МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС

вторник, 10 септември 2019 14:21

EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ

 

Магистърската програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи на Република България. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, част от които са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e с продължителност 3 семестъра и се осъществява на английски език. В програмата участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университети и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия.

            

 

ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ от ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT)

 

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври, дипломирали се в различни професионални направления. Тя е практически ориентирана и има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през  първите два семестъра e в УНСС, а през третия и четвъртия семестър – в UNINT. Завършилите специалността получават две дипломи за магистърска степен с преподаване на английски език, издадени съответно от UNINT и от УНСС. Според споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти имат право
на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.

           

Галерия снимки от МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС ...