Обновено: четвъртък, 06 декември 2018 11:41

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.


ЯНУАРИ 2019 г.


  1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и от 02.01.2019 г. до 17.01.2019 г.
  3. Кандидатмагистърски тест в електронен формат – от 14.01.2019 г. до 15.01.2019 г.
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 16.01.2019 г.
  5. Кандидатмагистърски тест хартиен формат – 20.01.2019 г. от 10ч.
  6. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 22.01.2019 г.
  7. Обявяване на класиране – 24.01.2019 г.
  8. Записване – от 28.01 до 05.02.2019 г. (без събота и неделя)