Обновено: сряда, 01 август 2018 15:24

Подготовка за кандидатмагистърски изпити

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2018/2019 г.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Те ще се проведат на 14, 15 и 16 септември 2018 г.

Записването се извършва на адрес:

ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” №2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 105 – г-жа Полина Никифорова, тел. 02 8627 713 и 0888 000237, с документа за платена такса на следната банкова сметка:

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2

Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков

BIC на банката - UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в съответната зала.