Обновено: петък, 17 септември 2021 16:28

График за кандидатстване и класиране за допълнителен прием - зимен семестър за учебната 2021/2022 г.

Подаването на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ започва от 16.09.2021 г.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления