Обновено: петък, 22 януари 2021 15:05

Срокове

Записване – от 25.01.2021 г.  до 01.02.2021 г. (без събота и неделя).

Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти- магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж). 

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват в на място в Регионалния център.