Форми на обучение

Магистърските програми в УНСС се предлагат в две форми на обучение: редовна и дистанционна

     Същност и предимства на дистанционната форма на обучение:

Дистанционната технология на обучение – новост или вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование?

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Тя се реализира от Центъра за дистанционно обучение в София и регионаления център в Хасково.