График

СРОКОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за платено обучение и отделни незаети места в държавна поръчка,

в ОКС „магистър“, редовно и дистанционно обучение

 

 

от 2 до 13 октомври – подаване на документи за допълнителен прием;

на 15 октомври – провеждане на тест за икономисти и неикономисти в хартиен формат и на изпит по английски език;

на 17 – обявяване на класирането.

от 18 до 25 октомври – записване на класираните.

Списък на специалностите за допълнителен прием