Обновено: петък, 05 февруари 2021 15:13

График за кандидатстване и класиране

ГРАФИК
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г.

2. Прием на документи на място в Център за прием на документи – от 25.01.2021 г.

Допълнителният прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.


Документи и такси за кандидатстване