Обновено: понеделник, 13 декември 2021 13:42

График - прием м. януари 2022 г.

Прием на документи – от 4.01. до 21.01.2022 г., вкл.

Обявяване на класиране – 25.01.2022 г.

Записване на новоприети студенти – от 27.01. до 4.02.2022 г., вкл.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления