График

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за дистанционна и редовна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

    Кандидат-магистърски прием септември 2016 г.

 1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 22.08.2016 г. до 13.09.2016 г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 22.08.2016 г. до 20.09.2016 г.
 3. Кандидат-магистърски тест, електронен формат – от 14.09.2016 г. до 16.09.2016 г.
 4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 16.09.2016 г.
 5. Кандидат-магистърски тест, хартиен формат – 25.09.2016 г.
 6. - 09.00 часа - за икономисти
  - 11.30 часа - за неикономисти
  - 15.30 часа - есе
 7. Изпит по английски език за хартиена сесия – 25.09.2016 г. от 14.00 ч.
 8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 27.09.2016 г.
 9. Обявяване на класиране – 29.09.2016 г.
 10. Записване – от 03.10 до 10.10.2016 г. (без събота и неделя)

Подготовка и примерни тестове