Защо да избера УНСС?

  • Многообразие от над 80 утвърдени и модерни специалности от 5 професионални направления - “Икономика”, “Администрация и управление”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Политически науки” и “Социология, антропология и науки за културата”, които са разпознаваеми и търсени от бизнеса и публичния сектор
  • Изключително успешна реализация на нашите випускници, които формират елита на нацията
  • Висококвалифицирани преподаватели и учени, които заемат престижни управленски и експертни позиции в държавното управление, неправителствения, стопанския сектор и редица международни организации
  • Съвременни учебни плановe, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните стандарти
  • Модерна учебна база и средства за обучение, богати библиотечни фондове и др.
  • Онлайн обучение

Свържи се с нас

УНСС

1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19

За редовна форма на обучение - в отдел "Студенти – магистър" - централното фоайе

тел.: 02/8195-597 , 02/8195-546

Редовно обучение: [email protected]

За дистанционна форма на обучение - в Центъра за дистанционно обучение - централното фоайе

тел.: 02/8195-341, 02/8195-553 и 02/8195-343

Дистанционно обучение: [email protected]

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково

гр. Хасково, бул. "България" 168

Олга Георгиева

тел.: 038/62-33-54 , 038/66-45-57