Обновено: петък, 05 февруари 2021 16:12

График за кандидатстване и класиране - зимен семестър за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


Предварителен кандидатмагистърски изпит

Регистрирането за предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 08.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

Явяване на изпит от 05.03.2021 г.

Правила за провеждане на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ)


Кандидатстуденстка кампания ОКС „Магистър“ – септември 2021 г.

Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г.

Прием на документи за електронна редовна сесия – от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Предварителен онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г.

Кандидатмагистърски изпит редовна електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2021 г.

Изпит по английски език за редовна електронна сесия – 11.09.2021 г.

Обявяване на резултатите от редовна електронна сесия – 13.09.2021 г.

Обявяване на класиране – 15.09.2021 г.

Записване на новоприети студенти – от 20.09 – 28.09.2021 г. (без събота и неделя)Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат.