Контакти

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - ГРАД СОФИЯ

ОКС „Магистър“ с редовна форма на обучение
Телефони:
02 8195 546
02 8195 597

ОКС „Магистър“ с дистанционна форма на обучение
Телефони:
02 8195 553
02 8195 341
02 8195 343