Виена, Австрия Повече информация за студентския обмен по Еразъм+ и условия за кандидатстване можете да видите в университетската страница за мобилност ...
За кандидат-студентите 24.2.2023 г. ... кой кой е във финансовата система. Повече информация за това какво представлява обучението в специалност "Финанси" вижте във видеото - https://www.facebook.com/969655489887683/videos/314563080203226 Целите на обучението са: да се изградят професионалисти със значителни теоретични и ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 25.5.2023 г. ... и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност. Професионална реализация Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в банковата ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... .facebook.com/erasmusunwe . За по-подробна информация може да ни пишете на: [email protected] или да позвъните на тел. 02 8195 389 ...
You Tube, TikTok, LinkedIn 1.3.2023 г. ... , които ще Ви дават допълнителна информация за възможностите, събитията и инициативите които предлага и организира  катедра "Икономика на туризма" и УНСС You Tube канал: https://www.youtube ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 1.10.2021 г. ... посредници, потребителите. 6. Маркетингова информация и нейното набиране. Подсистеми на маркетинговата информационна система. Маркетингово изследване – същност и програма. Типове изследователски програми. 7. Методи за събиране на данни чрез маркетингови изследвания. Методи за набиране ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на Националното състезание по икономика и управление за ...
Публикации, свързани с проекта 31.12.2020 г. ... комплекс – УНСС, София, 2020.   Информация и резултати от проекта са представени на следните научни форуми или посещения в научни организации, самостоятелно от всеки член на екипа или в колектив: - Международен научен семинар на тема „To return or not to return. Different ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 18.4.2024 г. ... подготовка и информация (ЦКПИ) във всички големи градове на страната. При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението. В Центъра за прием на ...
Възможности за стаж 3.12.2020 г. ... на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t.kineva@unwe ...
За нас 14.5.2024 г. ... актуалните програми и повече информация за предвидените обучения.       ...
Краткосрочни курсове 16.6.2021 г. ... по сигурността на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията) * Обучения в областта на защитата на класифицираната ...
Прием 12.6.2024 г. ... актуалните програми и повече информация за предвидените обучения.                              Обучения, които стартират, можете да откриете в секцията ...
PatLib информационен център 6.11.2020 г. ... като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация. ИИСТТ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост: Авторски и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 20.2.2021 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2020/2021 уч.г. 10.2.2021 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 7.5.2021 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на Националното състезание по финанси и счетоводство за ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... часови диапазони) 11. Информация за потребителските имена и пароли за системата Moodle и университетската поща 13. Онлайн услуги за студентски общежития: Подаване на молба с възможност за избор на запазване на стая от минала година Справка за ...
За ИИП 15.10.2020 г. ... обработка и разпространение на информация в научните области на своята работа, включително и издаването на научен бюлетин; изгражда университетски, национални и/или международни изследователски мрежи и мрежа от контакти с организации и специалисти в ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... проблеми); обем на споделяна информация (в мегабайти); безпроблемно функциониране на системите 24/7 и др. Във връзка с това надграждане достъпът до дигиталните системи и ресурси за дистанционно обучение от страна на студентите се осъществява единствено чрез ...
Защити на дипломни работи – втора сесия – 27.10.2020 г. 23.9.2020 г. ... е г-жа Даниела Илиева. Повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“. При въпроси се обръщайте към:  Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. Лична карта, която след проверка се връща на студента. Медицинско удостоверение от личния лекар. Документ за внесена такса за обучение, преведена ...
Избираеми дисциплини за трети курс 17.6.2024 г. ... . Набиране на необходимата информация. Преработването на информацията в удобен вид. Анализ на информацията. Извеждане на полезни изводи. Делови игри в управлението - води се от доц. Ангел Марчев. Почти не е необходимо разяснение. Използването на ...
Анализ на данни със специализиран софтуер 24.5.2023 г. ... магистърска програма В днешния динамичен свят информацията е най-ценният ресурс. Разбирането и управлението на тази информация е ключово качество, което съвременният специалист трябва да притежава. Чрез обучение в магистърската специалност „Анализ на данни със специализиран софтуер“ се ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... неразделна част от документите за кандидатстване ...
Есе 4.9.2020 г. ... авторова теза, за анализ и интерпретация на определена информация и за формулиране на обосновани заключения. От особено значение е също кандидат-магистрите да имат висока обща и езикова култура. Темата на есето за съответната специалност се обявява на magistri.unwe.bg в деня след приключването на приема на ...
Контакти 20.7.2020 г. ... информация: УНСС, катедра Икономикс, каб. 4013 e-mail: [email protected] Адрес: катедра "Икономикс", каб. 4013 УНСС ул. 8-ми декември, Студентски град София, ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... инструкции за провеждане на онлайн държавен изпит по специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе ...
За бизнеса 6.11.2020 г. ... на спорове по интелектуална собственост Подробна информация може да намерите чрез бутона Интелектуална собственост за бизнеса ...
Информация за предстоящия държавен изпит 31.5.2023 г. ... За повече информация, след държавния изпит, следете сайта на ...
Ръководство за проблеми възникнали при онлайн обучението 14.1.2022 г. ... през системата Microsoft Teams. Може да намерите информация за вашия имейл адрес в система уеб студент. /www.student.unwe.bg/ раздел Moodle и университетска поща.  Студентите, които не разполагат със служебна поща с домейн @unwe.bg, да изпратят три имена, Факултетен номер и специалност на следния ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... транспортна дейност. Чрез анализ на получената информация ще начертаем карта на експертния опит, нужен на транспортните компании. Тази Карта на знанието, от друга страна е основата за необходимото (бъдещо) обучение в подкрепа на ежедневните дейности на компанията. The project will be implemented ...
Предварително проучване на обектите на интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... се извършва в достъпните патентни бази данни и дава информация за документи, отнасящи се до новостта на техническото решение, обект на проучването. В становището за новост, изготвено от Патентно ведомство, се прави мотивирана преценка, основана на представеното описание, спрямо всеки от намерените документи ...
Търговска тайна и ноу-хау 16.6.2020 г. ... производствена и търговска тайна се разбират: факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. Закрилата чрез средствата на търговската тайна се отнася до патентоспособни изобрeтения, които имат ...
Портфолио с интелектуална собственост 14.1.2021 г. ... на интелектуалния продукт в тайна.    Информация за основни промени в ЗМГО приети през 2019 г.  последните промени в ЗМГО от 2019 г. посочват променена дефиниция за понятието „марка“. Съгласно новия закон „марката е знак, който е способен да отличава стоките или ...
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 27.4.2021 г. ... включва следните препоръчителни елементи: 3.2.1. Обща информация за институцията, ведомството или организацията: предмет на дейност; основни икономически параметри; организационна и управленска структура; 3.2.2. Информация за структурата или звеното (дирекция, отдел), в която се проучва за целите за стажа, и ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2020 г. ... на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес. - Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас - В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете - Катедра "Икономика на туризма", разполага със своя файсбук страница, чрез която ...
ОКС Бакалавър 10.5.2024 г. ... студентски години. Представяме на вашето внимание информация, която смятаме, че би била полезна за Вас: - ВАЖНО: УНСС Ви дава уникалната възможност да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... интелигентни градове Модели за осигуряване и анализ на информация за развитието на градовете (световен опит и добри практики в България) Управление на проекти за интелигентни градове Проблеми при управлението на общински проекти Ефекти от реализацията на общински проекти Проектиране на градовете на бъдещето ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... градове; Модели за осигуряване и анализ на информация за развитието на градовете (световен опит и добри практики в България); Управление на проекти за интелигентни градове; Проблеми при управлението на общински проекти; Ефекти от реализацията на общински проекти; Проектиране на градовете на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. В Центъра за прием на документи на УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се ...
АНОНСИ ЗА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПУБЛИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 21.2.2020 г. ... представяме информация за организирани национални и международни научни прояви (конференции, семинари, летни училища), които биха представлявали интерес за преподавателите и студентите във факултет "Междунарoнда икономика и ...
Актуално 15.2.2021 г. ... срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук                  2021 г.  “Стипендии за Франция” на Френския институт в България  Информация за ...
Образование 26.3.2024 г. ... and Strategic Planning Повече информация: https://priem.unwe.bg/ Магистърски специалности с преподаване на английски език Accounting, Financial Control and Finance with preaching taught in English – акредитирана от Association of Chartered ...
Партньори 25.11.2019 г. ... прояви и участие в такива; обмен на информация по въпроси от взаимен интерес, свързани с образователната и научноизследователската дейност и др ...
Европейска олимпиада по статистика 30.10.2023 г. ... етап (интерпретация на статистическа информация под формата на презентация): от 01 до 29 февруари 2024 година. Заключителен кръг: 19 до 31 март 2024 г. Европейски кръг: от 14 април до 13 май 2024 година. На първенците от Европейската олимпиада по статистика, получили ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на Националното състезание по финанси и счетоводство за ...
Контакти 30.10.2019 г. ... 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: https://www.unwe ...
Изисквания към докладите 21.10.2019 г. ... страница следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote) ...
Дискусия 31.10.2019 г. ... бъдат разглеждани само като съвкупна информация и ще послужат за извеждането на зависимости между изследваните психосоциални фактори и тяхното проявление във висшите училища в страната. Това ще позволи да се диференцират препоръките за формулиране на политики за ...
Новини 20.4.2022 г. ... увеличение на заплатите Информация относно подписано споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“-КНСБ, Синдикат „Висше образование“ – КТ ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... на УНСС, а около 50% са получили информация от преподавателите. Резултатите от регулярните анкети сред докторантите от катедра „Финанси“ през периода 2014-2019 показват, че докторантите оценяват положително осигурените възможности за участие в ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... на УНСС, а около 50% са получили информация от преподавателите. (Фигура 2) ...
Контакти 11.6.2019 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Международно състезание Global Enterprise Challenge 4.12.2020 г. ... допълнителна информация ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... езици. Извличането и систематизацията на информация от различни информационни източници, с възможности за критична оценка на положителните и отрицателните черти на тези източници. Провеждането на критичен анализ и интерпретация на резултатите, получени от проведените статистически и ...
Въпроси и Отговори 26.9.2019 г. ... на задача. За да получи патент, техническата информация за изобретението трябва да бъде разкрита пред обществеността в патентна заявка. Патентопритежателят може да даде разрешение или лицензия на други лица да използват изобретението при взаимно договорени условия. Притежателят на патента ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения 26.3.2024 г. ... , като участниците в конкурса ще получат повече информация на личните си електронни пощи ...
Избираеми дисциплини за втори курс 22.1.2024 г. ... организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Първостепенна задача на управлението е изграждането на вътрешна и външна комуникационна система, която да осигури обмен на информация между нейните членове, между структурните й звена и ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна информация от научния секретар - ас. д-р Димитрина Папагалска ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти в музикални, ...
Обучения за малки и средни предприятия 15.4.2019 г. ... средни предприятия - Изтегли Професионална информация по интелектуална собственост за малки и средни предприятия   При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 15.9.2022 г. ... малки и средни предприятия Професионална информация по интелектуална собственост за малки и средни предприятия При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 30.8.2022 г. ... Център към ЕПВ и като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация. ИИСТТ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост: Авторски и сродни права ...
Световна Организация за Интелектуална Собственост 18.9.2020 г. ... индекс е годишен доклад, който предоставя информация относно иновационното представяне на 129 държави. Всяка година докладът има тема, като тази година тя е "Създаване на здравословен живот - бъдещето на медицинските иновации". В класацията на държавите, България е на 40-то място, като ...
България 8.9.2020 г. ... 3 дни след обнародването му.   Повече информация относно промените може да намерите на сайта legalworld.bg в статията „Какви са промените в новия Закон за марките и географските означения“   Текстът на закона може да намерите на сайта на Патентно ведомство на РБ (bpo ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... материал СЕСИС Инструкции СЕСИС Допълнителна информация      По-долу на тази страница може да видите допълнителна важна информация, отнасяща се за кандидатстващите и в двете организации!     ЗА СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)   Стажът в ЕПВ е с ...
Кариера 1.8.2023 г. ... "Разпределение" Повече информация относно обявата може да намерите тук.    Специалист "Лицензиране публично изпълнение" Повече информация относно обявата може да намерите тук. Специалист "Лицензиране концерти" Повече информация относно ...
Издания на ЕПВ 10.7.2019 г. ... като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация. ИТИБ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост: Авторски и сродни ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.   "Доктор" е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен. Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски ...
Магистри 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.   Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под ...
Бакалаври 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.    Специалностите, по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... факултетен №, среден успех) се обявяват за информация на 27.04.2020 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в „Уеб студент“. Корекции в основните данни се допускат до 05.05.2020 г.   2. Подаване на състезателната карта 2.1. ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... , записват и разпространяват големи обеми информация. Може да възникне нужда да напътстват или изграждат капацитет у други партньори, ключови играчи или проектен екип. Тяхната мисия от името на партньорството за задълбочаване на участието на тяхната собствена организация в ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... . Важен елемент тук е предоставянето на информация на потенциалните ползватели на подкрепата и заинтересованите страни на всеки етап от реализацията на съответната инициатива. Административната и финансовата функция могат да се поемат от една и съща организация, заела се с ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... и валидиране; Разпространение на информация; Образователно ориентиране за възрастни. Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност) Специфичните дейности на ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... , който определя ясни и прозрачни насоки за обмен на информация и участие на институциите. По-конкретно, институциите се насърчават да предоставят обратна връзка и препоръки за по-нататъшното развитие и прецизиране на инструментите за прогнозиране. За да се гарантира ефективното използване на информацията, ...
Външни одити от международни сертифициращи организации 5.7.2023 г. ... информация за външните одити от трета независима страна -  международна сертифицираща организация INTERTEK през периода 2013 - 2019 г. и NQA през 2020 г., 2023 г.   Период на провеждане на одита Вид одит 9 - 10 юни 2012 г. контролен 19 - 20 ...
Вътрешни одити 20.6.2024 г. ... информация от вътрешните одити през периода 2015 - 2024 г.     Одит Дата на провеждане Искане за коригиращо/превантивно действие Зона за подобрение Одит № 22/ 19.05.2015 19.05.2015 - 1 Одит № 23/ 15.04.2016 15 ...
Система за управление на качеството 20.6.2024 г. ... от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за инфраструктурата и заобикалящата среда, осигуряващи съответствието на процеса; човешките ресурси с необходимата компетентност; входните и изходните елементи; мониторинга на процеса, вкл. индикатори за измерване съответствието с ...
Преддипломен стаж 9.4.2023 г. ... от работодателя, при който са стажували. Подробна информация и бланка на оценката са представени в прикачените файлове ...
Класиране 20.11.2018 г. ... участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса. Класираните студенти и докторанти задължително подават в УЦМСП Декларация за съгласие или отказ от участие в ...
Правила 20.11.2018 г. ... координатор по програмата в УНСС. Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672 ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – декан на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на Националното състезание по финанси и счетоводство за учебна 2018/2019 г ...
Магистърски тези - архив 22.11.2023 г. ... Томова Виктор Борисов, тема: Създаване на информация за развлечение и социално въздействие. Таблоидизация на онлайн медиите в България, 2016, научен ръководител: ас. д-р Диана Андреева Цветелина Пенчева, тема: Живот като на игра. Как игрите преобърнаха реалността ни, 2016, научен ...
Кариерно развитие 20.1.2023 г. ... изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t.kineva@unwe ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 8.7.2024 г. ... записват новоприетите студенти в РЦДО-Хасково. Информация за записване на място в РЦДО-Хасково. Приемно време за записване на новоприети студенти: Понеделник – петък  от 8:00 до 16:30 ч. (без събота и ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите посочени по-горе се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение в оригинал и копие. В този случай не се внася административна такса. Дипломата за висше образование, чието признаване се иска или ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите посочени по-горе се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение в оригинал и копие. В този случай не се внася административна такса. Дипломата за висше образование, чието признаване се иска или ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... определената зала. За записване и допълнителна информация: 02 862 77 13   и  0888 000 237   г-жа Полина Никифорова, e-mail: P.Nikiforova@ips ...
За проекта 26.1.2019 г. ... на ученето през целия живот. Дейност 6: Информация и комуникация. Дейност 7: Разпространение на постигнатите резултати. Дейност 8: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи. Дейностите по проекта целят постигането на ...
Информация за първо класиране с резерви 10.7.2018 г. ... , посочени в списъка на резервите, подават декларация по образец, депозират диплома оригинал за средно образование и представят лична карта за участие в следващите етапи на класирането. Ако не потвърдят участието си в следващите класирания, отпадат от тях ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. Даже беше по-добре, защото имах възможност да ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. Лична карта, която след проверка се връща на студента. Медицинско удостоверение от личния лекар. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в ...
Стойкова 6.7.2018 г. ... и дос¬товерността на статистическата информация". Избрана е за асистент (1975), доцент (1999). Чете лекционни курсове по статистическо изследва¬не на зависимости; статистически проблеми при маркетинговите изслед¬вания; статистически проблеми при социологическите изследвания; ...
ПОКАНА за набиране на външни изпълнители 11.6.2018 г. ... за участие следва да съдържат цялата необходима информация и да бъдат подадени на адрес УНСС, София 1700, улица 8-ми декември, Студентски град, стая 5002 и/или каб. 1007, като всеки пакет подадени документи ще бъде разглеждан самостоятелно, а крайната дата за кандидатстване е не по-късно от 30 ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... . В приложените файлове може да откриете информация за подбора, поканата и критериите за избор на сформираните целеви групи по проекта ...
Защита на личните данни 13.6.2023 г. ...        Обща задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на УНСС  Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по ...
Акценти 5.6.2024 г. ... „Счетоводство и анализ“. Повече информация може да получите на този линк: https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/tax/articles/deloitte-central-europe-launches-tax-and-legal-business-delivery.html Мероприятието се провежда в рамките на договора за сътрудничество от 27.03.2024 ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... Обща информация за институцията, ведомството или организацията: предмет на дейност; основни икономически параметри; организационна и управленска структура; -        Информация за структурата или звеното ...
Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти 30.3.2018 г. ... април (вторник), включително. За повече информация: сектор „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“.     Заповед за класиране Приложение към заповед за класиране Списък на класираните проекти    ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 11.4.2019 г. ... на защитата на класифицираната информация, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните ...
Стаж 20.1.2023 г. ... изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t.kineva@unwe ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... за кандидатстудентска подготовка и информация(ЦКПИ). В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на ...
Кандидатстудентски изпити 22.5.2020 г. ... допълнителна информация ...
Често задавани въпроси 10.5.2024 г. ... подаване на документите. За повече информация виж: Документи и такси за кандидатстване.   Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане? Отговор: Да. Остатъкът от таксата може да внесете ...
Счетоводство и контрол IV курс, сем.8 17.3.2018 г. ... относно "Практика преди дипломиране" е приложена в прикачения след таблицата файл. Л проф.д-р Д.Фесчиян   721 24.3.2018 9.00-15.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л проф.д-р Д ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... и обработка на събраната информация. Макар не всички дипломни работи да генерират научни резултати или да имат дизайн, които да позволяват публикуване, целта е форматът и качеството на написаното да съответстват на критериите за научна публикация. Структура и ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... №, среден успех) се обявяват за информация на 23.04.2018 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в „Уеб студент“. Корекции в основните данни се допускат до 27.04.2018 г.   2. Подаване на състезателната карта. 2 ...
Сътрудничество 12.2.2018 г. ... в България по ЗЮЛНЦ. За повече информация посетете https://bg.ilac.eu ...
За Нас 6.2.2018 г. ... на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна дейност по научни изследвания, организиране и/или провеждане на следдипломно и продължаващо обучение за нуждите и/или съвместно с други научни звена ...
Цветков 26.1.2018 г. ... , 1993, №1, с. 27-39. За статистическата информация - без предубеждения. //Икономически живот, 1990, № 30. За т.нар. "статистически структури" и измерителите на тяхната неравномерност. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. ...
Научно списание 31.5.2024 г. ... ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме до 300 думи на български език, ключови думи (до пет-шест думи). Под линия с индекс звездичка след името и фамилията на автора се посочва академичната длъжност, организацията ...
Предварителни изпити 14.6.2024 г. ... информация за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/32 ВАЖНО! При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава ...
Янакиев 14.12.2017 г. ... на машинната обработка на икономическата информация; проблеми на статистиката. Основни публикации:1. НТР и АСУ и информация. - 1972.2. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото се плодородие на почвата в ученията на буржоазните ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... "Машинна обработка на икономическата информация". Специализира 8 МЗСИ, Москва (1982). Владее немски, руски и полски език. Придобива научна степен "доктор" (1983) с дисертация на тема: "Статистически проблеми при измерването и анализа на ефективността на товарния автомобилен транспорт ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... заблуждения при използване на статистическата информация. //Икономическа мисъл, 2001, № 1, с. 74-85.2. Идеи за иновации в статистиката чрез анализ на несъстоятелност. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 18-25.3. Какво не достига днес ...
Станев 14.12.2017 г. ... на ЦСУ (1960 - 1971). Първи зам.-министър на информацията и съобщенията (1971). Посланик на НРБ във Венецуела (1977), Канада (1980 - 1983). Участвал е в Конференцията на европейските статистици като член на бюрото, като председател и с научни доклади. Научни интереси: функции на ...
Мишев 20.6.2018 г. ... в министерството, като началник отдел”Информация и анализи” през периода 1995 - 1997 г. Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет - Съвместител в агенцията, като член на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол през периода 2005 ...
Мичев 14.12.2017 г. ... факултет, декан на факултет "Икономическа информация" (1972 - 1978). Научни интереси: проблеми на статистиката. Основни публикации:1. Ефективно информационно обслужване. - 1980.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... (1982). Зам.-декан е по НИР на факултет "Икономическа информация" (1986 - 1989), декан на факултет "Икономическа информация" (1989 - 1991), ръководител на департамент "Статистика и иконометрия" (1992 - 1995), зам.-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността (1995 - 1999), член на ...
Гатев 14.12.2017 г. ... (1964), професор (1982). Декан на факултет "Икономическа информация" във ВИИ "Карл Маркс", главен редактор на списание "Статистика", зам.-директор на НСИ. Научни интереси: обща теория на статистиката, икономическа статистика Основни публикации:1. Въведение в общата теория на статистиката. - София: Наука и ...
Величкова 24.12.2017 г. ... професор (1989). Зам.- декан е на факултет "Икономическа информация" (1977 - 1983), зам.-ректор по НИД при УНСС (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, ...
Балевски 14.12.2017 г. ... и председател на Комитета по единна система за социална информация. Научни интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 186 с.2. Избрани теми по икономическа статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 201 с.3. Истината за ...
Редовно и дистанционно обучение 23.4.2024 г. ... (елиминиране на технически проблеми); обем на споделяна информация (в мегабайти); безпроблемно функциониране на системите 24/7 и др. Достъпът до дигиталните системи и ресурси за дистанционно обучение от страна на студентите се осъществява единствено чрез университетския имейл и паролата към него, както ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.11.2022 г. ... и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, Нигрета Рангелова Въжаров, Храбър Георгиев Гатев, Кирил (Кирил Гатев ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 9.5.2023 г. ... Иновативният метод на преподаване, комбиниран с актуална информация за бизнес средата, са предимства, заради които препоръчвам тази специалност на всеки амбициозен и целеустремен кандидат; на всеки, който иска да придобие нужните знания и опит, за да достигне желаното развитие в света на бизнеса.“ Ваня ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 9.5.2023 г. ... , обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите; разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. пазарна сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките; управлението на съществуващи марки и архитектури от марки ...
Национално състезание по икономикс – 6 февруари 2021 г. 4.12.2020 г. ... допълнителна информация ...
Национален конкурс по счетоводство - 2 демекври 2017 г. 11.1.2021 г. ... допълнителна информация ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ: Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на националното състезание по ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на националното състезание по финанси и счетоводство за ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2024/2025 г. 10.7.2024 г. ... в РЦДО Хасково или онлайн (очаквайте актуална информация за края на допълнителен прием 2024/2025). Условия за допълнителен прием Желаещите да участват в допълнителния прием за отделни незаети места за платено обучение трябва да отговорят на следните условия: да притежават диплома за ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на съвременен и надежден достъп до научна информация и съдържание, необходими за творческото професионално развитие на представителите на всички целеви групи, включени в проекта. Ще продължи обогатяването на създадената към библиотеката на УНСС докторантска читалня. За изпълнение на дейността ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на съвременен и надежден достъп до научна информация и съдържание, необходими за творческото професионално развитие на представителите на всички целеви групи, включени в проекта. Ще продължи обогатяването на създадената към библиотеката на УНСС докторантска читалня. За изпълнение на дейността ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... , прави опит да запълни частично дефицита от информация по отношение на завръщащите се трайно или временно мигранти в България. Във втория раздел на монографията се представят както методиката на осъществените от авторския екип количествени и качествени емпирични изследвания на ремиграцията в ...
Цели на проекта 19.7.2017 г. ... в България. Кабинетно изследване на вторична информация Стратификационен анализ Мрежови анализ ...
Проект Завръщащите се мигранти 17.1.2024 г. ... методология и събиране на емпирична информация за явлението „завръщащи се мигранти“ с фокус върху българската специфика на проблема. Проектът се реализира в партньорство с Институт за икономически изследвания на БАН. Ръководител на проекта е Доц. д-р Андрей Иванов ...
Контакти 17.11.2020 г. ... Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe ...
Контакти 26.7.2019 г. ... Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe ...
Изисквания 28.1.2021 г. ... Първата страница следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote). Резюме (максимум до 300 думи). ...
Изисквания 29.7.2019 г. ... следва да съдържа следната информация: Заглавие на доклада Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote). Резюме ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... проблеми Правене на предложения и изводи при недостиг на информация Подбор на адекватни методи за изследване Избор на алтернативни и/или нетрадиционни подходи за решаване на ...
Контакти 22.6.2017 г. ... 1700 E-mail: [email protected]    Актуална информация се публикува на интернет страницата на конференцията: http://www.faf65 ...
Важни дати 22.6.2017 г. ... заплащане на таксата за участие в конференцията. Повече информация за заплащането може да намерите тук ...
Цели и дейности 9.1.2024 г. ... и при реализацията на публични политики. 6. Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология. 7. Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на ...
Дейности 15.6.2017 г. ... както и при реализацията на публични политики.6. Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология.7. Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... и документи за кандидатстване: Тук може да намерите информация за таксите и документацията при кандидатстване.   Възможност за получаване на стипендии: -          Програма Еразъм – дават се 6 стипендии по 500 евро/ месец за периода на обучение в ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... полагането на конкурсен изпит. Повече информация за кандидат-магитърския тест може да намерите тук ...
Евростипендии 13.1.2021 г. ... 2021/2022 година. Подробна информация (на немски и английски езици) за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да бъде намерена на интернет страницата www.grants.at .           ...
Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС 3.7.2017 г. ... лева. За записване и допълнителна информация: г-жа Румяна Менкаджиева, тел. 0888 585 633, e-mail: r.menkadjieva@ips ...
ОКС Магистър 17.5.2024 г. ... "Статистика и иконометрия". Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите тук и тук ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... изпит в електронен формат. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Новини 22.5.2017 г. ... , финанси и финансов контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... .04.2017 г.   За допълнителна информация, моля следете специализирания портал на УНСС за кандидат-магистри ...
Учебна практика 15.4.2024 г. ... д-р Мая Янкова Начкова за повече информация можете да се свържете на имейл: [email protected]   Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ"  за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" гр. Хасково ...
ОНС "Доктор" 11.3.2024 г. ... да намерят цялата необходима за тях информация на основната страница на УНСС на следния адрес. Утвърдената изпитна програма за кандидат-докторанти по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводна отчетност и анализ) можете да ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... можете да откриете най-актуалната информация относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)   The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Association of Chartered Certified Accountants е ...
Важна информация 9.4.2019 г. ... ...
Акценти 6.12.2023 г. ... , в т.ч. етични дилеми, събиране на информация, надеждност на вътрешните контроли, оценка на риска за киберсигурността, риск мениджмънт, лидерство и др. 16.04.2018      Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... на университета и своевременно огласяване на информация за работата му.               IХ.Осигуряване на разпознаваемост на Контролния съвет във и извън университета, посредством уникални идентификатори, като: собствена ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на бюджетните организации. 2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2017 година. 3. Спазено е общото съотношение между ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... , съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и текущото състояние на обучаемите.             4. Числеността и съставът на Комисията по преброяването при явното гласуване, да се предлагат и гласуват от Общото ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... и въз основа на други източници на обективна информация.             Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени към подобряване ...
Национален конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема за специалност „Политология“ 19.3.2024 г. ... За Първи Етап: Регламент Указания за разработване на есе Теми Информация За Втори Етап: Регламент Указания за разработване на ...
Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 10.2.2017 г. ... за културата", специалност "Социология". За информация относно конкурса, натиснете ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... , факултетен №, среден успех) се обявяват за информация на 24.03.2017 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в интернет сайта на УНСС. Корекции в основните данни се допускат до 07.04.2017 г.   2. Подаване на състезателната карта 2.1. Подаването на ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 4.6.2024 г. ... г. по БЕЛ УНСС 9:00 Повече информация за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/32 ВАЖНО!  При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... . Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: специалност "МУЛТИМЕДИЙНА ЖУРНАЛИСТИКА" Магистри: ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ: Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – декан на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на националното състезание по финанси и счетоводство за ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... съвкупност и извадка. Представителност на информацията. Източници на информация и методи на регистрация. Основни източници на информация при емпиричните изследвания. Специфика на количествените и качествените методи на регистрация. Количествени методи – анкети, стандартно интервю ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... понеделник до сряда включително; Информация за изпълнение на индикаторите по проекта към 08.07.2022 г. Сключени договори с:   Обучаващи организации   Ментори   Студенти   Приключили ...
Дипломи 19.10.2023 г. ... на групи по специалности (очаквайте повече информация за разпределението тук). Нека всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга. Всеки, който желае да се включи към колективното поръчване на шапки за дипломиране, може да ...
Официално връчване на дипломи 19.10.2023 г. ... на групи по специалности (очаквайте повече информация за разпределението тук). Нека всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга. Всеки, който желае да се включи към колективното поръчване на шапки за дипломиране, може да ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  www.ckpi-bg.com; e-mail: [email protected] и национален телефон на ЦКПИ: 0879 120 470 (за информация) Бургас,  бул. “Гладстон” 47 ...
Контакти 12.7.2016 г. ... декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата й: http://www.unwe ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 11.2.2024 г. ... на него устройства (електронни за предаване на информация на разстояние или такива с памет) по време на защита се счита за опит за измама (преписване) и се санкционира с отстраняване. Отстраняването в посочените случаи става със заповед на ректора, по доклад на комисията, установила нарушението ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2.7.2024 г. ... ПРОМЯНА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe.bg/   Академични наставници за учебната 2024/2025 г. ОКС „МАГИСТЪР” Специалност „Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... по икономика”. Прием с тест. Повече информация на http://magistri.unwe.bg/   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението в специалност “Бизнес психология и социология” осигурява на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... др.) анализатори и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти.    Завършилите специалност “Социология“ специализация „Социални изследвания, анализи и ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... (три имена, факултетен №, среден успех) се обявяват за информация на 18.03.2016 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в интернет сайта на УНСС. Корекции в основните данни се допускат до 25.03.2016 г.   2. Подаване на състезателната карта 2.1. Подаването на ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... (“Assurance”), «Управленска информация» (“Management information”), «Право» (“Law”), «Бизнес и финанси» (“Business and Finance”), «Принципи на данъчно облагане» (“Principles of taxation”) и ...
Минимуми 22.3.2016 г. ... са в две категории - задължителни и избирами. Повече информация: Политология (Международни отношения и външна политика) Световно стопанство и ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... , не по-късно от четири месеца преди защитата. Информация за научните области в които работят преподавателите/научни ръководители от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ са изложени на информационното табло пред катедрата. Студентите подават заявление за избор на тема и научен ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... целия период на стажа. В него се посочва и конкретна информация за дейността на организацията. Отчетът се защитава пред ръководителя на преддипломния стаж. Препоръчително е при защитата да има пауър-пойнт презентация. Въз основа на изготвения отчет и направената презентация ръководителят на стажа поставя ...
Пети курс 11.10.2023 г. ... процес" конспект "Правен режим на класифицираната информация" ===================================================================================   Разпределението по избираемите дисциплини за учебната 2023/2024 год. може да видите в прикачени ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... справедливост в анализите и оценките, равен достъп до информацията и научните постижения. За утвърждаването на тези ценности преподавателите, изследователите, служителите и студентите се стремят към отговорно отношение в работата си, към приемане на друга критична позиция, към толерантност в дейността си и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 8.4.2024 г. ... са конкретни и ясно формулирани. 3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата. 4.    В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на координатора на професионалните гимназии - СПГЕ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на националното ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... система, средствата за масова информация и т.н.             Специалността е предназначена за всички завършили икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... ниво; - осигурява съответната информация относно програмите за мобилност; - мотивира студентите да участват в програми за мобилност; - работи за реинтеграцията на завръщащи се студенти от обмен - допринася за подобряването и достъпността на студентската ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... или есе). За допълнителна информация посетете: magistri.unwe.bg  Уважаеми кандидат-магистри, Пожелавам ви солидни знания, конкурентоспособни умения и сбъдване на мечтите за лично и професионално развитие! До нови срещи в УНСС! Проф. д-р Христо ...
Проба 9.10.2015 г. ... съдържание са парчета информация, които могат да бъдат добавени към даден тип съдържание. Тези полета имат име и тип и са специфични за всеки тип съдържание. Може да има няколко от всеки тип полета на всеки тип съдържание. Record (Рекорд) Рекорда е ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... в Република България, както и информация относно: 1. личните данни на кандидата – имената по документ за самоличност, датата и мястото на раждане, гражданството; 2. научната специалност, формата и срока на обучение; 3. информация за езиковата и ...
Тематичен въпросник за националното състезание по информатика и статистика 17.7.2015 г. ... за анимиране. Представяне на информация пред публика. Microsoft Access Създаване на база от данни. Обекти в базата от данни. Типове данни в Microsoft Access. Релации в базата. Софтуер Видове софтуер. Операционна система – предназначение и видове. ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.  ПРОГРАМЕН СЪВЕТ: Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на националното състезание по финанси и счетоводство за ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. Ръководни органи на ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... . Контакти Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на: [email protected] +359 38 623 354 +359 38 664 ...
Срокове 24.6.2015 г. ... да проверяват изнесената информация за класиранията, потвърждаването, записването и да спазват посочените ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; консултанти по интелектуална собственост, представители по ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; консултанти по интелектуална собственост, представители по ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... въпроси, основани на волно интерпретирана информация с неясен източник, която не е подкрепена с каквито и да било доказателства.             3. Контролният съвет на УНСС изразява своята дълбока загриженост и безпокойство от ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... , оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 г. на бюджетните организации и други указания на Министерство на образованието и науката и на Министерство на финансите. 2. Представените отчети отразяват вярно ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... на други източници на обективна информация.             Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... осигуряване на необходимата информация за извършване на проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС и на факултетите, Контролният съвет разработи и прилага в работата си образци на: - Предавателно-приемателен протокол за документи, ...
Докторантурата 2.7.2024 г. ... от преподавателски екипи. За повече информация, вкл. график на курсовете и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук.  - Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 16.1.2024 г. ... за набиране на необходимата информация и т.н. Така лесно се очертават отделните части /глави/, както и съдържанието на всята една от тях. Препоръчително е да не се започва с увода, а от онези места, за които дипломантът е сигурен, че резултатите са достатъчно ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... при потенциалните потребители на подобна информация.   І. 1. Прогнозирането на „Арабската пролет“.   Всъщност, последните няколко години би трябвало да се смятат за истински триумф на социологията и политологията, заради политически прогнози направени от ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... решаване на практически задачи и др.); работа с информация, изразяване на личностно отношение и умения за излагане на знанията; умение да мисли творчески (способност да се подхожда критично към дадена теза; умение да издига контратези; умение да полемизира; умение да обобщава и да ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... ситуации, които се характеризират с непълна/ограничена информация и непредсказуемост. Владеене на широк набор от умения и възможности за творческо прилагане на иновативни количествени и качествени методи за събиране, обработка и анализ на данни, позволяващи решаването на обществени проблеми и сложни управленски ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... и чужди езици, примери за решени казуси и курсови задачи, информация за начина на формиране на крайната оценка по дисциплината, която е комплексна, и др ...
Бакалаври 8.9.2017 г. ... и чужди езици, примери за решени казуси и курсови задачи, информация за начина на формиране на крайната оценка по дисциплината, която е комплексна, и др ...
Обявено класиране в университетския конкурс за научноизследователски проекти 8.5.2014 г. ... срок, до 07.05.2014 г. включително. Допълнителна информация - в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253. Класиране Заповед на заместник-ректора по ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... в училищната система. Според предварителна вътрешна информация, предоставена от училищата, учителите не са станали по-мотивирани да работят по-усърдно, за да добиват квалификация или да израстват в йерархията на училището. Също така учителите смятат, че кариерното развитие във вертикален план е „резервирано” ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... стоков свят, който се изгражда и от политически програми, информация, „електорална „ валута, доминиране на услугите, оценка на ценността на времето и др.; невидимото и скритото за винаги от разума се разбулва чрез харизматичния ореол на теоретичното знание, превърнало се в самостоятелен отрасъл; доминира ...
Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: 21.3.2014 г. ... се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА. За повече ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... и в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - по градове в бюрата, упълномощени от УНСС. ВАЖНО!!! Приемът на кандидатстудентски документи за предварителните и редовна изпитни сесии в бюрата ще приключва един ден по-рано от обявения график. За услугата "подаване на ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в LinkedIn и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития. Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 ...
РП4: Разпространение 21.8.2015 г. ... във вестник UMB Прес съобщение в Словакия Обща информация за пресата и публикациите в партньорските списания Обща информация за участие в конференции и семинари Обща информация за другите канали на разпространение Прес съобщения и публикации по проекта - втори отчетен период Публикация на сайта на ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 28.5.2024 г. ... – съдържа определения, дефиниции и друга информация, свързана с изясняване на специфични характеристики на обекта на изследване от гл.т. на изследователската цел и задачи, както и описание на статистическата информационна база, използвана в разработката. В края на тази част се дефинират работните ...
Правила за провеждане на Преддипломен стаж 22.5.2024 г. ... шанс за по-добра професионална реализация: очаквайте информация в тази насока скоро. Правилата могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... от 2008 и следващи години.   За допълнителна информация: Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Колеж по икономика и администрация (КИА) тел. 032 345 619; 0882 392 749, Милена Иванова София 1700, УНСС тел. 02 8195612, 02 8195701  e-mail: rcdo_plovdiv@unwe ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... , научаване чрез наблюдения. Кодиране и декодиране на информация. Дълговременна и кратковременна памет. 21. Мислене, език и интелигентност. Разрешаване на проблеми и вземане на решения. Създаване на оценки. Оценка на интелигентността. Динамика на интелигентността, генетични детерминанти и детерминанти на ...
Учебна практика 14.5.2024 г. ... документи за заверяване и оценка на стажа и информация за контакти с ръководителя. Уведомяването става чрез изпращане на имейл до студентите и на сайта на катедрата. В определения за начало на практиката ден (обикновено в понеделника на седмицата след последния ден на поправителната сесия на ...
Тематичен план по "Методология и методика на научните изследвания" 22.3.2021 г. ... колеги, наличната информация в този раздел не е актуална; тъй като на този етап катедра "Икономикс" няма отношение към провеждания докторантски курс. За повече информация - дирекция "Наука", УНСС. Тематичният план може да бъде изтеглен в PDF формат ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 5.1.2024 г. ... методи за регистрация и обработка на събраната информация. Макар не всички дипломни работи да генерират научни резултати или да имат дизайн, които да позволяват публикуване, целта е форматът и качеството на написаното да съответстват на критериите за научна публикация. Структура и ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... методи за регистрация и обработка на събраната информация. Макар не всички дипломни работи да генерират научни резултати или да имат дизайн, които да позволяват публикуване, целта е форматът и качеството на написаното да съответстват на критериите за научна публикация.   Структура и ...
Правила за провеждане на Държавен изпит 13.6.2022 г. ... и датата). МОЛЯ, обърнете внимание на предоставената информация. Правилата за провеждане на Държавен изпит могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... на студента" Извежда се информация в следния вид: 8. Учебен план Учебният план съдържа дисциплините, които изучавате по време на обучението си, хорариума и кредитите за всяка дисциплина. Информация за учебния план се получава от меню : "Данни за ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... с колегите от Юридическия факултет на УНСС. Повече информация може да получите от научния секретар на катедра "Икономикс" ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на София и Студентски град ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... служебните помещения и до цялата информация, включително класифицирана, както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват от проверяваното звено и/или лице, включително да изискват финансови отчети и/или протоколи от заседанията на ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... и своевременно огласяване на информация за работата на Контролния съвет.          2. Регулярно представяне на доклади  на Контролния съвет до Общото събрание на УНСС, до Академичния съвет и до председателите на Общи ...
Специалности 12.12.2023 г. ... направления   Информация за кандидатстване: https://emba-sofia.com/ ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ   Дипломация и стратегически анализ с преподаване на английски език – 2 сем. Завършили специалност от всички професионални ...
Прием 22.3.2024 г. ... и ги изпраща в Националния център за информация и документация (НЦИД), с цел установяване на статута на образователната институция, издала дипломата за завършено образование и за установяване на автентичността на дипломата за висше образование. 2. След получаване на отговор от ...
Пътеводител на София и Студентски град 11.3.2013 г. ... , срещу блок 54  Допълнителна информация можете да намерите на http://www.sofiatraffic.bg.                      БДЖ           ...
Web Студент 7.3.2013 г. ...         Актуална информация за вашия студентски статус, изпити и изпитни резултати можете да получите, ако се регистрирате в информационната система „WEB – Студент“ на уебсайта на УНСС. За целта е необходимо ЕГН или ЛНЧ, както и факултетен номер. Факултетен ...
Записване 21.9.2023 г. ... се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.             След получаване на отговор от НАЦИД документите, отговарящи на изискванията, се разглеждат от Комисията на УНСС за признаване на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... стопанство, която дава изчерпателна информация за студента от записването до дипломирането лесно и бързо, от всеки компютър, по-добре от всяка друга университетска система. Целта на “Web-Студент”, е да предостави бързо, удобно, улеснено, изчерпателно и сигурно обслужване на ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).          За повече информация: http://nacid.bg/bg/services/ http://www.mon.bg/left_menu/administrative_services/ http://www.mon ...
Медии и журналистика 6.7.2023 г. ... поща на адрес [email protected]. Обща информация. Приемната процедура за специалност "Медии и журналистика" в УНСС включва следните два компонента: (1) Оценка от матура по български език и литература *или* единен приемен изпит (ЕПИ) (2) Средна оценка от дипломата ...
Контакти 1.7.2024 г. ...           За повече информация: Структура              тел.: (02) 8195 211  факс: (02) 962 39 03  телефонна централа: (02) 8195 адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. ...
СО ВОН-КНСБ при УНСС 3.7.2024 г. ... образование и науката продължават. Подробна информация и Становище на НБС ВОН-КНСБ са достъпни на интерет адрес: https://knsb-bg.org/index.php/2024/07/01/stanovisthe-na-von-knsb-sled-forum-posveten-na-vissheto-obrazovanie-i-naukata/  В УНСС бе удължено действието на Колективния ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... на гражданското участие в България Информация за финансиращата програма КОНКУРС „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА“ – 2010 г. Научно направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... . (Срок на изпълнение: месец 18-36) Информация за финансиращата програма Фонд „Научни изследвания”, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А Информация за допълнително финансиране Не се предвижда допълнително финансиране по проекта Обща ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... Защита на докторска дисертация Информация за финансиращата програма Фонд Научни изследвания Информация за допълнително финансиране -- Обща стойност на проекта 54999 лв Сума, отпусната на УНСС ...
ДМУ 02/24 11.12.2012 г. ... или общо 58100 лева за двата етапа Информация за финансиращата програма Фонд „Научни изследвания”, конкурс „Млади учени” Информация за допълнително финансиране   Обща стойност на проекта 58 100 ...
ДИД 02/4 11.12.2012 г. ... с изучаване на потребителите, продуктите и информацията с цел налагане на устойчивото потребление в нашата страна. Идентификацията и анализът на резултатите от проекта ще позволят да се предскажат перспективите пред устойчивите модели на потребление, а от тук и подобряване дейността на ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... уязвимостта на националната икономика Информация за финансиращата програма Фонд „Научни изследвания” по програма Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”  („Тематичен конкурс”) – 2009 Информация за допълнително ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... борд. Обобщаване и анализиране на емпирична информация за влиянието на туристическия сектор върху състоянието на платежния баланс Обобщаване и анализиране на емпирична информация за капацитета на администрацията за усвояване на средствата от еврофондовете Провеждане на научен семинар с повече ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... – XII’11 153 000 лв Информация за финансиращата програма Програма “Идеи”-МОН Информация за допълнително финансиране няма Обща стойност на проекта 283 000 лв Сума, отпусната на УНСС по ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... пред СНС на УНСС. Информация за финансиращата програма Фонд “Научни изследвания”, МОН Конкурс “Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” Информация за допълнително ...
ИНИ-15/01.08.2005 г. 11.12.2012 г. ... на проекта - Информация за финансиращата програма 6 Рамкова програма на ЕС, Специфични подкрепящи мерки; Фонд “Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката Информация за допълнително ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... на проекта - Информация за финансиращата програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта 60 000 000 лв. Сума, отпусната на УНСС по ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... на проекта - Информация за финансиращата програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта 392637,24 лв. Сума, отпусната на УНСС по ...
Проект ULYSSES 5.12.2012 г. ... на проекта 6 Информация за финансиращата програма 7РП Информация за допълнително финансиране Обща стойност на проекта 1 491 369 евро Сума, отпусната на УНСС по проекта 92 260 евро Информация ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... на проекта 2 Информация за финансиращата програма Седма рамкова програма на ЕС Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта 571 900 евро Сума, отпусната на УНСС по проекта 193,800 ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... , могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет по въпроси, свързани с организацията и провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи.             В срок до 7 дни ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 25.1.2024 г. ... общност, могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет, съгласно разпределението, по въпроси, свързани с конституирането на събранията, провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 29.2.2024 г. ... , съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и текущото състояние на обучаемите.             4. Числеността и съставът на Комисията по преброяването при явното гласуване, да се предлагат и гласуват от Общото ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... .   За осигуряване на необходимата информация за извършване на проверките за законосъобразност на изборите в УНСС, Контролният съвет разработи и прилага в работата си образци на: - Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори в ...
Допълнителна информация 28.9.2023 г. ... Ви предоставяме следната допълнителна информация: Продължителността на обучение е 3 години за редовните докторанти и 4 години за задочните. Обучението е субсидирано от държавата със заплащане на административни такси. Докторантите заплащат годишни такси в зависимост от ...
Връзки с обществеността 6.7.2023 г. ... конкурс по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... реализацията на публични политики; Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология; Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и ...
Нобелова награда по икономика 13.10.2020 г. ... търгове, за които липсва пълна финансова информация, както и за принос за по-задълбочено разбиране на различни икономически дейности - от застрахователни и кредитни операции до данъчни системи - в условията на конкуренция  Джеймс Мирлийз (1936-2018)Университет Кембридж - ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 29.1.2023 г. ... използва непозволени материали или обменя информация с останалите дипломанти; дипломантът представи дипломен проект, който изцяло или частично не е разработен лично от него; дипломантът не може да докаже своята самоличност чрез лични документи. 7.2. Изпитните оценки се нанасят в ...
Докторанти 27.5.2024 г. ... прием на докторанти в УНСС, конкурси и цялата необходима информация можете да видите тук. Обучението в образователна и научна степен "Доктор" в кaтедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС е естествено продължение и надграж­дане на обучението в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационна ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... в прикачения файл ще откриете информация относно правилата за подготовка и защита на магистърска теза. Завършилите бакалавърска степен по специалността "Медии и журналистика" могат да се обучават в специализирани магистърски програми за профилиране и задълбочаване на подготовката си, а бакалаврите от ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... документи се изпращат в Националния център за информация и документация към МОМН за проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността на дипломата за завършено висше образование. Срокът за отговор е минимум един месец. На кандидати, завършили висшето си ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... документи се изпращат в Националния център за информация и документация към МОМН за проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността на дипломата за завършено висше образование. Срокът за отговор е минимум един месец. На кандидати, завършили висшето си ...
Новини 17.12.2020 г. ... необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, можете да пишете на адрес: [email protected].  Формуляри: Заявка за библиографска справкаЗаявка за цитатна ...
Важно 6.7.2015 г. ... УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация за установяване на статута на образователните институции, издали дипломите за завършено висше образование и за установяване на тяхната автентичност. След получаване на отговор от Националния център за информация и документация ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... , който  се изгражда и от политически програми, информация, „електорална„ валута, доминиране на услугите, оценка на ценността на времето и др.; невидимото и скритото завинаги от разума се разбулва чрез харизматичния ореол  на теоретичното знание, превърнало се в самостоятелен отрасъл; доминира ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... успех от оценките от следването. Пълна и детайлна информация може да получите на сайта на УНСС, Раздел "Магистри редовно обучение" Раздел "Магистри дистанционо обучение" Моля, спазвайте сроковете и си оставете известен резерв от време при подаване на документи за кандидатстване. В последните дни от срока ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя. Целта е синтезирано и разбираемо да получите обща представа и при необходимост да детайлизирате своите проучвания в съответните служби и институции. ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... на науките, София, Институт за паралелна обработка на информацията (ИПОИ); Румъния – Национален военен университет (НВУ), Букурещ, Колеж по отбрана; Македония – Европейски университет, Скопие, Факултет по икономика. Директор на проекта от страните партньори е проф. д-р Тилчо Иванов – КНРС, София, ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за участие само със заглавие на доклада по електронната поща ([email protected]): 15.07.2012 г. Изпращане на доклада в пълен обем, ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 29.2.2024 г. ... и въз основа на други източници на обективна информация.             Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени към подобряване на ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 19.8.2022 г. ... и за тяхното реализиране в практиката. За повече информация посетете интернет страницата ни www.onprs.eu. За контакти: София 1700, ж.к Студентски град, ул. „Осми декември”, бл. 23А-партер, email: [email protected], тел: ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... октомври 2012 Ноември 2012- април 2014 Информация за финансиращата програма СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА Информация за допълнително финансиране МОМН Обща стойност на проекта 2 499 862 евра Сума, отпусната на УНСС по ...
Проект FarmIath 21.4.2012 г. ... , резултати и финансиране) 7 Информация за финансиращата програма 7РП Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта 2 084 233 евро Сума, отпусната на УНСС по проекта 136 ...
ИНФОРМАЦИЯ: 30.7.2021 г. ... BG23UNCR76303100117207 За допълнителна информация и записвания:  г-жа Полина Никифорова моб. тел. 0888 000 237; тел.: 02 862 77 13 каб.105, e-mail: [email protected]. 50 години опит в продължаващото обучение! Благодарим ви за ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... сайт, който поддържа дейностите по проекта, осигурява информация за целите и участващите организации, както и за постигнатите резултати до момента.   Можете да научите повече на:  www.myuniversity-project.eu   Бюлетин на проекта Този бюлетин ще се публикува на всяко тримесечие. ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... за управление на общинската собственост Информация за финансиращата програма Европейски съюз, Програма „Югоизточна Европа” Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта 1 458 824 евро Сума, отпусната ...
ЛИНКОВЕ НА ONLINE РЕСУРСИ СЪС СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 6.4.2012 г. ... .eaa-online.org/ - European Accounting Association http://www.waa.org/ - Washington Association of Accountats http://www.caaa.ca – Canadian Academic Accounting Association http://www.cpaadmin.org/ - The Association for Accounting ...
Следакредитационно наблюдение и контрол 9.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Нормативни актове 9.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... федерация по обработка на информация (IFIP) – 05.03.2010 г.;   Юбилейна научна конференция на тема „Управление, ефективност, интеграция – в търсене на решения”, 8.04. 2010 г.; Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема: „Счетоводството ...
Контакти 5.4.2017 г. ... за дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... . За допълнителна информация: Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" Кабинет 1030  Тел. /359 2/ 81 95 438 /359 2/ 81 ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... . За допълнителна информация: Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" Кабинет 1030  Тел. /359 2/ 81 95 438 /359 2/ 81 ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... . За допълнителна информация: Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" Кабинет 1030  Тел. /359 2/ 81 95 438 /359 2/ 81 ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... . За допълнителна информация: Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" Кабинет 1030  Тел. /359 2/ 81 95 438 /359 2/ 81 ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... и изпраща в Националния център за информация и документация за становище относно легитимността на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование. 4. След получаване на становище от Националния център за информация и документация ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на първата страница има упътване с информация. Прочетете я, за да сте наясно какво трябва да правите. Това ще ви помогне да не правите грешки. На левите страници на книжката с теста ще видите въпросите и възможните отговори. На десните страници, които са празни, можете да ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... е от 8 до 16.30 ч. За допълнителна информация се обадете на тел. 81-95-701, 81-95-704 или посетете сайта на УНСС. Преди това не забравяйте да платите таксата за изпит - можете да го направите във всеки банков клон в София и страната (без БНБ) или в клона на ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... се съгласува с Националния център за информация и документация за установяване на автентичността й и статута на образователната институция, която я е издала. Чл. 84. Ректорът решава окончателно приемането на студентите по чл. 83, като може да определи и допълнителни ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... . За допълнителна информация: Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" Кабинет 1030  Тел. /359 2/ 81 95 438 /359 2/ 81 ...
Кандидатстудентски курсове 20.11.2012 г. ... съответната зала. За допълнителна информация на следните телефони: (02) 862 12 24 и 0888 000 244 (Янка Тодорова) или (02) 962 56 24 и 0889 798 999 (Сашка Ицкова) факс – (02) 862 74 ...
Контакти 1.6.2012 г. ... , 02 8195 704 За допълнителна информация Учебен отдел на УНСС тел.: 02/81-95-535, 02/81-95-363, 02/962-38-79  Център за прием на документи тел. 8195 701, 8195 704. Работното време е от 8 до 16.30 ч.   Университет за национално и световно ...
Информационен младежки съюз (ИМС) 19.8.2022 г. ... и обединения, медии и др. За повече информация, посетете интернет сайта на ИМС: www.ims-bg.org  ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... .org/ ще намерите цялата необходима информация за САИМО, а на електронния ни адрес [email protected] можете да ни пишете по всички интересуващи Ви въпроси ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 19.8.2022 г. ... създаде „Младежки център за информация и анализи”, а през май 2003 г. отвори първия и единствен на територията на Студентския град „Младежки информационен център”, който е регионална инфо-точка на Европейската младежка информационна система ...
Асоциация на студентите икономисти 19.8.2022 г. ... свободен обмен и реализация на идеи, информация и интелектуални ценности - както между самите членове, така и между всички младежи. АСИ има за цел да подпомага младежите при решаването на наболели проблеми и да защитава правата им в градските и селските райони, без разлика ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... активно обществото си! За повече информация:  www.egopolitico.org office@egopolitico ...
Дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
История 16.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Консултации 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Изследователска дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Сътрудничество 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
История 16.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Консултации 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Изследователска дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Сътрудничество 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
История 1.2.2012 г. ... е изпълнено в срок, като обобщената информация и резултатите са предоставени на Комисията за подготовка на институционалната акредитация и на ръководство на УНСС. Пето. През м.януари 2006г. бе проведен специализиран курс за обучение относно потенциала на статистическия ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Консултации 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Изследователска дейност 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Сътрудничество 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 23.9.2020 г. ... справки и информация: Ръководител катедра: (02) 8195 498 Научен секретар: (02) 8195 298 Технически сътрудник: (02) 8195 298 Преподаватели: (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272 Пощенски адрес: 1700 София ...
Информация 14.12.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, ...
История 31.3.2021 г. ... на факултет “Икономическа информация” на университета, а през 1990 год. се преобразува в департамент “Финансов контрол”. Преподавателският състав се разширява като по това време в катедрата работят двама хабилитирани преподаватели и девет ...
История 26.7.2018 г. ... обработка на икономическата информация”. 1967 Нова специалност С решение № 327 на Министерския съвет от 22.07.1967 г. се открива нова специалност “Организация на машинната обработка на икономическата информация”. Ръководител на ...
Още история 14.5.2024 г. ... наречена "Социално-икономическа информация". Поради неясната политика на обучение на новата катедра, същата не след дълго се разпада и специалността отново приема първоначалното си наименование. Четвърти - от 1989 до 2020 г. След промените в ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Алумни асоциация 27.12.2018 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
За катедрата 10.9.2012 г. ... ...
За катедрата 30.1.2012 г. ... ...
За катедрата 18.6.2015 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Монографии и учебници 6.2.2017 г. ... , в настоящия раздел публикуваме информация за публикационната активност на катедрата - монографии, студии, учебници и др.учебно-методическа литература. Информация относно публикувани статии, доклади, отзиви и др., може да намерите в индивидуалните преподавателски ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... в икономиката и образованието". Повече информация, може да бъде намерена на сайта на конференцията http://icaictsee-2013.unwe.bg/. "В съвременните условия на научно-техническо развитие във всички области на човешката дейност, постоянната актуализация на знанията на преподавателите и ...
Проекти 12.3.2014 г. ... НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ С ТАГИРАНО ТЪРСЕНЕ НА УЕБ ИНФОРМАЦИЯ Изследване и проектиране на система за импакт фактор на изданията на УНСС и по информатика на български език Изследване на  възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 23.4.2024 г. ... от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта "Научноизследователска дейност". Ръководители на проекти от ...
Проекти 1.3.2023 г. ... на редица проекти, за които представяме информация по-долу в прикачените файлове ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.4.2015 г. ... собственост като система от знания и информация” (2010-2011 г.)   5.Проект по Шеста рамкова програма „Център по интелектуална собственост” по програма за развитие на научния потенциал, модул І „Изграждане на научна инфраструктура”, договор № ИНИ-15/01.08.2005 с МОН, финансиран от ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 11.7.2013 г. ... и др. Квалификационна характеристика Обобщена информация за учебния план Специалност “Бизнес информатика с преподаване на английски език” ОКС "Бакалавър"      Обучението дава нужната теоретична подготовка, като наред с това има приложна насоченост, целяща ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 7.3.2024 г. ... .unwe.bg/ 2. Информация за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план: Бизнес администрация, ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... , обработката и анализа на социално-икономическа информация и изграждане на информационни системи; във фирми и организации по провеждането на статистически контрол на качеството, разработването на маркетингови стратегии, обосновка на инвестиционни решения и анализ на финансовото състояние; в ...
Специалности 24.4.2018 г. ... , обработка и анализ на емпирична политическа информация и вземане на управленски решения. Завършилите специалността могат да работят и се реализират като: експерти-политолози за подготовка на законопроекти, работа с оперативна документация, изработване и контрол на приложението на управленски ...
Обучение 21.9.2016 г. ... решаване на практически задачи и др.); работа с информация, изразяване на личностно отношение и умения за излагане на знанията; умение да мисли творчески (способност да се подхожда критично към дадена теза; умение да издига контратези; умение да полемизира; умение да обобщава и да прави изводи и ...
Обучение 10.1.2024 г. ... издават сертификати на английски език. Повече информация за кандидатстудентската кампания можете да намерите тук:  ІІ. ОКС "Магистър" 2.1. Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата Специалност "Социология" Специализация СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ...
Консултационни часове на преподавателите 21.2.2021 г. ... относно часовете за консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062, както и в профилите на преподавателите на университетския сайт ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 4.4.2013 г. ... повече информация вижте страницата посветена на Магистърското обучение в УНСС ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 2.7.2024 г. ... , редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация “Висш мениджмънт”   Управленско ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Консултации 12.7.2018 г. ... УНСС по приети в катедрата правила. За повече информация: кабинет 1076, тел. 02 8195 603; 02 862 ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... към научния ръководител на съответния курс за информация относно процеса на обучение, изучавани дисциплини и други.  Научни ръководители на магистърските програми: Творчески индустрии и бизнессъс специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - доц. д-р Мария ...
Бизнесът за нас 30.1.2012 г. ... ...
В медиите 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Стажантски програми 5.3.2020 г. ... могат да се обръщат за информация към доц. д-р Гергана Боянова - каб. 1105, e-mail: [email protected]. От 2017 г. стартира и стаж в администрацията на Омбудсмана на Република България. Подробно описание на стажантската програма към Софийски ...
Бизнесът за нас 30.1.2012 г. ... ...
Научни форуми 30.1.2012 г. ... ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Стажантски програми 11.3.2024 г. ... да получите информация в обучаващата ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми на контакт на работодателите с ВУ и подбор на кадри, предпочитани учебни заведения за набиране на кадри, оценка за икономическата, теоретичната и практическата подготовка на кадрите ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... и местни средства за масова информация, неправителствени организации и др.         Осъзнавайки важността на проблема за организацията и системната актуализация на студетските стажантски програми  във факултета се ...
Научни форуми 30.1.2012 г. ... ...
Научни публикации 30.1.2012 г. ... ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Наука 5.3.2012 г. ... ...
За факултета 10.5.2024 г. ... СЪС СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ...
Бизнесът за нас 30.1.2012 г. ... ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... кредити. Допълнителна информация относно организацията и провеждането на държавните изпити може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност. Защити на дипломни работи   Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на ...
Обучение 22.5.2017 г. ... проекти“ Допълнителна информация относно обучението в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност. > В Общоикономическия факултет има възможност за обучение в ОНС ...
Бизнесът за нас 30.1.2012 г. ... ...
В медиите 30.1.2012 г. ... ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ...      и информация за контакти с ръководителя. В определеният ден за начало на практиката (обикновено в понеделника на седмицата след последната седмица на      годишната поправителна сесия на III-ти курс), ...
Бизнесът за нас 30.1.2012 г. ... ...
В медиите 30.1.2012 г. ... ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... , които ще предоставят тази информация по време на ежедневната преподавателска дейност, което ще осигури широко разпространение и устойчивост на резултатите от проекта. Project Website: http://www.isecure-edu.eu/index.php/bg/ I-Secure Project ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Документи 2.12.2022 г. ... или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация. Повече информация: 02 8195 389 ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др. В повечето случаи тази информация е публикувана и на сайта на приемащия университет. Студентите се ...
Класиране 13.1.2017 г. ... участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса. Класираните студенти и докторанти задължително подават в УЦМСП Декларация за съгласие или отказ от участие в мобилност ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... , Централен корпус, партер, кабинет 1003). Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672 ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... през летен семестър на съответната учебна година. Информация за провеждането на Селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ се публикува на интернет сайта на УНСС. Конкурсите се провеждат за утвърдените места за мобилност за съответната учебна година, финансирани от ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... информация: 02 8195 389 и 02 8628 672 ...
Правила 12.1.2017 г. ... координатор по програмата в УНСС. Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672 ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене ...
За факултета 19.9.2017 г. ... анализи"; Статистика и иконометрия. Допълнителна информация, относно обучението в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" може да се получи от съответната катедра, водеща дадената специалност. Във факултет "Приложна информатика и статистика" се провежда и обучение в ОНС "Доктор". Информация за научните ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ. www.isiknowledge.com   InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на цитати информация, оценка на изследвания, който се намира в интернет мрежата ...
Услуги 9.4.2012 г. ... . Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право. www.springerlink.com 4. SCOPUS - База данни, ...
За библиотеката 8.10.2012 г. ... студентите и преподавателите от УНСС с литература и с информация на електронни носители и други бази данни.      За осъществяването на тези функции библиотеката извършва следните дейности: проучва потребностите на студентите и преподавателите от научна информация; издирва, събира, ...
Политика по сигурността 10.2.2012 г. ... стопанство УНСС не събира чрез своя сайт лична информация. Възможно е събиране на информация за посещения единствено със статистическа цел Всички непозволени опити за промяна на информацията в сайтовете на УНСС са строго забранени и на нарушителите може да се търси наказателна ...
Условия за ползване 9.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Спортен комплекс „Бонсист" 16.4.2024 г. ... USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят.     ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др. Членство в международни организации Централноевропейска инициатива за междууниверситетски връзки (CEI ...
Неправителствени организации 9.2.2012 г. ... налична ...
Партньори 8.12.2011 г. ... изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Отчети по НИД 9.2.2012 г. ... налична ...
Информация 22.11.2011 г. ... ...
Информация 15.4.2012 г. ... , желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.  Молба-образец за ...
Документи 28.11.2022 г. ... или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация. - копие или бордни карти; - Декларация при пътуване със собствен транспорт /личен автомобил/, попълнена след приключване на мобилността - образец - он-лайн отчет; Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672 ...
Реализиране и отчитане 28.11.2022 г. ... дни. Описателният отчет не се разпечатва. Повече информация: 02 8195 389 ...
Правила 3.8.2021 г. ... на университетската селекционна комисия. Повече информация: 02 8195 389 ...
Седмици на обучение /Staff weeks/ 19.12.2022 г. ... тази страница можете да видите информация за международни седмици за преподаване или за обучение /Staff weeks/, организирани от университети-партньори на УНСС по програма Еразъм+.  Още организирани седмици само за обучение /Staff weeks/ от други университети, можете да намерите ...
Документи 19.7.2022 г. ... или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация. - копие или бордни карти; - Декларация при пътуване със собствен транспорт /личен автомобил/, попълнена след приключване на мобилността - образец - он-лайн отчет - участникът в мобилност получава линк на е-mail адрес, който го прехвърля към ...
Реализиране и отчитане 8.7.2022 г. ... им по програмата финансови средства (грант). Повече информация: 02 8195 389 ...
Правила 7.2.2017 г. ... за получаването на индивидуален Еразъм грант. Повече информация: 02 8195 389 ...
Признаване на оценки 31.5.2024 г. ... трансфер на кредити в УНСС Повече информация: гл. ас. д-р Виолета Златкова, сектор „Верификация и признаване“,  телефон: 02 8195 363, e-mail: vzlatkova@unwe ...
Реализиране и отчитане 2.12.2022 г. ... за обучение на студентите. Повече информация: 02 8195 389 ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др. Стандартният комплект от документи, който се изпраща на студентите от приемащите ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... семестър на същата учебна година. Информация за провеждането на Селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ се публикува на интернет сайта на УНСС и в секция НОВИНИ. КАНДИДАТСТВАНЕ При кандидатстването в конкурс за участие в мобилност ...
За студенти и докторанти 30.5.2024 г. ... Европейската езикова рамка. Повече информация можете да получите на тел. 02 8195 389. Информационна брошура *Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и ...
Център по интелектуална собственост 5.4.2012 г. ... техника за трансформирането на информация от един носител на друг до готов продукт (дискета, CD, хартиен), вкл. отразяване на текущата работа от научни форуми; два административни кабинета с 4 работни места, оборудвани с компютри и други необходими средства за ...
Дарители 11.1.2023 г. ... комисия по сигурността на информацията  Евро-атлантически център за сигурност Европейски съвет за външна политика Едюкейшънъл Център ЕООД ЕТ "Плутон 1" Зара Консулт Издателски комплекс - УНСС Издателство "Абагар" Издателство "Дамян ...
УНСС №1 12.4.2024 г. ... по отношение на сигурността на информацията както и на добрите световни практики в тази област. Сертификатът бе връчен на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров от управителя на „Бюро Веритас България“ Станимир Смилков. Наши ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... живот в условията на новия свят на знанието и информацията. 2. Да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката чрез използване и ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... живот в условията на новия свят на знанието и информацията. Да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението, правото и политиката чрез използване и усъвършенстване методите на ...

Новини

1259 results found
Приемът за магистри в УНСС започва с 14 нови специалности 12.7.2024 г. ... могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и други интересуващи ги въпроси.     ...
Излезе първото класиране в УНСС, записването на новоприетите студенти е от 10 до 13 юли на място или онлайн и до 14 юли 23.59 часа само онлайн 13.7.2024 г. ... на УНСС) с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване; документ за внесена такса за обучение, преведена по банкова сметка на УНСС.  Таксата може да се заплати и на място на ПОС терминал. Още за ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи, насрочени за септември-октомври 2024 2.7.2024 г. ... студенти, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломни работи, насрочени за септември-октомври 2024 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и ...
EIT Manufacturing организира конкурса RIS Leaders Competition за жени иноваторки от Централна и Източна Европа 1.7.2024 г. ... и трето място. За повече информация и подаване на кандидатури посетете уебсайта на EIT Manufacturing - RIS Leaders 2024. Източник: Enterprise ...
Как BuddyGuard се превръща в приятел на вашите любимци 25.6.2024 г. ... с личните си документи, цялата информация е проверена. Този човек минава и обучение с помощта на приятелите ни от AA trainging на Асен Аролски, професионален треньор на кучета. Всеки гледач ще бъде обучен и сертифициран от други треньори на кучета”, ...
265 зрелостници се явиха на предварителен кандидатстудентски изпит във формат ДЗИ 23.6.2024 г. ... на УНСС. Информация за документите и таксите за кандидатстване за редовните изпити и за класирането може да намерите ТУК.     ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 19.6.2024 г. ... в съвременен център за информация,  знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.  Проф. д-р Цветана Стоянова обобщи, че не е случайно, че през тази година УНСС получи наградата „Бранд на България“ в ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за десети път 17.6.2024 г. ... в съвременен център за информация,  знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.  Проф. д-р Цветана Стоянова обобщи, че не е случайно, че през тази година УНСС получи наградата „Бранд на България“ в ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 18.6.2024 г. ... , което я превръща в съвременен център за информация,  знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.  Проф. д-р Цветана Стоянова обобщи, че не е случайно, че през тази година УНСС получи наградата „Бранд на България“ в категория ...
Прекратява се възможността за кандидатстване по Ваучер 3 по Фонда за МСП на СЕСИС 11.6.2024 г. ... и Ваучер 4 (сортове растения). Актуална информация за възстановяването на възможността за кандидатстване за Ваучер 3 може да бъде намерена на страниците на  Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) за Фонда за малките и средни предприятия и Патентно ведомство на ...
Започна приемът в УНСС 19.6.2024 г. ... за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ); и онлайн от 10 до 30 юни 2024 г. вкл. през платформата „Уеб-прием“ на УНСС. Напомняме, че желаните специалности трябват да бъдат вписани с подаването на документите.  Центърът за прием на документи е ...
Кръгла маса на тема "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на управлението на местните финанси в България" 24.6.2024 г. ... система на трансфери. Допълнителна информация за развитието на фискалната децентрализация в България, както и данни за отношенията и оценките на общините, беше представена от Даниела Ушатова от Националната асоциация на общините в Република България. Следващата дискусия ...
Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор: Нашият университет дава втори шанс за повишаване на оценката от матурата с два изпита във формат ДЗИ на 8 и 23 юни 5.6.2024 г. ... осигурява автоматичен достъп до полезна информация при кандидатстване, подреждане на специалностите в желания от кандидата ред, получаване на информация и електронно напомняне за всички важни за кандидат-студентите срокове и дати, както и за резултатите от класирането. За ...
Версия v66 на Meta Quest променя изживяванията в смесената реалност 6.6.2024 г. ... реалност по-плавно и приятно. Повече информация: тук #MetaQuest #v66Update #MRTechnology #VirtualReality #Innovation #UserExperience ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и заместник-министърът на туризма г-жа Ирена Георгиева обсъдиха възможностите за сътрудничество 3.6.2024 г. ... база на Университета и полезната информация!“, заяви д-р Виолета Башова, която е възпитаник на катедра „Икономика на туризма“ в УНСС. Чуждестранните лектори, участници в дискусионния форум „От криза към устойчивост: глобални ...
РЕШАВАНЕ НА БИЗНЕС КАЗУС С ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ 24.6.2024 г. ... , като им предоставя документ с публична информация, включваща финансови резултати за фискалната 2023 г., подробности за бизнеса и плановете на компанията. Целта на поставеното предизвикателство е свързана със способностите на студентите да разбират, оценяват и адресират всички ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 31.5.2024 г. ... , за да предостави форум и да насърчи обмена на информация и разработки в теорията и практиката на публичната администрация. Тези научни форуми са насочени към учени, експерти и практици в областта на публичната администрация от Централна и Източна Европа, включително от Руската федерация, Кавказ и ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 2.6.2024 г. ... , за да предостави форум и да насърчи обмена на информация и разработки в теорията и практиката на публичната администрация. Тези научни форуми са насочени към учени, експерти и практици в областта на публичната администрация от Централна и Източна Европа, включително от Руската федерация, Кавказ и ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи, насрочени за месец ЮНИ 2024 5.6.2024 г. ... колеги, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломни работи, насрочени за месец ЮНИ 2024 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език", в редовна форма, ...
Национален семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ 23.5.2024 г. ... образованието и науката и от Националния център за информация и документация. Начален старт на семинара дадоха проф. д-р Елиза Стефанова, председател на НАОА, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС,  проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и ...
Наш преподавател участва в най-големия форум в Италия за устойчиво развитие - Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 23.5.2024 г. ... от събитието можете да видите ТУК. Повече информация за събитието и Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 можете да намерите ТУК.   ...
Контактна точка „библиотека“ ще повиши видимостта на научните изследвания на преподавателите и младите учени от нашия университет 20.5.2024 г. ... точка в преподавателската читалня ще предлага информация за престижа и влиянието на списанията по определени наукометрични показатели: импакт фактор (JIF),  импакт ранг (SJR) и разпределението им по квартили. Ще може да се извършва проверка за достоверна или подвеждаща информация на списанията ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на Университета 17.5.2024 г. ... алианс от университети. Лекцията предостави подробна информация за широката палитра от специалности в различните ОКС на УНСС и възможностите за мобилност на студентите, която заинтригува италианските студенти, които зададоха редица въпроси относно начина на дипломиране в ОКС „бакалавър“ и ОКС ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на УНСС 19.5.2024 г. ... алианс от университети. Лекцията предостави подробна информация за широката палитра от специалности в различните ОКС на УНСС и възможностите за мобилност на студентите, която заинтригува италианските студенти, които зададоха редица въпроси относно начина на дипломиране в ОКС „бакалавър“ и ОКС ...
„Седмица на юриста“ се провежда в УНСС 15.5.2024 г. ... успешно е добре да съберете колкото се може повече информация от колеги, които са тръгнали по професионалния път. Пожелавам ви да упражнявате бъдещата си професия с желание и нужната доза почтеност“, каза доц. д-р Мирослав Димитров, декан на Юридическия факултет, откривайки форума. Той благодари ...
Делойт България предлага две прекрасни възможности за развитие на кариерата на нашите студенти! 13.5.2024 г. ... , който ще бъде зачетен и за учебен стаж. Повече информация може да получите на този линк:  https://apply.deloittece ...
На 26.04.2024 г. Делойт Централна Европа обяви стартирането на хъб Tax & Legal Business Delivery Solutions в Делойт България 14.5.2024 г. ... „Счетоводство и анализ“. Повече информация може да получите на този линк:  https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/tax/articles/deloitte-central-europe-launches-tax-and-legal-business-delivery.html Мероприятието се провежда в рамките на договора за сътрудничество от 27.03.2024 г. ...
Възможност за стаж в община Габрово 11.5.2024 г. ... [email protected] .   За допълнителна информация можете да се свържете с Евгения Немска от НСОРБ, тел:02/943 44 67/8, 0882 027 406. Както и да следите на: Сайт на НСОРБ: https://www.namrb.org/bg/deynost/stazhantska-programa-na-nsorb Фейсбук:  https://www.facebook ...
Университетската библиотека празнува своя професионален празник 13.5.2024 г. ... и превърнаха библиотеката в съвременен център за информация и знания за студентите и за преподавателите, в красиво място за срещи и дискусии“, каза ректорът и отбеляза, че не случайно Университетската библиотека бе удостоена с почетната грамота „Рицар на книгата – 2023“ от ...
УНСС ще си сътрудничи с фондация „Битхоуп“ 10.5.2024 г. ... проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на фондация „Битхоуп“ и на УНСС и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други ...
Научна конференция „Световната военнополитическа обстановка и последиците за България“ 19.6.2024 г. ... на висшите държавни институции с допълнителна информация и солидни аргументи при важните управленски решения. Той постави въпроса за много по-активната и аргументирана позиция на България при отстояване на националните интереси в интеграционните общности и в международните отношения. Г-н ...
Научна конференция „Световната военнополитическа обстановка и последиците за България“ 10.5.2024 г. ... на висшите държавни институции с допълнителна информация и солидни аргументи при важните управленски решения. Той постави въпроса за много по-активната и аргументирана позиция на България при отстояване на националните интереси в интеграционните общности и в международните отношения. Г-н ...
ТРЕЙДИНГ И ИНВЕСТИЦИИ: Безплатно образователно събитие от Front Peak Trading и AIESEC 7.5.2024 г. ... за събитието и да получат допълнителна информация, като се свържат с организаторите на телефон (+359) 888 422 448 или по имейл на [email protected]. Не изпускайте тази възможност да научите повече за света на финансите и да подобрите вашите инвестиционни и трейдинг ...
Представители на BESCO разказаха как се създава успешен стартъп пред студенти от катедра „МИО и бизнес“ 7.5.2024 г. ... стартъп средата у нас, като предостави и ценна информация на студентите, които се интересуват от възможността да превърнат своя иновативна идея в бизнес. Александър Нуцов, гл. ас. д-р Цветомир Цанов, Марио Милев (от ляво надясно) Александър Нуцов и Марио Милев ...
Представяне на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 30.4.2024 г. ... и да обхване и бизнес администрацията, тъй като информацията е полезна и за учебния процес, и за самата администрация. Д-р Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация към Министерския съвет, благодари за добре свършената работа и уточни, че са малко ...
Председателят на Надзорния съвет на Европейската централна банка Клаудия Бух и председателят на Единния съвет за преструктуриране Доминик Лабуре на среща-дискусия в Университета 7.5.2024 г. ... изключителната възможност да получат информация от първа ръка за състоянието на европейската банкова система и предстоящото присъединяване на България към еврото, както и за новата стратегия на Единния съвет за преструктуриране с хоризонт до 2028 г. (SRM Vision 2028) ...
Леко покачване на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 27.4.2024 г. ... и да обхване и бизнес администрацията, тъй като информацията е полезна и за учебния процес, и за самата администрация. Д-р Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация към Министерския съвет, благодари за добре свършената работа и уточни, че са малко ...
УНСС и Нидерландско-българската бизнес асоциация подписаха меморандум за сътрудничество 28.4.2024 г. ... , конференции, възможност за стажове, обмен на информация и изграждане на контакти с реномирани университети в Нидерландия. Едуард Симелинк, председател на НББА, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС Проф. Димитър Димитров изрази радостта си от възможността ...
Студентите от специалност „Енергиен бизнес“ се включиха в обучителната игра „Климатична фреска“ 28.4.2024 г. ... глобалното затопляне въз основата на научната информация по въпросите с изменението на климата, обобщени в доклада на IPCC (Междуправителствения панел за климатичните промени). Представител на Асоциацията „Климатична фреска“ за играта за България е екоактивистът и политик Мартин ...
Дискусия за Зелената сделка се организира в нашия университет 25.4.2024 г. ... , обогатяване на продукцията, по-подробна информация за планинските райони“.   ...
Международна научна конференция „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“ 28.4.2024 г. ... , подкрепата на образованието и достъпа до информация и насърчаване на гражданското участие. С приветствие към домакините и участниците във форума от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на проекта. В приветствието ...
Практическа лекция за възможностите за внедряване на интелигентно и сензитивно земеделие в практиката на фермерите 28.4.2024 г. ... на работещи дигитални методи за събиране на информация, която позволява ефективно използване на природните ресурси, минимизиране на разходите, количествата на торове, който се използват и др. Изграждането и подобряването на био-агро стопанствата изисква въвеждане на сервитизация за ...
Студентска кръгла маса на тема „Изграждане на сигурност“ по проект „Изграждаме сигурност, засилваме единството, споделяме ценности: 20 години България в НАТО“ 24.4.2024 г. ... в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО (NCIA). Доц. д-р Велизар Шаламанов е и хоноруван преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“. При откриване на форума на президиума бяха и доц. д-р Елена Симеонова, ръководител на катедра ...
Семинар на тема „Мерки за повишаване киберсигурността в УНСС“ 26.4.2024 г. ... в информационни системи, и споделянето на информация. Baseline CyberSecurity е основана през 2014 г. и управлява първия работещ Security Operations Centers (SOC) на Балканския полуостров, с мисия да помага  на българския бизнес да използва потенциала си. АйТи Бейслайн ...
УНСС с инициатива за Европейския ден на морето – „Синя икономика - възможности и перспективи“ 19.4.2024 г. ... с разпространяване на информация за дейността на Международната морска организация, за важността на световния океан, за това как да го използваме ефективно без да изчерпваме неговите ресурси, как да го запазим чист. Част от неговата дейност включва и ...
Нашият университет гостува в 5 училища във Велико Търново и Севлиево 18.4.2024 г. ... да черпят практическа информация и опит от преподавателите, които идват от бизнеса. Тя запозна бъдещите кандидат-студенти с възможността да учат в някои от 9-те европейски университета по време на своето обучение чрез университетската мрежа ENGAGE.EU, ...
Meta AI e новия си асистент, създаден с Llama 3 26.5.2024 г. ... на потребителите ценна информация бързо и точно. Според компанията, Meta AI: По-добър асистент: Благодарение на най-новите ни постижения с Meta Llama 3 вярваме, че Meta AI вече е най-интелигентният асистент с изкуствен интелект, който можете да ...
Меморандум за стратегическо партньорство между нашия университет и „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД 18.4.2024 г. ... стажове в ТЕРЕМ, обмен на информация за добри практики и стандарти и взаимодействие в изследователската дейност в сферата на икономиката на отбраната и сигурността, дискусии и консултации при изготвяне на учебни програми за обучението в тази област ...
В навечерието на деня на одитора талантите от специалност „Счетоводство“ се представиха отлично на бизнес куиз в КPMG 18.4.2024 г. ... надеждността на финансовата информация, която е от съществено значение за функционирането на  предприятията и обществото. Севдалина Димова в дискусията Дарина Нейчева Велина Димитрова В ...
Представители на нашия университет се срещнаха с ученици от Бургас 17.4.2024 г. ... беше дадена информация и за кандидатстудентските състезания и конкурси, които УНСС ежегодно организира.       Средношколците научиха, че УНСС е с най-високата институционална акредитация сред българските ...
В навечерието на деня на одитора талантите от специалност „Счетоводство“ се представиха отлично на бизнес куиз в КPMG 17.4.2024 г. ... надеждността на финансовата информация, която е от съществено значение за функционирането на  предприятията и обществото. Севдалина Димова в дискусията Дарина Нейчева Велина Димитрова В презентацията се ...
Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца 16.4.2024 г. ... за кандидатстване в УНСС. Информация за следващите дати за явяване на предварителни кандидатстудентски изпити в УНСС можете да намерите ТУК.   ...
Среща на студенти с представители на Information Systems Audit and Control Association - ISACA 16.4.2024 г. ... . Той представи и полезна информация, свързана с възможностите за работа в KPMG за позициите Analyst, IT Audit and Data Analytics (BI). Доц. д-р Даниела Петрова, ръководител на катедра „Финансов контрол“ Доц. Даниела ...
Публична лекция на Христо Попов, предприемач с богат опит на международния и българския пазар 16.4.2024 г. ... е самият живот, че в момента информацията няма стойност, поради технологиите и изкуствения интелект, който може да намери и предостави всякаква информация много бързо. „Вече  акцентът се премества върху прилагането на знанията в практиката, а не ...
Ученици от Сандански и Петрич се явиха на пробни матури за прием в нашия университет 16.4.2024 г. ... кандидатстване на УНСС. Информация за следващите дати на предварителни изпити за прием в УНСС може да ...
УНСС бе домакин на „Ден на професиите”, организиран от Ротаракт 15.4.2024 г. ... и сте мотивирани да получите информация за това какви възможности за професионална реализация предоставя нашия университет по шестте професионални направления, в които обучава студенти. УНСС е с близо 104-годишна история, но в същото време, бе отличен с ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... и в нея за първи път има информация за неформални институции и сериозно внимание е обърнато на формалните институции.“ В предишно представяне на книгата проф. Пенчев казва: „Стопанската история не е разказ за първата железница, завод, ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... на роман и в нея за първи път има информация за неформални институции и сериозно внимание е обърнато на формалните институции.“ В предишно представяне на книгата проф. Пенчев казва: „Стопанската история не е разказ за първата железница, завод, самолет или ...
Меморандум за сътрудничество с Coca-Cola Hellenic, BSO 11.4.2024 г. ... . Coca-Cola Hellenic, BSO ще предоставя информация за стажантски позиции и ще участва в университетски мероприятия, засилвайки връзката между академичната общност и бизнеса. Сътрудничеството чрез реализиране на финансовото състезание „Business Case Challenge“ и ...
Доц. Антония Пенчева: Мечтая да бъда запомнена като преводачката на Евгений Водолазкин 11.4.2024 г. ... има право и всяка година да получава информация колко книги са продадени, какъв е тиражът. Това са неща, които тепърва ще се види дали и как ще се реализират, но вече в духа на Закона преводачите имат тези права. Искам да посоча и една европейска инициатива, изискваща на ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 11.4.2024 г. ... на начисляването. Значителна част от информацията не отговаря на изискването за надеждност, поради прилагането на касовия принцип. УНСС е един от малкото европейски университети, в които не само се чете лекционен курс по Международни счетоводни стандарти в публичния сектор ...
УНСС и Изи Кредит подписаха меморандум за сътрудничество 11.4.2024 г. ... на меморандума влизат обменът на информация и публикации за дейностите и провежданите по-важни събития от страна на „Изи Кредит“ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на дружеството в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 10.4.2024 г. ... на начисляването. Значителна част от информацията не отговаря на изискването за надеждност, поради прилагането на касовия принцип. УНСС е един от малкото европейски университети, в които не само се чете лекционен курс по Международни счетоводни стандарти в публичния сектор ...
„Преводът – мост между култури“ - пето издание на Университетската седмица на книгата 8.4.2024 г. ... и нейната ценност като източник на информация, а от друга страна, с цифровизацията и новите технологии, хората не могат да се фокусират върху това да четат книги, тъй като за тях е по-лесно да сърфират в интернет. Така книгата се превръща в предизвикателство не само за ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане онлайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 26.06.2024г. от 10 часа 5.4.2024 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  онлайн  на 26.06.2024г. от 10 часа.   Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2024г. (понеделник) от 9 часа 5.4.2024 г. ... на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Галена Ковачева на следните дати:  ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.4.2024 г. ... ,    Първата сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“  на  ОКС „Бакалавър“ -  дистанционно обучение  ще  се ...
Проф. д-р Матилда Александрова: При желание всеки кандидат-студент може да заяви индивидуална онлайн или присъствена консултация 10.4.2024 г. ... в страната. Така се предоставя информация относно предлаганите в УНСС специалности, процеса и сроковете за кандидатстване, условията в студентските общежития, както и широките възможности за професионално развитие по време на следването. Важно място тук заема и ...
Huawei открива две обучителни програми в Рим и във Варшава 5.4.2024 г. ... на предприемаческия дух. Подробна информация за „Seeds for the Future“ можете да намерите ТУК. Huawei обяви и четвъртото издание на „Лятно училище за женско лидерство в дигиталната ера“, което ще се проведе от 21 до 26 юли 2024 г. във Варшава, ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 4.4.2024 г. ... ,      Първата сесия  за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се ...
УНСС гостува на Априловската гимназия 4.4.2024 г. ... гимназия в Габрово получиха информация за най-големия икономически университет не само в България, но и в Югоизточна Европа. В представянето на Университета гл. ас. д-р Емилия Дунева от катедра „Управление“ обърна внимание на специалностите, които ...
Студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 4.4.2024 г. ... на потребностите и събирането на информация от потенциалните кандидати за застраховане, която е изключително важна за изготвянето на личен, индивидуален съвет и оценка на риска, с оглед предоставянето на подходяща застрахователна защита. Студентите ...
ПОСЕЩЕНИЕ В "ДОМ НА ЕВРОПА" 13.5.2024 г. ... Много интересна информация беше дадена и за Европейския младежки форум и Европейския младежки портал, чрез които младите в Европа могат да бъдат преки инициатори на проекти и активни европейски граждани. Всички студенти получиха рекламни материали, ...
Висок интерес на кандидат-студенти към предварителния изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 1.4.2024 г. ... за кандидатстване в УНСС. Информация за следващите дати за явяване на предварителни кандидатстудентски изпити в УНСС можете да намерите ТУК ...
12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете 2.4.2024 г. ... Василева, директор „Проектна информация и финансиране“, приеха в УНСС да се направи първоначалната селекция и класиралите се да участват автоматично във втория кръг на националния конкурс“. Номинираните екипи получиха възможност да слушат лекторите на ...
12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете 30.3.2024 г. ... д-р Дочка Василева, директор „Проектна информация и финансиране“, приеха в УНСС да се направи първоначалната селекция и класиралите се да участват автоматично във втория кръг на националния конкурс“. Номинираните екипи получиха възможност да слушат лекторите на ...
Тематичен семинар „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 29.3.2024 г. ... спря на персоналната сигурност и течовете на информация. В дискусията активно се включиха и хон. преп. Огнян Огнянов от катедра „Национална и регионална сигурност“ и Иван Гайдарски, управител и съсобственик на „ИНФИНИТИ“ ООД ...
Студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 27.3.2024 г. ... , анализа на потребностите и събиране на информация от потенциалните кандидати за застраховане, която е изключително важна за изготвяне на личен, индивидуален съвет и оценката на риска, с оглед да им бъде предоставена подходяща застрахователна защита. Студентите проявиха голям ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Ботевград и участваха в изложение на висшите училища в столичния район „Изгрев“ 26.3.2024 г. ... имаха възможност да получат информация от първо лице за условията за кандидатстване, специалностите и стажантските програми, които УНСС предлага. Учениците научиха и за възможностите за развитие и бъдеща професионална реализация след завършване на университета. На ...
За поредна година УНСС проведе предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 22.3.2024 г. ... „Д. Талев“, гр. Гоце Делчев. Информация за следващите дати за предварителни изпити за прием в УНСС може да получите ...
Руслан Летейски впряга натрупания опит с Checkout X и Vanga AI в ново начинание: да помага на стартиращи бизнеси да изкачат следващото ниво 22.3.2024 г. ... да може да предоставя ценна обоб­щена информация за темите, които най-често вълнуват крайните клиенти. От финансова гледна точка голямата цел е компанията да излезе на печалба, а смелият план предвижда увеличение на месечния приход от 20 хил. до 1 млн. долара още през тази година. ...
Среща със студенти и преподаватели за представяне на стипендиите „Фулбрайт“ за 2025 – 2026 22.3.2024 г. ... от приемащия университет в САЩ. Повече информация можете да намерите на страницата на „Фулбрайт“.   Презентацията за програма „Фулбрайт“ за 2025 – 2026 г. можете да видите ТУК ...
Меморандум за сътрудничество с община Гоце Делчев 21.3.2024 г. ... процеса на обучение с предоставяне на информация за свободни работни места, с предоставянето на стипендии, стажове през лятото, те биха могли да разчитат завършващите университета да се върнат в родни места, за да прилагат своите знания и умения“, отбеляза проф. Димитров ...
Представители на нашия университет се срещнаха с ученици от Правец 21.3.2024 г. ... . На кандидат-студентите беше дадена информация и за кандидатстудентските състезания и конкурси, които УНСС ежегодно организира. Средношколците научиха, че УНСС е с най-високата институционална акредитация сред българските университети - 9.80, има модерно оборудвани ...
Google News Initiative гостува на катедра "МОК" за майсторски клас 20.3.2024 г. ... търсачката на Google за проверка на информация, как да разчитаме метаданни на снимки и други полезни инструменти за проверка на информация и факти, как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи, как работят фермите за ботове. Дезинформацията и мисинформацията са явления, ...
Студенти дискутираха „Знанията и уменията на 21 век“ 22.3.2024 г. ... има все повече фалшиви профили и фалшива информация. Сблъскваме се постоянно с множество информация от всякакъв тип и затова е важно да сме адаптивни към тази информация и критично да се отнасяме към нея“, каза Нона Георгиева. Доц. д-р  Александър Христов ...
УНСС и "Икономедиа" започнаха сътрудничество със серия от лекции 19.3.2024 г. ... научиха подробности за пътя на получаване на информация, нейната проверка, намиране на други източници, работа на терен. Новите медийни бизнес модели в "Икономедиа" представи Мария Тойчева – директор  "Дигитален бизнес" на "Капитал". Тя направи паралел с чужди практики, ...
Стартъпът Angry Building работи за мир между съседите в близо 800 сгради в страната 15.3.2024 г. ... "Енгри билдинг" се ангажира да пази личната информация, до която получава достъп. Таксата за ползване на платформата е 1 лев на апартамент месечно без ДДС. Източник: ...
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ 4. КУРС 15.3.2024 г. ... . В първата част студентите получиха информация за процедурите за приключване на ОКС „бакалавър“ – основни стъпки, които трябва да предприемат, необходимите документи и изисквания, за да могат да се явят на държавен изпит. Беше им показана секцията в сайта на ...
Екипът на УНСС се запозна с промените в предстоящите процедури за програмна акредитация 15.3.2024 г. ... нови показатели и необходимата първична информация, която трябва да се събере и която е от изключително важно значение.  Националната агенция за оценяване и акредитация е въвела нов подход, който е свързан с попълване на електронни таблици, въвеждане на електронни облачни ...
Катедрата организира публична лекция „Къде отиват парите ни - управлението на частните пенсионни фондове“ с лектор Ваня Григорова 12.3.2024 г. ... , управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор, която регулира дейността на дружествата. Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от ...
Проведе се публична лекция „Къде отиват парите ни - управлението на частните пенсионни фондове“ с лектор Ваня Григорова 13.3.2024 г. ... , управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор, която регулира дейността на дружествата. Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от ...
Студенти се запознаха с ролята на кадастъра в бизнеса с имоти 12.3.2024 г. ... софтуер и хардуер за създаване и управление на геоинформация. В световен план, а от години и в България, ГИС имат широк обхват на приложение както в публичния, така и в частния сектор. Чрез тях успешно и надеждно се управлява информация за територията, активите и инфраструктурата ...
Лятно училище по програма ENGAGE.EU в Тулуза, Франция 11.3.2024 г. ... следващите стъпки от процеса.  Повече информация за Лятното училище можете да получите от прикачената брошура или на интернет адрес ENGAGE.EU Summer School 2024 – ENGAGE.EU (engageuniversity.eu) За въпроси, свързани с лятното училище можете да се обръщате към: проф. ...
Стажантски ъпдейт 3 за судентите от трети курс "Публична администрация" 11.3.2024 г. ... време на срещата студентите получиха полезна информация за възможностите, които предоставя НСОРБ, изискуеми документи и срокове за кандидатстване. В последната част от срещата, гл. ас. д-р Виолета Златкова - отговорник преддипломен стаж - представи цялостната организация на стажа, правилата за ...
Започва безплатна Академия по предприемачество в земеделието, отличникът получава 5000 лв 8.3.2024 г. ... в земеделието. За контакти и допълнителна информация: тел: 02 843 1040 ел.поща: [email protected] Източник: sinor ...
Медии от Близкия изток: Професор Димитров е начело на качествена трансформация в българското висше образование 11.3.2024 г. ... новините с пълна прозрачност, да предава точната информация честно на получателя чрез колекция от новини и съобщения в пресата (www.ashurnews.com). Addustour e арабски политически всекидневник, издаван от Jordanian Press and Publishing Company, Аман – Йордания (www.addustour.com). West ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) 8.3.2024 г. ... във фирмите, членове на Асоциацията, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти. Председателят на БББА Мирослава Костадинова и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС „За последните 4 години са подписани над 250 меморандума с големи корпорации, с ...
Срокове за подаване на заявление и анотация за защита на магистърска теза през 2024година 6.3.2024 г. ... сесия през м. март 2024 година; За повече информация виж тук: http://departments.unwe ...
Как да сте успешни в създаването на нужните за бизнеса ви взаимоотношения 6.3.2024 г. ... , в което да обмените обратна връзка и полезна информация с вашите клиенти и партньори. Установяването на бизнес взаимоотношения е ключов фактор за развитието на бизнеса. Важно е да бъдете подготвени с кратка и точна информация за вашата компания или вас като професионалист, за да се представите ...
Проф. д-р Димитър Димитров: Съветът на ректорите мисли за цялостен подход, в НС работят по законопроект за висшето образование 29.2.2024 г. ... на ректорите беше за 2040 лв., защото ние нямахме информация точно колко преподаватели има. Но, когато направихме следваща срещата миналия петък в Министерството на образованието, в присъствието на синдикатите, се договорихме, че парите се разпределят по равно на всички академични длъжности и ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентските борси в Русе и Плевен 1.3.2024 г. ... връзка от тази на директната комуникация и информация. Благодарим на академичната общност, че е тук и предоставя възможност това да се осъществи“.   Събитието, което е в два дни (29 февруари – 1 март)  уважи и олимпийският шампион Тереза Маринова ...
Студенти на УНСС предлагат решения на столични общински проблеми 29.2.2024 г. ... данни и публично известната до момента информация по четирите важни за гражданите казуса.   Борис Зайков, Иван Василев и проф. д.н. Николай Щерев, ръководител на катедра "Индустриален бизнес" Студентите ще работят в четири тематични групи и всеки ...
УНСС отбелязва 3 март с ценна релефна карта на България от 1928 г. и изложби за Любен Каравелов и Георги С. Раковски 29.2.2024 г. ... „Кабинет на ректора“ събиране на информация за безценния артефакт, който остава за постоянно експониран в Библиотеката.  Картата е „II новопоправено издание 1928 г.“ на първата релефна карта на (Княжество) България (1900 г.), като и двете издания на картата са с ...
Нашият университет - домакин на семинар на МОН по програма „Хоризонт Европа“ 29.2.2024 г. ... . Експертите от ЕК предоставиха подробна информация за правната и финансовата рамка на програмата. Направиха се разяснения за  кандидатстването по програмата, как се търси информация, как се оформят проектните предложения, каква е документацията, къде може да се намери информация за ...
Проведе се Форум "Правата на артистите-изпълнители" 27.2.2024 г. ... кампании, които представят добре структурирана информация относно правата на артистите-изпълнители в съвременната бизнес среда. За организаторите:  Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) е основно звено на УНСС, ...
УНСС ще си сътрудничи с Националната асоциация на местните инициативни групи в България 28.2.2024 г. ... меморандума влизат и обмен на информация и публикации за дейности и  провеждани по-важни събития от страна на Асоциацията и УНСС и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или ...
Форум „Правата на артистите-изпълнители“ се проведе в УНСС и предизвика голям интерес 28.2.2024 г. ... представят добре структурирана информация относно правата на артистите-изпълнители в съвременната бизнес среда. За организаторите:  Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) е основно ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 27.2.2024 г. ... дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти. Председателят на УС на АБЗ Юри Копач и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Катедра „Човешки ресурси и социална защита“ организира среща -дискусия със студентите от специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Икономика на човешките ресурси“ 27.2.2024 г. ... по отношение на представената информация, поставяха въпроси и активно участваха в дискусията. Г-жа Караначева благодари за поканата на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и изрази удовлетвореност от проведената среща-дискусия, ...
Коалиция за медийна грамотност търси трима стажанти 22.2.2024 г. ... обичате да търсите информация в интернет и да проверявате източници.  Какво предлага КМГ: Двумесечен стаж, включващ дистанционна работа – 10 часа седмично в удобно за вас време с възможност за регулярни срещи с ментор от Коалиция за ...
Предприемачеството може да е изтощително – как да възвърнете енергията си 21.2.2024 г. ... комфортно, споделяйки ценна информация с вас за техния живот. Може би ще откриете здравословни начини да подтикнете служителите си да излязат от зоната си на комфорт. Или ще разберете, че просто е нужно да бъдете източник на подкрепа и сила за някои членове на ...
Нашият университет участва на изложението „От млади хора за млади хора“ 22.2.2024 г. ... активен в представянето на информация на тази страница.  Не на последно място те се интересуваха и от това каква е реализацията след успешното завършване на дадената специалност и какви качества трябва да притежава един бъдещ специалист в ...
УНСС - домакин на семинар за сексуалното, репродуктивно, емоционално здраве и здравословното хранене 19.2.2024 г. ... и здравословния начин на живот. Лекциите включват информация за значимостта на навременното родителство и предизвикателствата, пред които се изправят младите двойки, както и сексуалното и репродуктивното здраве, и изчерпването на яйчниковия резерв. Специалистите се фокусират върху здравословното хранене, ...
Кандидатствайте по програма „Еразъм+“ 15.2.2024 г. ... , на e-mail: [email protected]. Повече информация можете да намерите на сайта на УЦМСП или да посетите Центъра на място: УНСС - партер, кабинет 1007 (до вендинг машините) Тел.: 02/81 95 389 E-mail: erasmus@unwe ...
Първи изпит от новата кандидатстудентска кампания 14.2.2024 г. ... „Право“ след средно образование. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на предварителни и редовни изпити кандидат-студентите могат да намерят на https://www.unwe.bg/bg/. Допълнителна информация могат да получат на ...
Нашият университет участва във форум „Висше образование в България“ в Кюстендил 14.2.2024 г. ... . На кандидат-студентите беше дадена информация и за кандидатстудентските състезания и конкурси, които УНСС ежегодно организира. Форум „Висше образование в България“ уважиха и кметът на града инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет г-н Димитър Велинов, зам.-областният ...
Невербалната комуникация във виртуалния свят – как да я подобрим 7.2.2024 г. ... Дали този, който ви е отговорил, е доволен от получената информация, или ядосан – остава скрито. Това може да доведе до загуба на доверие и увереност, намаляване на сътрудничеството между колеги и ангажирането към работата. Техники за подобряване на видео комуникация Въпреки предизвикателствата, ...
Предприемачеството може да е изтощително – как да възвърнете енергията си 6.2.2024 г. ... на хората да се чувстват комфортно, споделяйки ценна информация с вас за техния живот. Може би ще откриете здравословни начини да подтикнете служителите си да излязат от зоната си на комфорт. Или ще разберете, че просто е нужно да бъдете източник на подкрепа и сила за някои членове на екипа без да се намесвате ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. 6.2.2024 г. ... колеги, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломна работа насрочени за през месец ФЕВРУАРИ 2024 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език", в редовна форма, ОКС ...
Експертна група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие посети нашия университет 5.2.2024 г. ... държава, се стремим да съберем колкото е възможно повече информация и да я споделим с 38-те държави членки. Това, което се очаква от нас, от мисия като сегашната, е да изготвим доклад. И съм тук да разбера за вашия опит, постижения и как държавните политики се отразяват върху вашата ежедневна работа ...
Форум "Правата на артистите-изпълнители" 31.1.2024 г. ... кампании, които представят добре структурирана информация относно правата на артистите-изпълнители в съвременната бизнес среда. Форумът ще засегне въпроси от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на актьорите. Обсъжданите теми са подходящи за артисти-изпълнители, продуценти, юристи, ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров проведе работна среща за прием 2024/2025 31.1.2024 г. ... , които не се обучават в тези центрове. Подробна информация за записването можете да намерите тук. Продължава участието в образователни борси. Предстои представянето на УНСС в Кюстендил, Русе, Плевен и Видин. Продължават и срещите по административни области и градове с кметове, общини и  директори ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 29.1.2024 г. ... МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.   За допълнителна информация: УЦМСП- УНСС, Партер, кабинет 1007 Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели Erasmus Office - University of National and World Economy Studentski Grad "Hristo Botev", 1700 SofiaTel.: +359 2 8195 389E-mail: erasmus@unwe ...
XVII-тото издание на Националния приз „Студент на годината” 29.1.2024 г. ... КОЛЕГИ,   Имаме удоволствието да Ви представим информация за XVII-тото издание на Националния приз „Студент на годината”, чиято цел е да отличи най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта.  Първото издание на конкурса се провежда през Декември 2006 ...
Катедра „Регионално развитие" връчи дипломите на юбилейния си випуск 2023 29.1.2024 г. ... взаимовръзка между данните и да ги превръщате в информация, да бъдете полезни за развитието на съвременното дигитално общество. Уповавайте се на знанията и уменията, които получихте по време на обучението си и научената теория прилагайте в практиката в публичния и в частния сектор, така както сме ви ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Камарата на строителите в България 29.1.2024 г. ... . В обхвата на меморандума влиза още обмен на информация и публикации за дейностите и за провежданите по-важни събития от страна на КСБ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, ...
ОТВОРЕН Е ЕЖЕГОДНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 23.1.2024 г. ... При въпроси пишете ни на: [email protected]Подробна информация за конкурса може да намерите в следните ...
AI - любимецът на инвеститорите в стартъпи през 2023 г. 23.1.2024 г. ... си колко лесно би било събирането на информация, ако можехме да разберем есенцията на една книга в рамките на 15 минути. За 6 евро на месец Blinkist предлага точно това - неограничен достъп до над 6000 нехудожествени заглавия, синтезирани в 15 минути текст и аудио. Предлага четири формата - ...
Менторско кафе - как се реализира стартъп проект срещна студенти и Фонда на фондовете 23.1.2024 г. ... Василева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и г-н Ивайло Иванов, директор на Founder Institute Eastern Europe. На събитието „Менторско кафе с Фонда на фондовете“ присъстващите получиха отговори на ...
Как да сте успешни в създаването на нужните за бизнеса ви взаимоотношения 22.1.2024 г. ... събитие, в което да обмените обратна връзка и полезна информация с вашите клиенти и партньори. Установяването на бизнес взаимоотношения е ключов фактор за развитието на бизнеса. Важно е да бъдете подготвени с кратка и точна информация за вашата компания или вас като професионалист, за да се представите ...
Менторско кафе - как се реализира стартъп проект срещна студенти и Фонда на фондовете 23.1.2024 г. ... , и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и г-н Ивайло Иванов, директор на Founder Institute Eastern Europe. На събитието „Менторско кафе с Фонда на фондовете“ присъстващите получиха отговори на ...
Започна кандидатстване за националния конкурс "Най-добър младежки стартъп в България 2024” на Фондът на фондовете и СУ "Св. Климент Охридски" 19.1.2024 г. ... от научните и академичните среди и др. Още информация и линк за кандидатстване са достъпни в сайта на конкурса на адрес: www.startup-competition.fmfib.bg Информация за участниците и победителите в първото издание е публикувана тук! Информация за участниците и победителите от ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.03.2024г. от 10 часа 17.1.2024 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 29.03.2024г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2024г. (понеделник) от 9 часа 17.1.2024 г. ... на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Галена Ковачева на следните дати:  ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.2.2024 г. ... ,   Третата сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ на  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 17.1.2024 г. ... ,      Третата сесия  за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 19.02.2024г ...
Британската Juniper Education придобива българската "Школо" 16.1.2024 г. ... ще продължи да оперира самостоятелно. Повече информация се очаква през следващите месеци, но засега платформата ще се развива като екип в България. В момента служителите са около 70. Той добавя, че не се очакват промени след продажбата на Shkolo и клиентите в страната ще продължат да получават ...
Откриваща среща по проект STUDIES-DIG, финансиран от Европейската комисия, с координатор УНСС 15.1.2024 г. ... на първоначалните дейности за разпространяване на информация за проекта, структурата на управление на консорциума и екипите от изследователи и служители при всеки партньор за всеки работен пакет. Координаторът на проекта предложи следващата среща на партньорите от консорциума да се организира и ...
Пети в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2023 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари 15.1.2024 г. ... на корпоративното управление, разкриването на информация и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ. След интензивно обучение на участниците в „JUNIOR ...
УНСС с „Академичен Оскар" за висше училище с най-висока институционална акредитация според НАОА 16.1.2024 г. ... Георги Стойчев. „Рейтингът дава много информация и ние трябва да се възползваме от него. За мен и Университета за национално и световно стопанство това е голямо признание. Благодаря за институционалната акредитация и признанието на работодателите. Освен с „Кауфланд България“ ...
Вземане на решение 12.1.2024 г. ... момент и базирайки се на информацията, с която разполагаме смятаме за по-добри и отговарящи на целите, които сме си поставили. Няма как да предвидим бъдещето, за да знаем дали решението ни ще доведе до успех или не. Понякога пътя, който сме избрали ще се ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА INTELLECTICA 27.1.2024 г. ... отношения".Повече информация и регистрация на , линка  https://www.intellectica ...
Onboarding процесът и защо е важен той 9.1.2024 г. ... регулации. Представяйки тази информация на новите служители, очертавате границите на поведение, както и какво могат да правят и какво – не.  – Ясни изисквания за позицията и оценка на работата. Хубаво е новите служители да знаят още от ...
Прогноза за глобалните приходи на XR: 2022-2027 23.5.2024 г. ... . Източник и повече информация: ...
Информационна среща за студентите от магистърските специалности на катедра „Финанси“, редовно обучение 27.3.2024 г. ... да открият цялата необходима информация, свързана със защитата на дипломните работи. Студентите получиха подробна информация как да изберат научен ръководител и тема на дипломната работа, какви са сроковете за подаване на заявления и предаване на готовите ...
УНСС - първият университет със сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2022 18.12.2023 г. ... по отношение на сигурността на информацията, както и на добрите световни практики в тази област. „Получаването на сертификата е дълъг процес, по който се работи усилено 2 години. Благодарение на доц. д-р Росен Кирилов, заместник-ректор по ...
4 начина да превърнете хаоса в продуктивност 12.12.2023 г. ... непрекъснатото заливане с различна информация, може да използвате няколко стратегии за по-добър фокус. Например да блокирате време във вашия календар, да използвате режим „Do not disturb“ на мобилните си устройства или да създадете работно пространство (в ...
Юридическият факултет стимулира участието в програмата „Еразъм+“ 12.12.2023 г. ... къде студентите могат да намерят информация за начина на кандидатстване, какви са условията и как се осъществява финансирането. Според нея най-сложният въпрос, с който могат да се сблъскат кандидатите, е как да се избере университет и държава, за което даде препоръки. ...
Представители на Университета в Картаген на посещение в УНСС 13.12.2023 г. ... пред колегите и допълнителна информация за университета. Възможностите за бъдещо сътрудничество, обмен на преподаватели и студенти, съвместна научноизследователска дейност и др. бяха обсъдени и на срещите с зам-декана по международно сътрудничество на факултет ...
Ръководители на три отдела от GfK Bulgaria се срещнаха със студенти по „Маркетинг“ на УНСС 12.12.2023 г. ... случват нещата“ в бизнеса с информация. Студентите по „Маркетинг“и екипът на GfK Bulgaria Г-жа Диляна Йонева, Бизнес партньор човешки ресурси, GfK Bulgaria Г-н Красимир Байчев представи последователно и на достъпен език методологията за ...
Индустиалната Метавселена 11.12.2023 г. ... възможност за постоянен обмен на информация, данни и решения и позволява на индустриите да решават изключително сложни проблеми от реалния свят по цифров път, променяйки начина на работа и взаимодействие и давайки значителни ползи за обществото. Лекторът сподели, че в ...
Обучение "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата" 10.12.2023 г. ... полезност от получената информация по време на обучението, а в дискусията след обучителните лекции се съгласиха, че има остра необходимост да се създава такава среда за повишаване на правната култура и да се провеждат обучения от такъв род за всички участници в ...
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС 12.12.2023 г. ... на световната база данни с научна информация Scopus, проф. д-р Еленита Великова, главен секретар по науката и Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет на УНСС. Илиян Чабуклийски, проф. д-р Еленита Великова, проф. д-р Димитър Димитров, Пол Хилберс, ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 7.12.2023 г. ... застрахователни дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти. Председателят на УС на АБЗ Юри Копач и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Публична лекция на Александър Иванов на тема "Търговията в дигиталното пространство" 14.12.2023 г. ... начина, по който потребителите консумират информация. Три ценни съвета за личностно развитие Елиминиране на ненужни контакти;Работа с хора, на които се възхищаваме;Фокусиране не само върху резултатите, но и върху личностния растеж. Споделеното от Александър Иванов предизвика ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 15.12.2023 г. ... могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. МОЖЕТЕ ДА ИЗБИРАТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ       ...
Междууниверситетският център за развитие на кариерата чества 20-годишнината си с концерт на Тино 4.12.2023 г. ... развитие на младите хора. МЦРК предоставя информация и консултира във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта чрез европейската информационна мрежа Eurodesk, чието регионално звено е ...
УНСС ще си сътрудничи с „Мениджмънт Борд“ 1.12.2023 г. ... .В обхвата на меморандума влизат и обменът на информация и публикациите за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на „Мениджмънт Борд“ и УНСС и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи ...
Катедра „Човешки ресурси и социална защита“ организира среща -дискусия със студентите от специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Икономика на човешките ресурси“ 28.11.2023 г. ... проявиха интерес по отношение на представената информация, поставяха въпроси и активно участваха в дискусията. Г-жа Караначева благодари за поканата на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и изрази удовлетвореност от проведената среща-дискусия, както и ...
!!!На вниманието на студентите дипломанти в ОКС Магистър - през учебната 2023/ 2024година 27.11.2023 г. ... сесия през м. март 2024 година; За повече информация виж тук: http://departments.unwe ...
Филип Димитров изнесе публична лекция за прехода 13.12.2023 г. ... можем да получим „от първа ръка“ информация, мнения,  отношение, да разберем за изключително важни събития от близкото минало. А от миналото има какво да се научи, не само от славното минало, но и от грешките на миналото.  Днес поканихме Филип  Димитров ...
20 студенти на УНСС на стаж в „ТВ Академия“ на БНТ 28.11.2023 г. ... и „Техника и технологии“. Повече информация – ...
Филип Димитров изнесе публична лекция за прехода 24.11.2023 г. ... можем да получим „от първа ръка“ информация, мнения,  отношение, да разберем за изключително важни събития от близкото минало. А от миналото има какво да се научи, не само от славното минало, но и от грешките на миналото.  Днес поканихме Филип  Димитров ...
Microsoft стана стратегически партньор на УНСС след подписан меморандум 23.11.2023 г. ... в партниране по проекти и събития, обмен на информация в областта на софтуерните технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, обработката на информация и облачни услуги. Г-н Калин Димчев и проф. д-р Димитър Димитров „Ние като най-голямото и най-старото висше ...
Катедра „Икономическа социология“ спечели два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на Фонд „Научни изследвания“ 23.11.2023 г. ... участието в обществото“. Повече информация за класирането в националния конкурс за фундаментални научни изследвания може да намерите на адрес: https://cdn.bnsf.bg/index.php/s/689xEg5WYXmHitH Пожелаваме успешна реализация на проектите и още много успехи на ...
УНСС посрещна десетки ученици в Деня на отворените врати 24.11.2023 г. ... бяха посрещнати от робота-гид. Там получиха информация от г-жа Радостина Петрова, началник отдел „Кандидат-студенти“ (на първата снимка в средата) и от доц. Янко Христозов (на първата снимка вдясно) за това как могат да кандидатстват в нашия университет, какви специалности се ...
110 щанда за Дни на кариерата 2023 в УНСС 22.11.2023 г. ... и катедра "Логистика и вериги на доставките". Информация за Стипендиантската програма на DISCORDIA можете да намерите тук.   ...
Водещ експерт по дигиталните продуктови стандарти от Българската търговско-промишлена палата изнесе лекция пред студенти от УНСС 21.11.2023 г. ... им при продуктовата идентификация и обмен на информация пред бакалаври от специалност "Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език". Г-жа Цвета Братанова запозна студентите с интегрираната система за отворени дигитални стандарти, включваща нивата за идентификация на продуктите ...
Водещ експерт по дигиталните продуктови стандарти от Българската търговско-промишлена палата изнесе лекция пред студенти от специалност "Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език" 21.11.2023 г. ... им при продуктовата идентификация и обмен на информация пред бакалаври от специалност "Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език".  Г-жа Цвета Братанова от Българската търговско-промишлена палата, Изпълнителен директор на „GS1 България“ гостува като лектор в ...
Експерти от IBM България представиха темата „Лидери и лидерски стилове“ пред студенти от трети курс на специалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ 21.11.2023 г. ... интерес по отношение на представената информация и поставиха редица въпроси на експертите по време и в края на срещата. Организатори на събитието са доц. д-р Вяра Милушева, от страна на катедра „Индустриален бизнес“, УНСС, и Магдалена Хаджова, експерт по ...
Експерти от IBM България представиха темата „Лидери и лидерски стилове“ пред студенти от трети курс на специалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ 20.11.2023 г. ... значителен интерес по отношение на представената информация и поставиха редица въпроси на експертите по време и в края на срещата. Организатори на събитието са доц. д-р Вяра Милушева, от страна на катедра „Индустриален бизнес“, УНСС, и Магдалена Хаджова, експерт по поглъщания и ...
УНСС на „Панорама на университетите – 2023“ в Благоевград 17.11.2023 г. ... за продължаване на своето образование и получиха информация за дейността на 19 висши учебни заведения в страната и специалностите, които те предлагат. Д-р Екатерина Деливерска, директор на дирекция „Учебна дейност“, Радостина Петрова, началник отдел ...
Дни на кариерата – над 90 фирми търсят млади таланти 20.11.2023 г. ... е утвърден начин младите специалисти да добият актуална информация за динамиката в търсенето и предлагането на работа в сектора, в който планират да се развиват. И не на последно място това е идеалният начин да достигнат до представителите на топ компаниите от тези сектори, без да преминават през дълга процедура ...
Обучителен семинар “Лицензирани електронни книги на Taylor & Francis” 16.11.2023 г. ... методите за търсене и функционалността на платформата. Информация за уебинара: Microsoft Teams Meeting Meeting ID: 227 107 933 255 Passcode: ...
Министър-председателят акад. Николай Денков изнесе лекция в рамките на Младежкия икономически форум в УНСС 15.11.2023 г. ... участва там, където се вземат решения и където се обменя информация“, изтъкна акад. Николай Денков и допълни: „И третият слой от аргументи, който е доста по-абстрактен, но мисля, че може би е най-важният от всички е, че ние действително трябва да решим какви искаме да бъдем. Защото Шенген и еврозоната, ...
Меморандум за сътрудничество подписаха УНСС и лидерът в изпълнението на инфраструктурни проекти „Телелинк Бизнес Сървисис“ 15.11.2023 г. ... и обърна внимание на STEM центровете като доставчици на информация в областта на науката, технологиите в училищата. „Затова се опитваме със собствени средства да оборудваме зали, да подпомагаме и снабдяваме с компютри и системи.“ Ректорът говори и за Бизнес академията – УНСС, която е работещ ...
Нашият университет участва в кандидатстудентската борса „Училището свърши, сега накъде?” на Ротаракт 15.11.2023 г. ... . На кандидат-студентите беше дадена информация и за кандидатстудентските състезания и конкурси, които УНСС ежегодно организира. Традиционно имаше организирана томбола, която зарадва участниците в събитието. Подаръкът от УНСС отиде в ръцете на Ванеса Йорданова, ученичка от Средно езиково ...
УНСС и „ТехноЛогика” ЕАД подписаха меморандум с акцент създаване на Академия за Дигитален HR в УНСС 14.11.2023 г. ... , с който новите партньори биха намерили база за обмяна на информация и опит. „От 1993 г. имаме учебен център и оттогава си партнираме с редица образователни институции. Три години по-късно създадохме първия ни продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS. Ние ще предоставим за учебни цели на УНСС ...
Вестник на УНСС - Кандидатстудентската кампания 2023: Промени, рекорден интерес и иновативен приемен изпит 14.11.2023 г. ... съобщение от софтуерната платформа на университета с информация дали е приет, или ще продължи във второ класиране. Този подход подчертава стремежа на институцията да се адаптира към дигиталната среда.   Повече по темата можете да прочетете във „Вестник на УНСС“. Не пропускайте ...
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи в УНСС научна публикация „Поглед върху образованието 2023“ с данни за България 10.11.2023 г. ... при превод на български, както и за обмен на информация по отношение на обработването на статистическите данни, а доц. д-р Екатерина Тошева, заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет „Приложна информатика и статистика", апелира да се правят регулярни статистически изследвания ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Сдружение „ПравоДаря“ 9.11.2023 г. ... „ПравоДаря“. Предвижда се и обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на Сдружение „ПравоДаря“ и УНСС за предоставяне на социални услуги на хора в неравностойно положение. Страните взаимно ще си съдействат при провеждане на други ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Ей Ай Солюшънс“ 9.11.2023 г. ... компанията. В обхвата на меморандума влизат и обменът на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на „Ей Ай Солюшънс“ ЕООД и УНСС и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други ...
Шест премиери на книги и автори на втория ден от Университетската седмица на книгата 9.11.2023 г. ... качество. Бомбардирани сте от много възможности и информация около вас, което поддържа вашата енергия горе и вие се идентифицирате с това горе и в един момент сте изтощени и се сгромолясвате, защото се идентифицирате само с горе, липсва основата. Създавайте я, използвайте крилата си, обърна се към ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЛУКСИММО” ООД 9.11.2023 г. ... компанията. В обхвата на меморандума влизат още обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на „ЛУКСИММО” ООД и УНСС и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, ...
1500 ученици разбраха за възможностите, които УНСС предлага 8.11.2023 г. ... от област Разград получиха актуална информация за условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование в УНСС – най-големият и авторитетен бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Директорът на Междууниверситетски център за ...
Юбилейна научна конференция 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 8.11.2023 г. ... по фонд НИД на УНСС. Част от използваната информация от централната новинарска секция на университетския сайт ...
Синдикатите в УНСС запознаха ректора с Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и наука в България 6.11.2023 г. ... - КНСБ полага в тази област. Предоставена бе информация за ОНЛАЙН ПЕТИЦИЯ за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и наука в България за постигане на още по-голяма ефективност на действията на синдикатите и на академичната общност. На срещата присъства и доц. д-р Бойка Чернева - ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост в интернет – предизвикателства пред системата на интелектуалната собственост и възможни решения“ 3.11.2023 г. ... авторските права, базирани в интернет пространството. Информацията в дигиталното пространство днес е ценност, но в същото време поставя редица въпроси които не са достатъчно правно регулирани. Експанзията на интернет технологиите извежда интелектуалната собственост и особено авторското право като един от ...
Национален форум „Медийна и информационна грамотност“ се проведе в нашия университет 3.11.2023 г. ... , свързани с разпространението на дезинформация и фалшиви новини, както и опитите за влияние върху волята и свободното мислене на гражданите, темата за медийната грамотност е важна за всеки един от нас. Медийната грамотност има за цел изучаване на инструменти, технологии и развиване на ...
Национален форум „Медийна и информационна грамотност“ се проведе в нашия университет 3.11.2023 г. ... , свързани с разпространението на дезинформация и фалшиви новини, както и опитите за влияние върху волята и свободното мислене на гражданите, темата за медийната грамотност е важна за всеки един от нас. Медийната грамотност има за цел изучаване на инструменти, технологии и развиване на ...
Специализирани еднодневни КУРСОВЕ (онлайн) с получаване на СЕРТИФИКАТ 1.11.2023 г. ... г.   За допълнителна информация: [email protected]   Банкова сметка на УНСС: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD Титуляр: УНСС, Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 30.10.2023 г. ... от 30 ноември 2023 г. Цялата информация за конкурса е налична тук. За допълнителна информация: дирекция „Наука”, сектор „НИД и научни прояви“, каб. 2036, тел. 02 / 8195-253, e-mail: [email protected]. Заповед на Ректора на УНСС Указания ...
„Алумни УНСС“ организира HR Speed Dating 31.10.2023 г. ... (меки умения) и ценности. Тази информация помага едновременно на кандидатите за работа и на работодателите, надграждайки стандартното CV и увеличавайки обективността и ефективността в предварителния подбор на кадри, които в максимална степен да се впишат в ...
Информационно събитие „Разширяване на участието и разпространяване на върхови постижения по програма „Хоризонт Европа“ се проведе в нашия университет 25.10.2023 г. ... събитие, защото всички знаем, че информацията, информираният избор за участие по програма „Хоризонт Европа“, е много важен за успешното кандидатстване“, посочи проф. Димитър Димитров. „Нашият университет се опитва да е в крак с тази тенденция ...
Кандидатстване за участие в ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation за учебната 2023/2024 г. за Магистри 20.10.2023 г. ... in Digtal Transformation. Информация за програмата, изучаваните курсове и сроковете за кандидатстване може да намерите тук (https://www.engageuniversity.eu/engage-eu-joint-programme-in-digital-transformation-2023/) Одобрените кандидати ще получат допълнителна ...
Виваком и дирекция „Защита на корпоративната информация“ проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2023 г. ... „Защита на корпоративната информация“ под ръководството на директора г-н Деян Петков и с участието на д-р Георги Средков, мениджър „Информационна сигурност и длъжностно лице по защита на данните“, бяха домакин и проведоха специализирано ...
Виваком и дирекция „Защита на корпоративната информация“ проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ 20.10.2023 г. ... „Защита на корпоративната информация“ под ръководството на директора г-н Деян Петков и с участието на д-р Георги Средков, мениджър „Информационна сигурност и длъжностно лице по защита на данните“, бяха домакин и проведоха специализирано ...
Студентският съвет покани ректора на първото си заседание за новата академична година 13.10.2023 г. ... си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. В изпълнение на програмата за енергийна ...
Студенти се запознаха със спецификата на бизнеса с недвижима собственост 13.10.2023 г. ... да имаш възможност да черпиш информация и от реалната бизнес среда, затова благодаря на представителите на агенция за недвижими имоти „Явлена“, че приеха поканата за тази среща. Тук искам да отбележа, че сътрудничеството ни с „Явлена“ води ...
International Erasmus Day 2023 в УНСС 10.10.2023 г. ... , моля: Стъпка 1: Прочетете информацията за програма „Еразъм+“ на нашия уебсайт в раздела „Мобилност“ - https://www.unwe.bg/mobility. Стъпка 2: Проверете дали отговаряте на условията за провеждане на студентска мобилност с цел ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... допълнителна информация: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели УНСС, Партер, кабинет 1007 Тел.: 02/8195389 Е-mail: [email protected] http://www.unwe ...
На гости при TimeHeroes 30.1.2024 г. ... на срещата студентите получиха информация как се създават политики по отношение на гражданския сектор, как той си взаимодейства с държавата и бизнеса, как се управлява нестопанска организация, как се прави бюджет и какви трудности среща екипът при администрирането ...
Ливански университет за изкуства, науки и технологии стана партньор на УНСС 3.10.2023 г. ... да служи на общността. Повече информация за AUL можете да намерите тук ...
Меморандум за сътрудничество в подкрепа на жените предприемачи 29.9.2023 г. ... , ще получават правна и юридическа информация. Политиката на УНСС е да развива тясно сътрудничество с бизнеса  и да сближава обучението с практиката. Това дава много възможности и преимущества на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда, вече имаме ...
ПРЕДСТОЯЩА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА В РУМЪНИЯ 6.3.2024 г. ... .gle/6gE4M3xNfnd7hjR78 Повече информация относно сроковете и начина за кандидатстване можете да намерите в прикачен файл ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. В изпълнение на програмата за енергийна ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кризи 15.9.2023 г. ... начинания, като обмен на информация и разработване на проекти, както и участие на студенти от УНСС в курсовете и стажантската програма на CMDR COE. В допълнение доц. Мусов сподели, че: „Това партньорство е чудесна възможност да покажем ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... на конкурсен изпит. Допълнителна информация.         Цели на обучението: Необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на иновационни продукти и технологии в материалното ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... на конкурсен изпит. Допълнителна информация.        Цели на обучението: Необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на иновационни продукти и технологии в материалното производство и ...
И общежитията на УНСС вече имат колцентър в помощ при настаняване и плащане на такси 15.9.2023 г. ... номер може да се получи информация и за настаняване в общежитие. Има възможност онлайн да се подаде молба за избор на стая, както и за запазването на стаята от минала година. Предоставя се и информация за задълженията на настанените студенти за наем, ток и ...
Как AI подкрепя малкия бизнес в създаването на маркетингови стратегии и съдържание? 5.9.2023 г. ... очаква в изхода. Колкото повече информация добавите към вашата подкана, толкова по-добър резултат ще получите. Чрез обработката на милиарди връзки между думите в съдържанието, върху което се обучава, ChatGPT имитира начина, по който хората пишат, като предвижда ...
СРОКЪТ ЗА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15 СЕПТЕМВРИ 4.9.2023 г. ... форум!  Повече информация  и формуляр за участие в конференцията можете да намерите тук https://departments.unwe ...
МИЛЕНА ГРИГОРОВА: МАГИСТРАТУРАТА ПО "МИО" ОТВАРЯ МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 4.9.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация за магистърската програма вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 ...
БУРГАС ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, НОСИТЕЛИ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ 1.9.2023 г. ... – управление на проектна информация и финансиране“. Хоноруван преподавател е в УАСГ и в Софийския университет, както и в Института по публична администрация, по Европейски фондове, финансови инструменти и устойчиво финансиране. Ментор е към Старт-ъп ...
УНСС бе съорганизатор в „Лятна академия по акредитация 2023“ 31.8.2023 г. ... и водещ оценител.  Повече информация за събитието може да откриете тук ...
ДОЦ. Д-Р МОНИКА МОРАЛИЙСКА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация за магистърската програма вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html  За актуална ...
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПЕТКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ - РИМ 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация за обучението и начина на организация на магистърската програма вижте тук:  https://departments.unwe ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ За актуална информация заповядайте и в групата за прием в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес", УНСС https://www.facebook ...
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА БОНЕВА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“, 3 СЕМЕСТЪРА 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html  За актуална ...
ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ КИРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26431/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 ...
ДАНИЕЛ БУДАКОВ: ПРЕКАРАХ СТРАХОТНА ГОДИНА В РИМ 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ За актуална информация заповядайте и в групата за прием в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес", УНСС https://www.facebook.com/groups/1262259521348616 READ ABOUT THE MASTER PROGRAM IN ENGLISH HERE https://departments ...
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“ 25.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html  За актуална ...
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, 18.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук:  https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26431/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 ...
ДОЦ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА INTERNATIONAL BUSINESS AND GOVERNANCE С ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАО ТОНГ 18.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe ...
ПРОФ. Д-Р СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ФОРЕКС И ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“ 10.8.2023 г. ... .unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html За актуална информация ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи" 8.8.2023 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 8.8.2023 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи" 7.8.2023 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 7.8.2023 г. ... отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната ...
ДОЦ. Д-Р АНТОАНЕТА ДЪНЕШКА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ 7.8.2023 г. ... За актуална информация заповядайте и в групата за прием в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес", УНСС https://www.facebook ...
ДОБРЕ ДОШЛИ, ПЪРВОКУРСНИЦИ! 7.8.2023 г. ... и винаги да следите за актуална информация, свързана с Вашето обучение, моля последвайте нашите профили в социалните мрежи: Facebook - https://www.facebook.com/MIOUNSS Linkedin - https://www.linkedin.com/.../international.../posts/... Instagram - https://www ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.10.2023г. от 10 часа 6.8.2023 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 27.10.2023г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 23.10.2023г. (понеделник) от 9 часа 6.8.2023 г. ... на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Галена Ковачева на следните дати:  ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 6.8.2023 г. ... ,   Втората сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ на  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 5.8.2023 г. ... ,      Втората сесия  за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се ...
Камила Турко, магистър: Обучението в УНСС е незабравимо и ценно преживяване 27.7.2023 г. ... , завършва Камила Турко. Повече информация ТУК ...
Може да кандидатствате за 90 магистърски специалности 26.7.2023 г. ... Хасково Повече информация тук           ...
Двойната магистърска програма „Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език“ между УНСС и Университета Абъртай, Шотландия вече е достъпна 28.7.2023 г. ... – онлайн. Повече информация ТУК.  КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА Представяне на програмата Магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ е разработена в партньорство между Университета Абъртай в Дънди, ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Аксенчър България“ 24.7.2023 г. ... на меморандума влизат и обменът на информация, и публикациите за дейности и за провежданите по-важни събития от страна на „Аксенчър България” ЕООД и УНСС, както и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество със стартъп компанията „Джобии“ 24.7.2023 г. ... на меморандума влизат и обменът на информация и публикациите за дейности, както и за провежданите по-важни събития от страна на „Джобии“ ЕАД и УНСС, съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, ...
Кой е бизнес ангелът тази година в Предприемачи в науката 18.7.2023 г. ... с постоянни иновации.  Имаш ли информация за инвестиции на бизнес ангели в научни стартъпи у нас?  - Не, за съжаление нямам такава информация и това само доказва горното твърдение. Напълно възможно е все пак такива инвестиции да съществуват, но да не са добре ...
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСПЕКТИВЕН ПЛАТЕН СТАЖ В БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 17.7.2023 г. ... стажантската програма. Подробна информация и начини за кандидатстване четете тук https://bbr ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи м.ОКТОМВРИ 2023 г. 12.7.2023 г. ... колеги, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломна работа през месец ОКТОМВРИ 2023 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски ...
Ректорът проф. Димитър Димитров: 6100 кандидат-студенти – рекорден брой за последните години 7.7.2023 г. ... тел. 02 905 29 99 Очакваме ви! Повече информация ТУК. Част от студентите, с които УНСС се гордее - шампионите от Олимпиадата по ...
Kампания за приобщаване на доброволци 10.7.2023 г. ... за уебстраницата на библиотеката – информация за автори и книги, известни личности и исторически събития Участие в подготовката и провеждането на културни прояви – срещи, представяния, празници, конкурси и др. Доброволчеството е мисия напълно възможна в библиотеката! За да ...
Фондация "Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата "Професор Кацаров" за 2024 г. 5.7.2023 г. ... кандидатури. Предоставя се възможно най-широка информация във връзка с номинирането на успешните кандидати, извършено от комисията за подбор, както и за избора на носителя на наградата, възоснова на решението на Управителия съвет на Фондация "Кацарови". Официалната церемония по награждаването се ...
Стартъпът с български корени OutDID привлече инвестиция от 2.5 млн. долара 5.7.2023 г. ... достъп, обработка и съхраняване на лична информация. С тяхна помощ потребителите остават анонимни и се намалява шансът за изтичане на данни. „От една страна, хората ценят поверителността на личните си данни повече от преди. От друга страна, измамите достигат нов рекорд и за тяхното ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 5.7.2023 г. ... получава в областите достъп до обществена информация, управление на риска, планиране на дейността и система за защита на личните данни. Ниски оценки се дават на: Липсата на практика за извършване на оценки на въздействието като инструмент за измерване на дългосрочния ефект от въвеждането ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 6.7.2023 г. ... получава в областите достъп до обществена информация, управление на риска, планиране на дейността и система за защита на личните данни. Ниски оценки се дават на: Липсата на практика за извършване на оценки на въздействието като инструмент за измерване на дългосрочния ефект от въвеждането ...
Спортен комплекс „Бонсист“ се сдоби със система за интелигентно осветление и енергийна ефективност за 120 000 USD 28.9.2023 г. ... осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. Договорът, подписан онлайн от ректора на УНСС проф. ...
Успешно завърши първият випуск на Бизнес академията на УНСС и Kaufland 14.7.2023 г. ... практикантски програми в компанията. Повече информация за Kaufland Business Academy можете да намерите тук - Включи се в Kaufland Business Academy | Kaufland. За Kaufland България Kaufland България е лидер в сектора на търговията у нас с годишен оборот от близо 1,9 ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ 28.6.2023 г. ... на студенти и преподавателиЗа допълнителна информация и подаване на документи за участие: УНСС, Партер, кабинет 1007 Тел.: 02/81 95 389 Е-mail: [email protected] http://www.unwe ...
ABLE Weekend Activator 28.6.2023 г. ... "Бургас харесва младите", който предоставя информация за събития и възможности за младите хора в Бургас, както и възможност за развитие на ученически и студентски вестници. Освен това, Габриела е лингвист, еко-активист, пътешественик и природолюбител, като се фокусира върху опазването на ...
Отборът по право на УНСС получи почетни сертификати за отличното си представяне в състезание по правата на човека Helga Pedersen Moot Court Competition 27.6.2023 г. ... , каза Мартина Богданова. Информация за състезанието Тази година състезанието Helga Pedersen Moot Court Competition се провежда за 11 път. Основна тема беше защитата от дискриминация и ефективното упражняване на права, произтичащи от защитата от намеса в личния и семеен ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.6.2023 г. ... седмици за обучение (“staff week”). Информация за провеждани седмици за обучение на служители (“staff week”) може да бъде получена от приемащите университети, както и на адрес http://staffmobility ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 26.6.2023 г. ... да намерите ТУК. За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, Партер, каб. 1007 Тел.: 02/81 95 389 Е-mail: [email protected] http://www.unwe ...
200 зрелостници се явиха на последния предварителен изпит за прием в нашия университет във формат ДЗИ 26.6.2023 г. ... центровете за кандидатстудентска подготовка и информация в страната; За улеснение на кандидат-студентите вече работи Център за кандидатстудентски въпроси. На номер 02 905 29 99 могат да бъдат задавани въпроси, свързани с кандидатстването, приема и записването. Работното време на Центъра е от 8 ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ "МИО" 24.6.2023 г. ... за кандидатстване: 30 юни 2023 г. вкл. Информация за специалност "МИО" https://tinyurl.com/ytp58uam За успешните ни студенти прочетете тук https://mio-alumni.net/ Информация за приема вижте тук https://priem.unwe.bg/ и на тел. 02/ 905 29 99 ОЧАКВАМЕ ...
УНСС обявява първото класиране по държавна поръчка на 11 юли 24.6.2023 г. ... центровете за кандидатстудентска подготовка и информация в страната ...
Подписан е и договорът за обзавеждане на университетската библиотека 26.6.2023 г. ... да бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели. „За всяка библиотека е много важно тя да бъде комфортно пространство за хората и добро хранилище за книгите. Качественото модерно ...
25 юни - последен предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български език и литература 18.7.2023 г. ... центровете за кандидатстудентска подготовка и информация в страната. За улеснение на кандидат-студентите вече работи Център за кандидатстудентски въпроси. На номер 02 905 29 99 могат да бъдат задавани въпроси, свързани с кандидатстването, приема и записването. Работното време на Центъра е от 8 ...
УНСС и CloudCart подписаха меморандум за стратегическо партньорство 18.7.2023 г. ... на съвместни програми, обучения, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на CloudCart в обучението на студенти във връзка с новите технологии, които се използват при електронната търговия. Проф. д-р ...
Интензивен курс „Кризисна комуникация“ по проект „Икономическо образование в България 2030“ 19.7.2023 г. ... за разпространение на слухове и невярна информация. Затова в условия на криза е необходимо да се дава навременна и точна информация за ситуацията и да се определи човек от компанията, който ще комуникира със засегнатите страни и на когото хората имат доверие и вярват. При кризисна ситуация ...
Интензивен курс „Кризисна комуникация“ по проект „Икономическо образование в България 2030“ 27.7.2023 г. ... за разпространение на слухове и невярна информация. Затова в условия на криза е необходимо да се дава навременна и точна информация за ситуацията и да се определи човек от компанията, който ще комуникира със засегнатите страни и на когото хората имат доверие и вярват. При кризисна ...
Как да развиете бизнес идеята си 19.6.2023 г. ... за успеха на начинанието ви. Включете в него информация за продукта или услугата, целевата аудитория, маркетинговата стратегия, организационната структура и финансовите прогнози на компанията. Финансов план Определете колко пари ще ви бъдат нужни за стартиране на бизнеса и откъде ще ги ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... училища в България за подкрепата тази информация да стигне до зрелостниците“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че на последната среща на Европейския университет ENGAGE.EU в Берген, основен фокус на дискусиите е била третата важна функция на университетите, освен ...
Меморандум за сътрудничество с БНР в подкрепа на младите таланти в журналистиката 15.6.2023 г. ... . В обхвата на меморандума влизат обмена на информация, публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на БНР и УНСС и съдействие за участие на представители на БНР в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от ...
Онлайн информационна среща за четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" 13.6.2023 г. ... първата част на срещата беше дадена подробна информация за предстоящия държавен изпит: организация и административни задължения, конспект и технология на провеждане на изпита, възможни сесии за явяване и насоки за подготовка от страна на студентите. Втората част беше посветена на ...
Международната научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят" приветства нови съорганизатори 12.7.2023 г. ... на правоприлагането, те ще предоставят ценна информация за пресечните точки на стратегическото планиране, маркетинга и непрекъснато развиващата се цифровизация в контекста на правоприлагането.       С удоволствие представяме и School of Economics, Devi Ahilya ...
Започна приемът в УНСС 13.6.2023 г. ... за кандидатстудентска подготовка и информация в страната.  За по-ефективна комуникацията и подкрепа на кандидат-студентите се създаде колцентър, който ще работи от 8.00 до 22.00 часа, включително събота и неделя ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Съюза за стопанска инициатива 13.6.2023 г. ... на Съюза. В обхвата на меморандума влизат обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на ССИ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на Съюза в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... на икономическите училища в България за подкрепата тази информация да стигне до зрелостниците“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че на последната среща на Европейския университет ENGAGE.EU в Берген, основен фокус на дискусиите е била третата важна функция на университетите, освен обучението и ...
ПОКАНА ЗА XXII-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" - 13 ОКТОМВРИ 2023 Г. 11.10.2023 г. ... автори, моля да се запознаете със следната информация относно участието Ви с доклад: Докладите на български език ще бъдат включени в сборник с доклади от конференцията – том на български език, който ще бъде предложен за индексиране от CEEOL. Докладите на английски език ще бъдат включени в ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 8.6.2023 г. ... , свързана с енергията на отбраната, за споделяне на информация, знания и най-добри практики за подобряване на управлението на енергията, повишаване на енергийната ефективност и ефективността на сградите, използване на възобновяеми енергийни източници в сектора на отбраната и повишаване на устойчивостта на ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 7.6.2023 г. ... , свързана с енергията на отбраната, за споделяне на информация, знания и най-добри практики за подобряване на управлението на енергията, повишаване на енергийната ефективност и ефективността на сградите, използване на възобновяеми енергийни източници в сектора на отбраната и повишаване на устойчивостта на ...
Първи на първия кръг от първия DATATHON в България 7.6.2023 г. ... (100/100) сред близо 30 училища в страната. Повече информация за състезанието можете да откриете тук: https://www.nsi ...
Информация за стипендия на KPMG България: УНСС 6.6.2023 г. ... за Вашите съвет и съдействие как да разпространим тази информация сред студентите, така че да достигне до правилните хора. Бихме искал да отбележим, че нямаме определен максимален брой стипендианти – важното е да помогнем и привлечем хората, които заслужават. Ще се радваме да обсъдим вашето виждане как ...
Учениците от 8a клас на 96. СУ „Л. Н. Толстой” ще снимат през лятото видеорепортажи на тема „Утре Наш Става Светът“ 7.6.2023 г. ... медии, всеки човек може да бъде не само приемник на информация, но и самият той да функционира като медия“, каза ръководителят на медийния отдел и отбеляза увеличената отговорност пред съвременния журналист, който освен да бъде първи, трябва да бъде и прав, и достоверен.„В морето от лъжливи ...
Университетът преминава към софтуерна телефония и създава колцентър за кандидат-студенти 6.6.2023 г. ... в широк диапазон от време, ще имат по-лесен достъп до информация, по-добро обслужване, неща които ще подпомогнат започващата следващата седмица кандидатстудентска кампанията.“   ...
Асоциацията на езиковите училища в България се увеличи с шестима нови членове 7.6.2023 г. ... да се създаде гъвкава мрежа, която да разпространява информация, включително и как да бъдат стимулирани учениците да учат повече. Когато обмисляхме как да стартира тази инициатива сме се водели от модерното разбиране, че образование трябва да е в синхрон във всички му степени ...
Два тематични семинара по Национална програма „Сигурност и отбрана“ обсъдиха екипировката, доктрините и стратегиите 2.6.2023 г. ... съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. Допълнителна информация за програмата може да намерите ТУК ...
Започна обновяването на Библиотеката на УНСС 2.6.2023 г. ... пространство да бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели ...
Тематични семинари по Националната научна програма „Сигурност и отбрана” се проведоха в нашия университет 2.6.2023 г. ... , добиване и отдалечено предаване на сензорна и визуална информация“ съобщи подп. гл. ас. д-р инж. Пеньо Пенев от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”. Проф. д-р Валери Иванов от Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ запозна аудиторията със задача 1.2 ...
Българска компания помага за екологично земеделие благодарение на AI 1.6.2023 г. ... предлага софтуер, който изчислява много агрономическа информация, за да даде правилните препоръки благодарение на изкуствен интелект. Повече за дружеството разказа Константин Харалампиев, съосновател на AgroVAR, в предаването „UpDate“ с водещ Бойчо Попов. Бизнес моделът на компанията е ...
Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 1.6.2023 г. ... , което се случва в момента и могат да предоставят тази информация на онези, които взимат важни решения, като ръководители на високи позиции, които са част от администрацията или са хора от бизнеса, или журналисти, или са такива, които просто се интересуват от случващото се в България, когато става въпрос за ...
Тематични семинари по Националната научна програма „Сигурност и отбрана” се проведоха в нашия университет 31.5.2023 г. ... , добиване и отдалечено предаване на сензорна и визуална информация“ съобщи подп. гл. ас. д-р инж. Пеньо Пенев от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”. Проф. д-р Валери Иванов от Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ запозна аудиторията със задача 1.2 ...
Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 17.7.2023 г. ... момента и могат да предоставят тази информация на онези, които взимат важни решения, като ръководители на високи позиции, които са част от администрацията или са хора от бизнеса, или журналисти, или са такива, които просто се интересуват от случващото се в България, когато ...
Подписа се меморандум за сътрудничество със софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството 31.5.2023 г. ... на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания ...
Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ е включено в Националния референтен списък на НАЦИД 31.5.2023 г. ... , поддържан в Националния център за информация и документация (НАЦИД).       Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ е професионално и научно издание на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) ...
За първи път в България: Професионален курс „Музикалният бизнес като творческа индустрия“ 5.6.2023 г. ... индустрия.   Повече информация и записвания ТУК. Високият интерес, проявен към съвместната инициатива на БАМП  и ИИСТТ  по проблемите на музикалния бизнес  провокира организация на курс по проблемите на музикалния бизнес за есента на ...
Меморандум за сътрудничество със софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството 31.5.2023 г. ... на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания ...
Академичен обмен 2023-2024 учебна година по програма CEEPUS 30.5.2023 г. ... Централна и Източна Европа.  Информацията за съществуващите мрежи, изборът на университет(и), както и кандидатстването се осъществява онлайн през сайта на програмата: http://www.ceepus.info. Предлагат се стипендии за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 31.5.2023 г. ... да установят контакт и да обменят информация с работодатели, предлагащи работа за икономисти в ИТ сектора, 30 май е посветен на работа за икономисти в държавния и частния сектор, а на 31 май ще бъдат представени възможности за работа за икономисти в неправителствения ...
Официален старт на модернизацията на Библиотеката на УНСС 2.6.2023 г. ... бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели. „Да се поздравим със символичната „първа копка“ по реновирането на университетската библиотека, нещо което се ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 17.7.2023 г. ... да установят контакт и да обменят информация с работодатели, предлагащи работа за икономисти в ИТ сектора, 30 май е посветен на работа за икономисти в държавния и частния сектор, а на 31 май ще бъдат представени възможности за работа за икономисти в неправителствения ...
Официален старт на обновяването на Библиотеката на УНСС 26.5.2023 г. ... бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели.  Заповядайте на 29 май (понеделник) от 11.30 часа в Библиотеката на УНСС,   за да Ви запознаем с проекта и да ...
ИСК връчи сертификати на първите курсисти, завършили следдипломна квалификация „Национално и европейско медицинско право“ 26.5.2023 г. ... сферата на здравеопазването. Повече информация: Национално и европейско медицинско ...
Apple се присъединява към нарастващ списък от компании, които се борят с използването на ChatGPT от служители 25.5.2023 г. ... какъвто и да е код или поверителна информация с чатбота на OpenAI, след като компанията е открила примери за отговори на ChatGPT, които приличат на вътрешни данни на Amazon. През февруари JPMorgan Chase строго ограничи вътрешното използване на ChatGPT, за да избегне ...
Новият сайт на Юридическия факултет на УНСС акцентира върху научните публикации 25.5.2023 г. ... е за тях – по-лесно да намират информация, да учат и да се развиват. Всичко се прави за нашите студенти, да бъдат улеснени в своята работа“, каза ректорът на УНСС. Доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет, ректорът проф. д-р ...
Поради ремонтни дейности централният паркинг и паркингът пред Библиотеката ще бъдат затворени от 30 май до 15 септември 2023 г. 22.5.2023 г. ... поликлиника) Пропуски и подробна информация за паркоместата могат да бъдат получени от отдел „Транспорт и снабдяване“! За въпроси може да се обръщате към господин Бисер Иванов на тел. +359 888 100 820. Предварително се извиняваме за причиненото ...
Тайванска фондация дарява интелигентно осветление за Спортен комплекс „Бонсист“ на стойност 120 000 долара 19.5.2023 г. ... свят между УНСС и Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) бе подписан онлайн от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и председателя на Асоциацията д-р Chien-Chih Chen. Общата стойност на проекта е 120 000 USD, осигурени от фондация TEIA. ...
Студенти от УНСС се запознаха със спецификите на гейминг индустрията 18.5.2023 г. ... на казино и Slot игрите и даде информация за приходите от хазарта в глобален мащаб като отбеляза: „В момента само онлайн хазарта се оценява на 70 милиарда долара годишна печалба, което означава, че в тази индустрия има страшно много компании и оператори и тук ...
Договор за изграждане на система с големи данни с множество допълнителни структури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 18.5.2023 г. ... скоростна мрежа за интегриране на информация, изградихме Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ съвместно с още 4 университета и институт на БАН, който работи иновативно. Освен това в тази нова система се включат ...
Експерти от Ай Би Ем изнесоха публична лекция по повод 75-годишнината на катедра „Индустриален бизнес“ 18.5.2023 г. ... , базирани на огромни обеми от информация и предизвикателствата пред хората е голямо. Те ще трябва да успяват да научават, използват, а понякога дори да се конкурират с технологиите, които надвишават многократно човешкия потенциал. Крайната цел е хората заедно с ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.5.2023 г. ... ,      Първата сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе присъствено на ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 18.5.2023 г. ... ,      Първата сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ на  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се ...
Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Цветанка Минчева откри споделено пространство и говори за стойността на успеха пред студенти 17.5.2023 г. ... да общуват и да обменят идеи и информация в комфортна и приятна атмосфера“, каза при откриването проф. д-р Димитър Димитров. „Идеята е това споделено пространство да бъде място, което да създава преживяване. Да се ползва, както за самостоятелна ...
Експерти от Ай Би Ем изнесоха публична лекция по повод 75-годишнината на катедра „Индустриален бизнес“ 19.5.2023 г. ... , базирани на огромни обеми от информация и предизвикателствата пред хората е голямо. Те ще трябва да успяват да научават, използват, а понякога дори да се конкурират с технологиите, които надвишават многократно човешкия потенциал. Крайната цел е хората заедно с ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи юни/юли 2023 г. 17.5.2023 г. ... колеги, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломна работа през месеците ЮНИ и ЮЛИ на 2023 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с ...
Откриване на библиотечния хъб при УНСС 16.5.2023 г. ... . Тя е място, не само за учене и информация, а и пространство за срещи, за творчество и вдъхновение. А удовлетворението от едно посещение на място, което те е заредило с позитивни емоции се трансформира в позитивна енергия. Искаме нашите потребители да предпочитат ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... да споделят ценен опит и информация за най-съвременните постижения в областта на недвижимите имоти“. С онлайн приветствие към организаторите се обърна и Джордже Догареску от  GECO MEC 2003 Ltd / оценител на недвижими имоти от ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... да споделят ценен опит и информация за най-съвременните постижения в областта на недвижимите имоти“. С онлайн приветствие към организаторите се обърна и Джордже Догареску от  GECO MEC 2003 Ltd / оценител на недвижими имоти от ...
Семинар на тема „Мерки за повишаване киберсигурността в УНСС“ се проведе в нашия университет 15.5.2023 г. ... от кибератаки с цел кражба на информация и нейното използване за причиняване на вреда. Обученията и информираността на персонала са едни от най-евтините и в същото време най-ефективните мерки за справяне с всички заплахи. Защото не всички са специалисти и не са ...
Среща с кандидат-студентите от 19. СУ „Елин Пелин“ 12.5.2023 г. ... реализация и получиха подробна информация за това. Екипът на УНСС изказва специална благодарност на ръководството на 19 СУ „Елин Пелин“ в лицето на директора – г-жа Клара Арабаджиева и зам.-директора за гимназиален етап, г-жа ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 11.5.2023 г. ... , включват макроикономическа информация, данни за външната среда, както и за вътрешната, данни за конкуренцията, за използването на технологиите и др. И въз основа на тях се изготвя стратегията. В своята лекция г-н Николай Петров представи ...
Севдалина Димова, KPMG: Ако се научите да четете отчетите на банките, ще знаете всичко за икономиката в държавата и света 10.5.2023 г. ... начин, от друга, даваме обратна информация на тези, които създават международните счетоводни стандарти. Не на последно място, ние като одитори допринасяме за по-добро корпоративно управление, отговаряйки за максималната прозрачност на отчетите.“ За да ...
Академични наставници на студенти в ОКС "Бакалавър", ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ 5.5.2023 г. ... за академичните наставници на студентите и докторантите от всички специалности към катедра „Икономика на природните ресурси“ може да намерите в прикачения файл ...
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗПЛАТЕН 365CAREERS.COM КУРС И БЕЗПЛАТНО ЧЛЕНСТВО В ISACA 5.5.2023 г. ... споделяме с вас следната информация:  Всички заинтересовани преподаватели и студенти от УНСС могат да се включат в безплатен 365careers.com Project Management курс, както и да получат безплатно едногодишно членство в ISACA* чрез попълване и ...
лекция на тема „Права и задължения на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС“ 5.5.2023 г. ... търговецът е длъжен да предостави подробна информация относно крайната цена на стоката, която предлага, с включено ДДС, относно начина на плащане и възможностите за доставка. Правото на отказ от закупената стока е в рамките на 14 дни, но има и стоки, които не могат да бъдат върнати, ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 03.07.2023г. от 10 часа 5.5.2023 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 03.07.2023г. от 10,00 часа. Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.06.2023г. от 09,00 часа 5.5.2023 г. ... на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Галена Ковачева на следните дати:  ...
Публична лекция на тема „Права и задължения на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС“ 4.5.2023 г. ... търговецът е длъжен да предостави подробна информация относно крайната цена на стоката, която предлага, с включено ДДС, относно начина на плащане и възможностите за доставка. Правото на отказ от закупената стока е в рамките на 14 дни, но има и стоки, които не могат да бъдат върнати, ...
Публична лекция на тема „Права и задължения на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС“ 5.5.2023 г. ... търговецът е длъжен да предостави подробна информация относно крайната цена на стоката, която предлага, с включено ДДС, относно начина на плащане и възможностите за доставка. Правото на отказ от закупената стока е в рамките на 14 дни, но има и стоки, които не могат да бъдат върнати, ...
Публична лекция "Права и задължения на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС" през погледа на студентите 4.5.2023 г. ... , рекламацията и къде можем да намерим информация за нашите права като потребители. Онлайн платформата за решаване на спорове е друга важна тема, която беше разгледана на лекцията.  Важен аспект, който беше обсъден на лекцията, беше процедурата за разглеждане на жалби при ...
Ден на отворените врати в Катедра ИСТТ 30.5.2023 г. ... индустрии и бизнес“ получиха информация относно провеждането на държавните изпити и преддипломния им стаж, както и за възможностите за обучение в двете магистърски специалности на катедрата – „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ и ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 30.6.2023 г. ... на КРИБ ще имат още по-добър достъп до информацията за студентите, което ще подпомогне успешното им кариерно развитие. Ние участвахме също така с експертиза и в разработването на някои от учебните програми, една от другите дейности по проекта, като предоставихме информация за това ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 3.5.2023 г. ... на КРИБ ще имат още по-добър достъп до информацията за студентите, което ще подпомогне успешното им кариерно развитие. Ние участвахме също така с експертиза и в разработването на някои от учебните програми, една от другите дейности по проекта, като предоставихме информация за това ...
Среща с учениците от Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – град Клисура 29.4.2023 г. ... бюлетин на УНСС, който съдържа информация за професионалните направления, специалностите, начините и сроковете за кандидатстване в УНСС, както и за възможностите за обучение, спортуване, настаняване в общежития и бъдеща професионална реализация. Доц. Петков разказа ...
Публична лекция за дипломатическите отношения между България и Испания изнесе Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на Испания у нас 26.4.2023 г. ... в Мавритания, Мали и Алжир. Повече информация за посланика можете да намерите ТУК ...
Дни на отворените врати в Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" 18.4.2023 г. ... и ще получите всякаква информация, свързана с професионалната реализация и допълнителните възможности, които предлага обучението в УНСС. Очакваме ...
УНСС ще бъде домакин на наградите за принос в науката „Питагор“ 10.4.2023 г. ... Димитър Димитров. По информация на МОН рекорден брой учени - 51 - кандидатстват тази година за наградите „Питагор“ за принос в науката. Миналата година номинираните бяха 34. Трима професори се борят за наградата за цялостен научен принос ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Правец, Ботевград и Видин 20.4.2023 г. ... в сградата на университета. Важна информация, която достигна до учениците и в трите града беше, че УНСС няма да повишава таксите за обучение.  Гл.ас.д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“, гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра ...
Меморандум за сътрудничество с „Пейсейф България“ 6.4.2023 г. ... проекти и последващото им изпълнение, обмена на информация и публикации за дейности и провеждани по-важни събития от страна на „Пейсейф България“ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 6.4.2023 г. ... основните функции на БТА, които са да събира информация от чужбина и да я предоставя на българските медии, да предава информация в чужбина за България на английски език и да събира информация от България за България. „Затова БТА има кореспонденти във всички големи градове, а от 2 години ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 5.4.2023 г. ... основните функции на БТА, които са да събира информация от чужбина и да я предоставя на българските медии, да предава информация в чужбина за България на английски език и да събира информация от България за България. „Затова БТА има кореспонденти във всички големи градове, а от 2 години ...
Публична лекция за демокрацията изнесе Н. Пр. Алфредо Атанасоф, посланик на Аржентина у нас 5.4.2023 г. ... на националния суверенитет“. Повече информация за Н. Пр. Алфредо ...
ENGAGE.EU платформа за научно сътрудничество 18.4.2023 г. ... и всеки потребител ще получава автоматично информация според своите изследователски интереси. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Eвропейския университет ENGAGE.EU и ръководител на проекта за България отбеляза: „Много години, ние, във ...
Историческата интерпретация и дигиталната трансформация акцент в Ден 5 на Седмицата на книгата 3.4.2023 г. ... интернет на обектите, от където получаваме информация и затова и заглавието на тази книга е за дигиталният свят и промяната. В нея разглеждам как цялата Земя, както и всички дейности около нас се дигитализират. И е важен въпросът - като всичко става дигитално, ние като хора къде ...
ПРЕДСТОЯЩА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА В УНИВЕРСИТЕТА в МАНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ 7.4.2023 г. ... програма“ Digital Transformation". Повече информация относно сроковете и участието в предстоящата интензивна програма можете да получите от гл. ас. д-р Сабрина Калинкова , E:mail: s.kalinkova@unwe ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... по публично управление и обучение, обмен на информация и др. Проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и ръководител катедра „Управление", г-жа Гергана Кирилова, директор на „Кабинет на ректора“, гл. ас. ...
Ден 4. Виктория Бешлийска и Георги Милков специални гости на Седмица на книгата 30.3.2023 г. ... първо започва с пресяването на многото събрана информация и продължи вълнуващият си разказ за книгата. Представянето на книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан ...
Ден 3. Седмицата на книгата представи 10 издания 3.4.2023 г. ... Калейчев с гостите на премиерата Повече информация за монографията „Туристически брандинг и дигитални технологии" можете да намерите ТУК. Екип от преподаватели в УНСС представиха интерактивни монографии и учебници с активното използване на съвременните технологии. Гл. ас. д-р ...
Катедрата представя: Силвия Драгиева, Публична администрация, 4 курс 31.3.2023 г. ... , отдел „Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ), информационно обслужване и технологии, деловодство и архив“ Най-трудно беше: Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсках, беше голямата разлика между академичната среда и реалната работна ...
Попитахме ChatGPT: „Защо да стана анализатор на данни?“… 28.3.2023 г. ... , да решавате проблеми и да осмисляте сложна информация, да станете анализатор на данни може да бъде възнаграждаващ и удовлетворяващ избор на кариера.  --------------------- „Why should I become data analyst?“ There are several reasons why you might consider becoming ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... получиха дипляни и материали с актуална информация за бакалавърските програми, сроковете и процедурата за кандидатстване Учениците успяха да се докоснат и до реалния учебен процес. Те посетиха лекция по дисциплина „Административен процес“ на гл. ас. д-р Илонка ...
Консултантът Иван Василев представи актуални теми пред студентите от специалност „Бизнес икономика“ 27.3.2023 г. ... изключително актуална и важна за студентите информация и им постави въпроси, свързани с бъдещото развитие на компаниите. Студентите демонстрираха значителен интерес по отношение на представената информация в лекцията. Това пролича от дискусията в края на срещата. Студентите ...
Консултантът Иван Василев представи актуални теми пред студентите от специалност „Бизнес икономика“ 27.3.2023 г. ... изключително актуална и важна за студентите информация и им постави въпроси, свързани с бъдещото развитие на компаниите. Студентите демонстрираха значителен интерес по отношение на представената информация в лекцията. Това пролича от дискусията в края на срещата. Студентите ...
Първи предварителен изпит на нашия университет във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 24.3.2023 г. ... април, 23 април или 30 април 2023 г. Повече информация ТУК ...
Наши преподаватели запознаха зрелостници от Перник с възможностите за обучение в университета 23.3.2023 г. ... ученици получиха дипляни и материали с актуална информация за бакалавърските програми, сроковете и процедурата за кандидатстване. Проф. д-р Янка Тоцева  и ас. д-р Румина Вълкова (от дясно наляво) Първата среща се проведе в Природо-математическа гимназия ...
УНСС участва в кандидатстудентска борса „Избирам да уча и остана в България” 21.3.2023 г. ... на документи предостави информация на учениците и родителите за различните специалности, които се изучават в Университета, за предимствата му пред другите висши училища, за изпитите, условията, таксите, процедурите и сроковете за кандидатстване и ...
Конкурс "Млад икономист 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика" 21.3.2023 г. ... 35 годишна възраст. Повече информация за конкурса и условията за участие може да намерите в приложените файлове ...
Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес икономика“ 20.3.2023 г. ... . Студентите получиха информация как се договарят по-добри условия и как да водят преговори при сключване на договори. В тази връзка гостите дадоха отговор на редица въпроси, някои от които свързани с избора на покупка, капацитета на доставката, ...
Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес икономика“ 18.3.2023 г. ... . Студентите получиха информация как се договарят по-добри условия и как да водят преговори при сключване на договори. В тази връзка гостите дадоха отговор на редица въпроси, някои от които свързани с избора на покупка, капацитета на доставката, ...
УНСС няма да повишава студентските такси за академичната 2023/2024 г. 17.3.2023 г. ... са наясно, да имат пълната информация", поясни Стойков. Целият разговор можете да гледате ТУК ...
Мeждууниверситетският център за развитие на кариерата консултира студентите как да подготвят CV 17.3.2023 г. ... трябва да има необходимата информация за Вас – работа, стажове, образование, курсове, бригади в чужбина, евентуално хобита и спорт, умения, които притежавате, но е желателно да е включена и информация с какво се отличавате“, каза г-н Димитров ...
Излезе Годишният доклад на Института по икономика и политики 15.3.2023 г. ... индикатора за навременна информация какво е състоянието на икономиката. Това са верижните темпове на изменение на индексите на производство в промишлеността, строителството и услугите; индикатора за икономическите нагласи в икономиката, съставян от ЕК; ...
Ученици от още три училища ще се включат в състезанието за средношколци в рамките на ENGAGE.EU 13.3.2023 г. ... добри практики, източници на информация, методи на работа и т.н. Накрая учениците можеха да задават въпроси за университетския живот, който им предстои, за специалности и среда на обучение, за възможностите да достигнат до широкия свят чрез силата на знанието ...
Проф. д-р Поля Кацамунска с международна награда 31.3.2023 г. ... информация за 8th Annual Women's Meet and Awards на сайта на Venus International Foundation ...
Отлагане на задачи 13.3.2023 г. ... не намираме даден файл или информация, която да ни помогне да продължим. За да избегнем това е хубаво да сме подредени. Освен физическото пространство около нас и разхвърляните листа, е нужно да обърнем внимание и на виртуалното. Подредете десктопа си, ...
Проф. д-р Поля Кацамунска с международна награда 13.3.2023 г. ... информация за 8th Annual Women's Meet and Awards на сайта на Venus International Foundation ...
КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА“ 8.3.2023 г. ... недостиг на правна култура и информация относно правата на интелектуалната собственост и как авторското право може да бъде защитено на практика.    Проф. д-р Мария Маркова, рък