Обновено: петък, 27 ноември 2020 14:19

Срокове

Записване – от 25.01.2021 г.  до 01.02.2021 г. (без събота и неделя).


Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти- магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).


Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в Центъра за прием на документи.

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).