Обновено: четвъртък, 31 януари 2019 14:16

Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити

Документи и такси за кандидатстване за първа предварителна (електронна сесия) – без такса за кандидатстване

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

1. Регистрационна карта;

2. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;

3. Декларация за лични данни;

4. Кандидат-студенти, завършили ОКС "професионален бакалaвър", подават документи за кандидатстване само в РЦДО – Хасково.