Обновено: сряда, 17 април 2019 14:22

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

  1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 19.08. до 10.09.2019 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 19.08. до 19.09.2019 г.
  3. Кандидатмагистърски тест, електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2019г
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 13.09.2019 г.
  5. Кандидатмагистърски тест, хартиена сесия – 23.09.2019 г.
  6. Изпит по английски език , хартиена сесия - 23.09.2019 г. от 1330 ч.
  7. Изпит /есе, хартиена сесия – 23.09.2019 г. от 1530 ч.
  8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 25.09.2019 г.
  9. Обявяване на класиране – 27.09.2019 г.
  10. Записване на новоприети студенти – от 01.10. до 08.10.2019 г. /без събота и неделя/