График

Кандидат-магистърски прием януари 2018 г.

1. Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и от 03.01.2018 г. до 11.01.2018 г.

2. Прием на документи за хартиена сесия – от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и от 03.01.2018 г. до 18.01.2018 г.

3. Кандидатмагистърски тест, електронен формат – от 15.01.2018 г. до 16.01.2018 г.

4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 17.01.2018 г.

5. Кандидатмагистърски тест писмен формат – 21.01.2018 г.

6. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 23.01.2018 г.

7. Обявяване на класиране – 25.01.2018 г.

8. Записване – от 29.01 до 05.02.2018 г. (без събота и неделя)

Подготовка и примерни тестове