Обновено: понеделник, 13 декември 2021 10:15

Приемни изпити

Приемът от летния семестър за учебната 2021/2022 година за всички специалности в ОКС „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.