Обновено: четвъртък, 08 юли 2021 13:43

Срокове

Срокове за записване

от 20.09.2021 г. до 28.09.2021 г. (без събота и неделя)

Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в Център за прием на документи.

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център.