Обновено: понеделник, 04 януари 2021 10:18

График за кандидатстване и класиране

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ЯНУАРИ 2021 г.

1. Онлайн прием на документи – от 14.12.2020 г. до 20.01.2021 г.

2. Прием на документи на място в Център за прием на документи – от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. и от 04.01.2021 до 20.01.2021 г.

3. Обявяване на класиране – 22.01.2021 г.

4. Записване на новоприети студенти – от 25.01. 2021 г. до 01.02.2021 г. (без събота и неделя)

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.