График

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за дистанционна и редовна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Кандидатстуденстка кампания ОКС „Магистър“ – септември 2017 г.

Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 21.08.2017 г. до 12.09.2017 г.

Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08.2017 г. до 19.09.2017 г.

Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.09 до 14.09.2017 г

Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.

Кандидат-магистърски тест писмен формат  – 24.09.2017 г.

Изпит по английски език за хартиена сесия - 24.09.2017 г. от 14 ч.

Изпит /есе – хартиен носител – 24.09.2017 г. от 1530 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.

Обявяване на класиране – 28.09.2017 г.

Записване на новоприети студенти от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. /без събота и неделя/

Подготовка и примерни тестове