Обновено: понеделник, 24 август 2020 15:01

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

  1. Прием на документи за предварителна и редовна сесия – от 17.08 до 27.08.2020 г.
  2. Прием на документи за редовна сесия – от 17.08 до 03.09.2020 г.
  3. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г.
  4. Обявяване на резултатите от предварителна сесия – до 01.09.2020 г.
  5. Кандидатмагистърски изпит, редовна сесия – от 04.09  до 05.09.2020 г.
  6. Изпит по английски език за редовна сесия – 04.09.2020 г.
  7. Кандидатмагистърско есе в електронен формат – 05.09.2020 г. 
  8. Обявяване на резултатите от редовна сесия – 09.09.2020 г.
  9. Обявяване на класиране – 11.09.2020 г.
  10. Записване на новоприети студенти – от 15.09. до 21.09.2020 г. (без събота и неделя).

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности).