Обновено: понеделник, 26 юли 2021 16:31

График за кандидатстване и класиране - зимен семестър за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Кандидатстуденстка кампания ОКС „Магистър“ – септември 2021 г.

Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е - от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г.

Прием на документи за електронна редовна сесия – от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Предварителен онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г.

Обявяване на резултатите от предварителна онлайн сесия – до 07.09.2021 г.

Кандидатмагистърски изпит редовна електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2021 г.

Изпит по английски език за редовна електронна сесия – 11.09.2021 г.

Обявяване на резултатите от редовна електронна сесия – 13.09.2021 г.

Обявяване на класиране – 15.09.2021 г.

Записване на новоприети студенти – от 20.09 – 28.09.2021 г. (без събота и неделя)

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат.

Правила за провеждане на онлайн кандидатмагистърски тест

Правила за провеждане на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ)