График

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за дистанционна и редовна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
за редовна и дистанционна форма на обучение 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

    Кандидат-магистърски прием януари 2017 г.

  1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 12.12.2016 г. до 19.01.2017 г.
  3. Кандидат-магистърски тест, електронен формат – от 16.01.2017 г. до 17.01.2017 г.
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 18.01.2017 г.
  5. Кандидат-магистърски тест хартиен формат – 22.01.2017 г.
  6. Изпит по английски език за хартиена сесия – 22.01.2017 г.

- 10.00 часа - за икономисти

    - 10.00 часа - за неикономисти

- 12.00 часа – изпит по английски език

  1. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 24.01.2017 г.
  2. Обявяване на класиране – 26.01.2017 г.
  3. Записване – от 27.01 до 03.02. 2016 г. (без събота и неделя)