График

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за дистанционна и редовна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
за редовна и дистанционна форма на обучение 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

    Кандидат-магистърски прием януари 2017 г.

 1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 12.12.2016 г. до 19.01.2017 г.
 3. Кандидат-магистърски тест, електронен формат – от 16.01.2017 г. до 17.01.2017 г.
 4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 18.01.2017 г.
 5. Кандидат-магистърски тест хартиен формат – 22.01.2017 г.
 6. Изпит по английски език за хартиена сесия – 22.01.2017 г.

- 10.00 часа - за икономисти

    - 10.00 часа - за неикономисти

- 12.00 часа – изпит по английски език

 1. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 24.01.2017 г.
 2. Обявяване на класиране – 26.01.2017 г.
 3. Записване – от 27.01 до 03.02. 2016 г. (без събота и неделя)

     Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2017 г.

 • Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 06.02. до 02.03.2017 г.. Явяване на изпит от 06.03.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 06.03. до 19.04.2017 г. Явяване на изпит на 23.04.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия от 06.03. до 05.05. 2017 г. Явяване на изпит от 09.05.2017 г.