Обновено: сряда, 29 септември 2021 14:00

Срокове

Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център.