Подготовка

Може да изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

Важно

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за януарски прием на учебната 2016/2017 г.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Те ще се проведат от 13 до 15 януари 2017 г.

Цена 180 лв. за 20 учебни часа.

Записването се извършва на адрес:

ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” №2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 105 – г-жа Полина Никифорова, тел. 02 8627 713 и 0888 000237, всеки работен ден от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. с документа за платена такса на следната банкова сметка:

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2

Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков

BIC на банката - UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в съответната зала.