Обновено: четвъртък, 27 септември 2018 16:51

Допълнителен прием за магистри

СРОКОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за платено обучение и отделни незаети места в държавна поръчка,

в ОКС "магистър", редовно и дистанционно обучение

  • от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием
  • на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат и на изпит по английски език
  • на 18 октомври - обявяване на класирането
  • от 22 до 26 октомври - записване на класираните

Списък на специалностите за допълнителен прием