Обновено: петък, 19 юли 2019 14:04

Подготовка за кандидатмагистърски изпити

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.

Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември 2019 г.

Записването ще се извършва на адрес: 

ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” № 2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 105 – г-жа Полина Никифорова, всеки работен ден от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. с документа за платена такса на следната банкова сметка:

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2 
Уни Кредит Булбанк София 
BIC на банката - UNCRBGSF 
IBAN BG23UNCR76303100117207 

В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в определената зала.

За записване и допълнителна информация: 02 862 77 13   и  0888 000 237   г-жа Полина Никифорова, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg