Обновено: петък, 11 септември 2020 14:06

Срокове

Записване – от 15.09. до 21.09.2020 г. (без събота и неделя).


Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в Центъра за прием на документи.

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).