Обновено: вторник, 21 август 2018 9:48

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.
СЕПТЕМВРИ 2018 г.

  1. Прием на документи за електронна сесия – от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г.
  3. Кандидатмагистърски тест в електронен формат – от 12.09 до 13.09.2018 г.
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 14.09.2018 г.
  5. Кандидатмагистърски тест хартиен формат – 24.09.2018 г.
  6. Изпит по английски език в хартиен формат– 24.09.2018 г. от 14 ч.
  7. Изпит/есе в хартиен формат – 24.09.2018 г. от 15,30 ч.
  8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2018 г.
  9. Обявяване на класиране – 28.09.2018 г.
  10. Записване – от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя)