Форми на обучение

Магистърските програми в УНСС се предлагат в две форми на обучение: редовна и дистанционна

      Същност и предимства на редовната форма на обучение:

Обучението е само в гр. София в модерни и мултимедийно оборудвани аудитории.

Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, бизнеса и публичния сектор.

УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските специалности. В библиотеката е оборудвана и компютърна зала.